Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere evolusjon og menneskelig adferd

Gjennom dette masterstudiet vil du få en tverrfaglig forståelse av opprinnelsen av menneskelig adferd, og kan velge mellom en rekke avanserte temaer, som evolusjonær antropologi, primatologi, menneskelig adferd, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi og intergrupperelasjoner. Du vil bli undervist av dyktige forskere, som kombinerer dette med evolusjonær antropologi, med fokus på adferd av menneskelige og ikke-menneskelige primater, med utviklings- og kognitiv psykologi.

Studiet legger stor vekt på kritisk tenking og forståelse av både de brede feltene og spesialisering innenfor. Kjernen i studiet er utvikling av forskningsmetoder som tas fra original forskning og publikasjonsklare tidsskrifter. Ved å ta denne graden utvikler du også interkulturelle og mellommennesklige ferdigheter, som gjør at du lett kan arbeide med mennesker fra ulike bakgrunner og kulturer. Dette er svært ønskelig i ethvert yrke som innebærer å jobbe med mennesker.

Lignende studier
Om du interesserer deg for evolusjon og menneskelig adferd, kan blant annet disse studiene også være aktuelle: 

Mastergrad
Dette studiet tilbys som en mastergrad, men det finnes en rekke bachlorgrader innenfor lignende fag og felter. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Nå som jobbmarkedet blir stadig mer konkurransedyktig, er høyere utdanning blitt mer attraktivt for arbeidsgivere som søker ansatte med finstemte ferdigheter og evner. Dette er noe våre partneruniversiteter oppmuntrer deg til å finpusse. Som et resultat av de verdifulle ferdighetene dine som blir utviklet i løpet av dette studiet, er karrieremulighetene brede. Noen som har tatt dette studie har fortsatt videre med en doktorgrad, andre har brukt kvalifiseringen til spennende forskning fra offentlige etater og til konsulentarbeid i utlandet. Graden skaper også muligheter innen akademia, offentlig forvaltning og frivillig organisasjoner. Det kan være innen områder som dokumentarfilm, miljørvern, menneskerettigheter eller journalistikk.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Tilbake til studieoversikten A-Å