Studere finans i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere finans

Finans er et studie som fokuserer på investeringer og på aksjemarkedet. Dette er studiet for deg som er organisert og som liker å jobbe med tall og analyse. Studiet innebærer å analysere og vurdere en bedrifts økonomiske situasjon og for eksempel vurdere selskapets verdi når det blir børsnotert. Du får dermed en bra innføring i hvordan finansielle markeder fungerer når du studerer finans, både fra ståstedet til en investor, en analytiker, en akademiker og en politiker.

Jobbmuligheter
Dette gir deg mange spennende arbeidsmuligheter, både i den private og den offentlige sektor. Eksempel på arbeidssteder er Børsen, statlige organer, og i private bedrifter. Det finnes mulighet for å få praksis under utdannelse ved noen av Across the Ponds samarbeidsuniversitet.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Lignende studier og kombinasjoner
Et studie som er tett knyttet opp mot finans, og som dermed er vanlig å studere i kombinasjon med finans er regnskap (da heter studiet ofte Finance and Accounting).

Andre studier som kan være aktuelle:

Inntakskrav
Inntakskrav vil variere en del fra universitet til universitet og de fleste vil se på relevante fag, som matte. Karaktersnitt på bachelornivå vil variere fra 3-5 i snitt. 

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan gi deg mer informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Tilbake til studieoversikten A-Å