Image
liberal arts

Liberal Arts-studier i Storbritannia

Føler du at du aldri helt klarer å bestemme deg for akkurat hva du vil studere? Har du interesse for flere retninger innen samfunnsvitenskapelige og humanitære fag? Da kan Liberal Arts være en svært aktuell vei å gå. Se for deg et studie der du gjennom hele utdanningen får muligheten til å forme og tilpasse studiet akkurat slik du ønsker. Hvert år vil du få muligheten til å velge mellom en rekke valgfag for å tilpasse graden din etter de fagene du er mest interessert i. Dette kan være fag du vanligvis ikke hadde sett for deg at kan settes sammen – men som faktisk kan ha en nær relasjon til hverandre. Ofte omringer de tema som for eksempel modernismen, og fellesnevneren er ofte at det er fokus på kritisk tenking, forsking og skriving innenfor alle feltene. Ved å kombinere flere samfunnsvitenskapelige og humanitære fag på en gang vil du få muligheten til å se ting fra flere ulike ståsted. Det er en unik måte å utvikle dine ferdigheter innenfor problemløsing eller analyse innenfor flere tema.

Hvilke fag du kan velge mellom vil variere ut fra hvilket universitet og hvilket studie du velger. Kontakt Across the Pond for mer informasjon angående spørsmål rundt dette. Men samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag du kan velge mellom inkluderer ofte fag som for eksempel journalistikk, antropologi, sosiologi, psykologi, politikk, religion, filosofi, historie, kunst, kunsthistorie, kulturhistorie, litteratur, en rekke ulike språk, kreativ skriving, økonomi, digital kunst; og det bare for å nevne noen!

Gjennom studiet kan du dermed for eksempel i det ene øyeblikket velge å lære om kunsten å lese og skrive gjennom perspektivet og ordene fra klassiske filosofer, og i det neste utforske hvordan mennesker og grupper fungerer i samfunnet gjennom fag som psykologi og sosiologi. Ved å ha muligheten til å hele tiden velge veien du vil gå innenfor Liberal Arts, så er du i den heldige situasjonen at du sitter igjen med en skreddersydd utdanning som passer ditt eget interessefelt og ønske om karrierevei. Sammenlagt vil dette bidra til at du blant annet utvikler dine intellektuelle evner, din evne til å tenke kritisk, eller å bli en overbevisende skribent, da du utforsker både antikke og moderne former for skriving. I tillegg vil du diskutere, gjøre rede for og analysere de sosiale, økonomiske og politiske debattene som tar plass i samfunnet. Du vil lære å tenke kritisk om tematikk du tidligere kanskje tok for gitt. En grad i Liberal Arts vil på mange måter gjøre at du skiller deg ut fra mengden, da du sitter igjen med en innsikt innenfor mange emner og kunnskap sett fra flere ulike perspektiver. 
 

Lignende studier og kombinasjoner

Andre studier som kan være aktuelle for deg:

Antropologi
Filosofi
Historie
Journalistikk
Kunsthistorie 
Litteratur
Museum og galleristudier
Psykologi
Sosiologi
 

Mastergrad på ett år

Dette studiet tilbys både som bachelor - og mastergrad ved flere av universitetene som Across the Pond samarbeider med. Vurderer du mastergrad i Liberal Arts, så er det verdt å vite at det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Dette studiet gir deg et fantastisk springbrett til enormt mange ulike mastergrader dersom du ønsker å spesialisere deg. I Storbritannia tar en mastergrad bare ett år, mot to i Norge. Kontakt oss i Across the Pond for mer informasjon om dette, og vi kan hjelpe deg med dine spørsmål angående inntakskrav og lignende.
 

Jobbmuligheter

En grad i Liberal Arts gjør at du sitter igjen med en bred kunnskap framfor kunnskap om bare ett bestemt felt. Dette gjør at studiet fungerer som et springbrett til et hav av ulike yrker og videre master- og doktorgrader, avhengig av hvordan du har bygd opp bachelorgraden din og hvilke studier du har fokusert på. Studiet er designet for å møte et næringsliv, offentlig service og politisk ledelse som stadig er i endring. Flere nyutdannede velger yrker innen juridiske profesjoner, konsulent eller forvaltningsselskaper, eller yrker rettet mer mot humaniora eller kunst, som for eksempel jobb i galleri, museum, som kulturjournalist, historie- eller språkforsker osv. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende!

Alle studier A-Å