Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Studere Liberal Arts

Føler du at du aldri helt klarer bestemme deg for hva konkret du vil studere? Men har interesse for flere retninger innen samfunnsvitenskapelige og humanitære fag? Da kan en grad i Liberal Arts være en svært aktuell vei å gå.

Se for deg et studie der du gjennom hele utdanningen får muligheten til å forme og tilpasse studievegen du vil gå, da du hvert år får muligheten til å velge mellom en rekke valgfag for å tilpasse graden din etter de fagene du er mest interessert i. Dette kan være fag du vanligvis ikke hadde sett for deg at er fag man kan sette sammen – men som faktisk kan ha en nær relasjon til hverandre. Ofte omringer de tema som for eksempel modernismen, og fellesnevneren er ofte at det er fokus på kritisk tenking, forsking og skriving innenfor alle feltene. Ved å kombinere flere samfunnsvitenskapelige og humanitære fag på en gang får man muligheten til å se ting fra flere ulike ståsted, som er unik måte å utvikle ferdigheter innen problemløsing eller analyse innenfor flere tema.

Hvilke fag man kan velge mellom vil variere ut i fra hvilket universitet og hvilken grad man velger. Kontakt Across the Pond for med informasjon angående spørsmål rundt dette. Men samfunnsvitenskapelige og humanitære fag man kan velge mellom inkluderer ofte fag som for eksempel journalistikk, antropologi, sosiologi, psykologi, politikk, religion, filosofi, historie, kunst, kunsthistorie, kulturhistorie, litteratur, en rekke ulike språk, kreativ skriving, økonomi, digital kunst; og det bare for å nevne noen!

Gjennom graden kan man dermed for eksempel i det ene øyeblikket velge å lære om kunsten å lese og skrive gjennom perspektivet og ordene fra klassiske filosofer, og i det andre øyeblikket utforske hvordan mennesker og grupper fungerer i samfunnet gjennom fag som psykologi og sosiologi. Ved å ha muligheten til å hele tiden velge veien man vil gå innenfor Liberal Arts, så er du i den heldige situasjon ar du du sitter igjen med en skreddersydd grad ut ifra hva som passer ditt eget interessefelt og ønske om karrierevei. Sammenlagt vil dette bidra til at du blant annet utvikler dine intellektuelle evner, din evne til å lese kritisk, eller å bli en overbevisende skribent, da man utforsker både antikke og moderne former av skriving.  I tillegg vil man diskutere, gjøre rede for - og analysere de sosiale, økonomiske og politiske debattene som tar plass i samfunnet, og lærer å tenke kritisk angående områder man tidligere kanskje tok for gitt. En grad i Liberal arts vil på mange måter gjøre at du skiller deg ut fra mengden, da man sitter igjen med innsikt innenfor mange emner og kunnskap sett fra flere ulike perspektiv.

Lignende studier og kombinasjoner
Andre studier som kan være aktuelle for deg:

Mastergrad på ett år
Dette studiet tilbys både som bachelor - og mastergrad ved mange av universitetene som Across the Pond samarbeider med. Vurderer du mastergrad i Liberal Arts, så er det verdt å vite at det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det vil ikke alltid være et krav. I Storbritannia tar en mastergrad bare ett år, mot to i Norge. Kontakt oss i Across the Pond for mer informasjon om dette, og vi kan hjelpe deg med dine spørsmål angående inntakskrav og lignende.

Jobbmuligheter
En grad i liberal arts gjør at man sitter igjen med en bred kunnskap fremfor kunnskap om bare ett bestemt felt. Dette gjør at studiet fungerer som et springbrett til et hav av ulike yrker og videre master – og doktorgrader, avhengig av hvordan man har bygd opp bachelorgraden sin og hvilke studier man har fokusert på. Studiet er designet for å møte et næringsliv, offentlig service og politisk ledelse som stadig er i endring. Flere nyutdannede velger yrker innen juridiske profesjoner, konsulent eller forvaltningsselskaper, eller yrker rettet mer mot humaniora eller kunst, som for eksempel jobb i galleri, museum, som kulturjournalist, historie- eller språkforsker etc.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. Engelskkunnskapen du utvikler ved å studere i Storbritannia vil dessuten være til stor fordel for din egen karriere og CV.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet