Studere organisasjonspsykologi i utlandet

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere organisasjonspsykologi

Organisasjonspsykologi kan være retningen for deg som ønsker å jobbe med psykologi, men som ikke nødvendigvis ønsker å bli klinisk psykolog og er egentlig en fin kombinasjon av business og psykologi. Organisasjonspsykologi omhandler hvordan individer fungerer sammen i en organisasjon og hvordan de reagerer i forhold til ulike aspekter i arbeidslivet.

Faget fokuserer i stor grad på hvilke ulike forutsetninger individer har for å mestre ulike arbeidsoppgaver basert på personlighet. Dersom man ønsker å jobbe innen organisasjonspsykologi må man altså jobbe tett sammen med både ledelsen og ansatte. Man jobber med å utvikle en hel bedrift, men også enkeltindivider og grupper. Gjennom studiet lærer man å forebygge og håndtere problemer som dukker opp på arbeidsplassen og man lærer å hjelpe enkeltindivider med å utvikle seg, både med tanke på yteevne og selvrealisering. Man har en rekke kombinasjonsmuligheter å velge mellom og studiet finnes både på bachelor- og masternivå. Undervisningen skjer gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer, workshops og gruppearbeid.

Dersom du er interessert i organisasjonspsykologi må du velge psykologi kombinert med et annet studie (f.eks. business, ledelse, markedsføring eller lignende). Ved å velge psykologi kombinert med et annet fag må man ta utvalgte moduler innen hvert fag. Man spesialiserer seg altså i to forskjellige fag uten at dette betyr at man får dobbelt opp med arbeid. Man vil få en grunnleggende innføring i generell psykologi samt kombinasjonsfaget.

Lignende studier og kombinasjoner
Dette studiet har mye til felles med studier innen personalledelse, eller Human Resource Management. Andre relevante studier:

Mastergrad
En bachelorgrad innen organisasjonspsykologi kvalifiserer for eksempel til mastergrader innen helsepsykologi, dramaterapi, barnepsykologi, kognitiv psykologi m.m. Dersom du ønsker å bli arbeidspsykolog kan du jobbe med psykologi i alt annet enn i klinisk sammenheng, for eksempel i bedrifter, organisasjoner, skole, sosialt arbeid, personalledelse, rådgiving, konsulentvirksomhet osv.

Mastergrader i Storbritannia går over 12 måneder og man behøver ikke nødvendigvis ta en master i det samme man har tatt en bachelorgrad i. Man har altså som regel mange muligheter når det gjelder valg av mastergrad i Storbritannia. Du kan for eksempel ta en bachelorgrad i business, psykologi, markedsføring, ledelse eller nesten hva som helst annet, og deretter ta en mastergrad i organisasjonspsykologi.

Godkjent i Norge
Studiet er anerkjent over hele verden, og krever ingen godkjenning i Norge.

Mer informasjon om psykologi:

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Tilbake til studieoversikten A-Å