Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Studere industriell økonomi

Industriell økonomi er et studie som kombinerer tekniske fag, som for eksempel ingeniør, med økonomi. Dette studiet er dermed tverrfaglig og gir deg en bred kompetanse innenfor områder, som ledelse, økonomi, business, entreprenørskap og ingeniørfag.

Hva dette studiet inneholder vil variere fra universitet til universitet, da det varierer hva slags type ingeniør du ønsker å studere i kombinasjon med business og økonomi. Mulighetene er innenfor kjemiingeniør, mekanisk ingeniør, elektroingeniør eller i en mer generell retning.

Generelt sett vil en imidlertid, med en utdannelse innenfor industriell økonomi i Storbritannia, bli utdannet ingeniør. I tillegg vil du imidlertid ha fag innenfor økonomi og ledelse. Denne kombinasjonen gjør deg svært ettertraktet på arbeidsmarkedet ved at du både kan det tekniske rundt ingeniørfaget, og at du kan noe om bedriftsledelse. Med en slik utdannelse kan du jobbe som ingeniør og som prosjektleder.

Inntakskrav
Inntakskrav til dette studiet vil variere mellom 3-5 i snitt og universitetene vil se på relevante fag. I de fleste tilfeller vil universitetene kreve at du har realfag på videregående (spesielt matte og fysikk). På masternivå vil en kreve C-B i snitt. Hva slags bakgrunn en må ha vil variere mellom studie og mellom universitet.

Lignende studier
Andre studier som kan være relevante for deg som er interessert i dette kan være:

Godkjent i Norge
Studiene er anerkjent over hele verden, og krever ingen godkjenning i Norge.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Tilbake til studieoversikten A-Å