Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Kontakt oss

Studere humanøkologi

Utfordringer knyttet til klima- og miljøforandringer krever et stadig større fokus, og behov for kompetanse rettet mot dette er økende. Nytenking om forholdet mellom mennesker, samfunn og miljø er helt avgjørende for å klare å skape en bærekraftig fremtid - som også tar hensyn til de ressurssvake delene av verden.

Økologi er læren om interaksjonen mellom organismer og miljøet: om helheten i naturen og hvordan dyr, planter og deres omgivelser fungerer sammen. Det som skiller økologi og humanøkologi er at humanøkologi ønsker å kartlegge menneskets plass/betydning i økosystemet. Det er et forskningsfelt som omhandler forholdet mellom mennesket og deres naturlige, sosiale og skapte omgivelser, og som vektlegger en tverrfaglig, helhetlig og tverrkulturell tilnærming til forholdet og samspillet mellom mennesket og miljø. Humanøkologi vil dermed dra nytte av både naturstudier og samfunnsstudier som bevaringsbiologi, landskapsøkologi og sosialantropologi, for å kritisk gjøre rede for årsaker og konsekvenser av dagenes miljøkrise, og vurdere tiltak som er satt i verk – og ikke satt i verk opp mot det du har lært fra de mange ulike fagene. Studiet tilbyr en rekke valgfag slik at du enkelt kan skreddersy graden din i den retningen du synes er mest interessant.

Lignende studier og kombinasjoner
Siden humanøkologi bygger på flere disipliner og fag, finnes det en rekke studier og kombinasjoner av studier som ligner på dette faget.

Andre studier som kan være aktuelle:

Mastergrad på ett år
Veldig mange av våres partneruniversitet tilbyr mastergrader innenfor økologi- og miljøfag, og er verdensledende innenfor studier av klima og miljø. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
De klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor, samt den økte politiske interessen for bærekraftig utvikling, gjør dette studiet høyst relevant for flere yrkesveier. Lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner, og private, kommersielle og offentlige sektorer har stadig behov for nyutdannede innenfor økologi og lignende studier for å kunne arbeide mot en bærekraftig fremtid. Dette studiet vil gi deg de teoretiske og praktiske ferdighetene som trengs for å jobbe blant annet med miljørådgiving, miljøforvaltning, naturvern og avfallshåndtering, arbeid knyttet til lover/regler/politiske reformer, vitenskap og forskning, samfunnsutvikling, i tillegg til en rekke masterstudier. Ettersom du gjennom studiet i stor grad får bestemme valgfag selv, vil du være med på å forme graden din i den retningen du er mest interessert i, og senere ønsker en karriere innen. 

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper og forståelsen man tilegner seg ved å studere i utlandet. Engelskkunnskapen man utvikler seg vil alltid være til stor fordel for sin egen karriere og CV og om du ønsker en internasjonal karriere.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet