Image
sadf

Humanøkologistudier i Storbritannia

Utfordringer knyttet til klima- og miljøforandringer krever et stadig større fokus, og behov for kompetanse rettet mot dette er økende. Nytenking om forholdet mellom mennesker, samfunn og miljø er helt avgjørende for å klare og skape en bærekraftig fremtid som også tar hensyn til de ressurssvake delene av verden.

Økologi er læren om interaksjonen mellom organismer og miljøet: om helheten i naturen og hvordan dyr, planter og deres omgivelser fungerer sammen. Det som skiller økologi og humanøkologi er at humanøkologi ønsker å kartlegge menneskets plass/betydning i økosystemet. Det er et forskningsfelt som omhandler forholdet mellom mennesket og deres naturlige, sosiale og skapte omgivelser. Det vektlegger en tverrfaglig, helhetlig og tverrkulturell tilnærming til samspillet mellom mennesket og miljøet. Humanøkologistudenter vil dra nytte av både naturstudier og samfunnsstudier som bevaringsbiologi, landskapsøkologi og sosialantropologi for å kritisk gjøre rede for årsaker til og konsekvenser av dagenes miljøkrise. Du vil lære å vurdere tiltak som er satt i verk, og ikke satt i verk, opp mot det du har lært fra de mange ulike fagene. Studiet tilbyr en rekke valgfag slik at du enkelt kan skreddersy graden din i den retningen du synes er mest interessant.
 

Mastergrad på ett år

Veldig mange av våre universiteter tilbyr mastergrader innenfor økologi- og miljøfag, og er verdensledende innenfor studier av klima og miljø. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.
 

Jobbmuligheter

De klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor, samt den økte politiske interessen for bærekraftig utvikling, gjør dette studiet høyst relevant for flere yrkesveier. Lokale-, nasjonale- og internasjonale organisasjoner i tillegg til private-, kommersielle- og offentlige sektorer har stadig behov for nyutdannede innenfor økologi og lignende studier for å kunne arbeide mot en bærekraftig fremtid. Dette studiet vil gi deg de teoretiske og praktiske ferdighetene som trengs for å jobbe blant annet med miljørådgiving, miljøforvaltning, naturvern og avfallshåndtering. Du vil være rustet for arbeid knyttet til lover, regler og politiske reformer, vitenskap og forskning, samfunnsutvikling i tillegg til at det åpner for en rekke masterstudier. Ettersom du gjennom studiet i stor grad får bestemme valgfag selv, vil du være med på å forme graden din i den retningen du er mest interessert i, og senere ønsker en karriere innen. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å