Studere business i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere business og bedriftsledelse

Business er et fagområde som er svært populært for nordmenn å studere i Storbritannia. Dette er ikke så rart når en vet at landet, og London, er businessentrum i Europa. Dette tiltrekker seg de beste studentene og foreleserne fra hele verden, noe som gir et veldig spennende og unikt læringsmiljø.

En annen grunn til at business er et populært studium er at det er en svært allsidig utdannelse. Business er studie som inkorporerer mange ulike fagområder, alle knyttet til det å drive og lede en vellykket bedrift. I løpet av studiet vil du lære om markedsføring, finans, økonomi og ledelse. Innholdet i studiene kan variere veldig fra universitet til universitet. Noen vil tilby mer fleksibilitet og valgmuligheter, noen vil fokusere mer på økonomi og finans, mens andre vil fokusere mer på ledelse. Det er derfor viktig å lese gjennom studiebeskrivelsen til hvert universitet slik at en søker til rett studie, og veilederen din vil også hjelpe deg med å finne frem til det perfekte studiet for deg.

Lignende studier og kombinasjoner
Andre lignende studier:

Det er viktig å merke seg at økonomi (Economics) har et ganske annet innhold enn business. Economics er det vi i Norge kaller samfunnsøkonomi og er mer teoretisk rettet enn business. Om det er bedriftsledelse du synes er mest interessant vil business passe bedre for deg enn økonomi.

Business kan en også studere i kombinasjon med svært mange fagområder. Noen kombinasjoner som er populære er engelsk, ledelse, språk, finans, politikk, personalledelse, økonomi, IT og markedsføring. Hva som passer best for deg er noe veilederen din vil hjelpe deg med å finne ut av.

Master og bachelor
Studiet business finnes både på master- og på bachelornivå. På masternivå er det muligheter for å spesialisere seg innenfor et spesielt område innenfor business. Det finnes også muligheter for å ta en master i business i Storbritannia UTEN en relevant bachelorgrad, da det finnes mastergrader som gir innføring i fagområdet. Det er også verdt å merke seg at mange universitet tilbyr et praksisår ved en bedrift som en del av bachelorgraden, noe som er flott å ha på CV’en!

Jobbmuligheter
Med en utdannelse innenfor business vil du ha mulighet til å fylle mange spennende roller innenfor bedrifter i både Norge og i utlandet. Etter en bachelorgrad kan du ta en master innenfor business, eller du kan velge å spesialisere deg innenfor et eller flere av fagområdene. Du kan også gå videre med mange ulike typer mastergrader (spør veilederen din for mer informasjon), alt fra ledelse, markedsføring, media, eiendomsmegler, Event Management, hotelledelse, reiselivsledelse, psykologi, sosiologi og politikk til finans, samfunnsøkonomi eller f.eks. personalledelse eller MBA.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Krever ikke godkjenning
Alle businesstudiene ved Across the Ponds samarbeidsuniversitet er anerkjent i Norge og hele verden, og trenger derfor ingen godkjennelse. Siviløkonom er en tittel som bare finnes i Norge, men om en har en bachelor- og mastergrad i business fra Storbritannia vil en få en tilsvarende utdannelse som siviløkonomutdannelsen.

Vil du vite mer?
Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Tilbake til studieoversikten A-Å