Image
statsvitenskap

Politikk og internasjonale relasjoner

Politikk og internasjonale relasjoner er studiet for deg som er interessert i hvordan samfunnet er og blir formet. Dette er tilsvarende det vi i Norge kaller for statsvitenskap. For å like dette studiet bør du være samfunnsengasjert og å være nysgjerrig på hvorfor verden ser ut slik den gjør. Politikk og internasjonale relasjoner omfavner mange ulike områder, som EU, nord-sør-problematikken, sikkerhetspolitikk, miljøspørsmål, sosialpolitikk, osv. På bachelornivå vil en som regel få en bred innføring i de ulike områdene innenfor dette faget. På masternivå kan du velge å spesialisere deg i et eller flere områder. 
 
Politikk og politiske avgjørelser er noe som påvirker hver enkelt innbygger. Hvorvidt det er hvor mye penger som skal bevilges til skole og utdannelse; hvordan en best skal hindre forurensing; om helse bør privatiseres eller om et land skal satse på kollektivtrafikk fremfor bedre veier. Dette er alle relevante spørsmål som påvirker hverdagen din. I studiet politikk og internasjonale relasjoner lærer du om hvordan slike spørsmål har blitt besvart i ulike land. Du lærer hvordan det har blitt tatt ulike avgjørelser for å finne løsninger og hvordan historiske premisser har spilt en rolle for ulikhetene som finnes i verden.
 
Storbritannia er et veldig spennende land å studere politikk i. Universitetene er veldig internasjonale og tiltrekker seg studenter og forelesere fra hele verden. Fordi hver student har forutsetninger ut i fra hvor de kommer fra skaper dette svært interessante og spennende diskusjoner. Du vil ikke bare lære om hvordan Storbritannia er, men om politikken i land fra alle verdensdeler.
 
Politikk og internasjonale relasjoner er meget brede betegnelser og inneholder alt fra utviklingsstudier til økonomi, så spør oss om hjelp til å finne det rette studiet for deg, og evt. den riktige kombinasjonen hvis du er interessert i å kombinere studiet med noe annet. Populære kombinasjoner er historie, samfunnsøkonomi, språk og juss. Det er også muligheter for å utveksle til andre land (for å f.eks. praktisere språket du også har studert), samt få arbeidspraksis ved flere av våre universiteter.
 

Mastergrad på ett år

Det kreves ikke nødvendigvis en bachelorgrad i statsvitenskap/politikk eller tilsvarende for å komme inn på master, da universitetene tar inn søkere med ulike bakgrunner. Det finnes veldig mange ulike mastergrader man kan søke på med en bachelorgrad innen politikk og/eller internasjonale relasjoner. For eksempel kan man spesialisere seg innenfor sikkerhetspolitikk, utviklingsstudier, sosialpolitikk (studie om velferdsstatens rolle) og menneskerettigheter. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på bare ett år!
 

Jobbmuligheter

Med en utdannelse innenfor politikk har du mulighet til å jobbe i både det private og det offentlige. Mange bruker denne utdannelsen for å kunne jobbe i UD eller andre departement i staten, eller du kan jobbe innenfor internasjonale organisasjoner. Vanlige karrierer er innen diplomati, som statsvitere, innen politikk, offentlig sektor, media, hjelpeorganisasjoner, innen større organisasjoner, internasjonalt næringsliv, internasjonal handel, innen EU/EØS/EFTA systemet, utdanning, og mye mer.
 
Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding