Image
fd

Bedrifters samfunnsansvar (CSR) i Storbritannia

Bedriftens samfunnsansvar er den norske samlebetegnelsen for det engelske begrepet "Corporate Social Responsibility (CSR)". Samfunnsansvar handler om at bedriften fungerer i en videre samfunnsmessig ramme, og som en integrert del av samfunnet. Samfunnsansvar (CSR) handler om hvordan verdier skapes, og hvordan bedriften påvirker mennesker, miljø og samfunn. Å arbeide med samfunnsansvar i bedriften innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i firmaets strategi og daglig drift. Å vise samfunnsansvar går ut på å vise sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.

Samfunnsansvar kan sees på som en strategi som benyttes for å vinne over kritikere og få et godt forhold til lokalbefolkningen, ofte i utviklingsland der fattigdom er en utfordring. Det å sikre bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet kan være en garanti for bærekraftig vekst i bedriften. Det er en økende tendens til at forbrukere etterspør miljøvennlige og etiske produkter. I tillegg til at bedrifter har et moralsk ansvar, er altså det å ta samfunnsansvar viktig for forretningsdriften.  

Dette studiet er for mange kanskje et spennende alternativ til en master i business, entreprenørskap, markedsføring, HR eller ledelse. Dette studiet tilbys hovedsakelig på masternivå, men det finnes noen få muligheter på bachelornivå også. Studiet tilbys på ulike universiteter spredt omkring i Storbritannia, og studiene er lagt opp og satt sammen på litt forskjellige måter. 

Studiet kan inneholde en rekke ulike moduler innenfor business, næringslivet og miljøledelse. Det er satt i en internasjonal kontekst, noe som gjenspeiler den økende trenden med globalisering av organisasjoner og de miljøproblemene som næringslivet, myndighetene og beslutningstakere står ovenfor. Andre studier kan gi en grundig, analytisk og kritisk forståelse av de sosiale dynamikkene i moderne arbeid og organisasjoner. Du vil blant annet få en innføring i ledelse av organisasjoner, ledelsespsykologi og håndtering av etikk og bærekraftighet. Ansvarlig forvaltning er det sentrale temaet i mange av studiene, og det omfatter spørsmål om forretningsetikk, bærekraft, samfunnsansvar, ansattes velferd og global påvirkning.

Studiet gir en innføring i moderne teorier og praksis av bærekraftig virksomhet i en internasjonal sammenheng. Studiet utforsker emner som bærekraftige verdikjeder, regulering, konsultasjon og innovasjon. Nyutdannede vil være i stand til å utvikle og implementere løsninger på praktiske problemer knyttet til virksomheten. I mange av studiene vil man få en generell innsikt i økonomi og administrasjon. Man vil utvikle gode analytiske evner, beslutningsferdigheter og en evne til å takle ulike utfordringer som bedrifter og virksomheter står ovenfor.
 

Lignende studier

Andre studier som kan passe for deg:

Business
Personalledelse (HR) 
Ledelse
Finans
Samfunnsøkonomi
Prosjektledelse
Merkevarebygging
Markedsføring
 

Jobbmuligheter

Dette studiet gir deg kompetanse til å tre inn i en rekke yrker. Du kan for eksempel gjøre karriere innenfor bærekraftig utvikling i privat eller offentlig sektor. Du kan jobbe som leder, analytiker, eller som en selvstendig konsulent som utvikler og kommuniserer forretningsstrategier innenfor en rekke sektorer.
 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Alle studier A-Å