Studere samfunnsøkonomi i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Studere økonomi / samfunnsøkonomi

Økonomi, eller samfunnsøkonomi, er et studie som fokuserer på det teoretiske innenfor økonomi. Dette er studiet for deg som liker å se sammenhenger i det store bildet og det er en fordel å være glad i matte.

En samfunnsøkonom jobber med å analysere økonomien i samfunnet ved å følge økonomiske trender i verdensbildet generelt og i landet/markedet en jobber i spesielt. På bakgrunn av analyser kan en så ta en vurdering, og anbefale hva en bedrift eller et statlig organ bør gjøre for å forbedre sin økonomiske situasjon. Dette gjøres på bakgrunn av økonomiske modeller og analyse. Innenfor det offentlige kan en samfunnsøkonom gi anbefalinger i forhold til hvordan for eksempel høyere eller lavere skatt, eller høyere rente, vil påvirke økonomien i landet. På bedriftsnivå vil en økonom kunne gi anbefalinger ved å forutsi den videre økonomiske utviklingen for selskapet. Det er gode muligheter for utveksling og arbeidspraksis som en del av studiet. Typiske karrierer ligger gjerne innen: Analyse og research for stat, kommune og offentlig sektor, større private selskap, bank, regnskapsføring, forsikring, aksjehandel, finansrågiver, europeiske institusjoner som EØS, EFTA, EU osv.

Lignende studier og kombinasjoner

Det er mange som velger å kombinere økonomi med et annet fagområde for å få en bredere kompetanse. Du kan kombinere økonomi med politikk, språk, business, ledelse, matte, geografi, filosofi, kriminologi, finans, sosiologi og juss. Det er også et populært studium i Storbritannia som heter PPE (Philosophy, Politics and Economics). Dette studiet kombinerer altså fagområdene filosofi, politikk og økonomi og gir deg dermed en bred innføring og lærer deg å se de store sammenhengene i verdensbildet.

Andre studier som kan være aktuelle: 

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Tilbake til studieoversikten A-Å