Studere kulturelle studier i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Kulturelle studier

Kultur danner banen for hverdagen vår på godt og vondt, og er en stor del av identiteten og tilhørigheten vår. Men hvordan kan det ha seg? Og hvorfor har populærkulturen så stor innflytelse på oss? Et sentralt fokus i Cultural Studies er å utforske hvordan mennesker opplever og konstruerer sine liv og sin plass i samfunnet, og å forstå hvordan kulturelle krefter er bundet opp med systemer av makt og kontroll.

Ta media som eksempel: overalt popper det opp bilder av kjønn- og kroppsideal i tradisjonelle medier og sosiale medier, enten det er kjendiser, modeller eller bloggere. Påvirker disse bildene tankene til unge jenter og gutter og deres syn på kropp og identitet? Hvordan er kultur vevd sammen med oppfatningen vi har av kjønn, seksualitet og kropp og helse? Og i hvilken grad påvirker eller forsterker media idéene vi i vår kultur – og andres kultur, har rundt dette?

Det er akkurat disse spørsmålene, og mange flere, som kulturelle studier ønsker å analysere, tolke og forstå, for så å sette de i en større sammenheng. Studiet vurderer innvirkningen kultur, og problemstillingene som henger med, har for hvordan vi tenker, lever og opplever – og hvordan normer i samfunnet blir styrt i sammenheng med dette.

For å tenke kritisk rundt problemstillingene nevnt ovenfor, består kulturelle studier av både teoretisk, politisk og empirisk kulturanalyse (vitenskapelige undersøkelser/eksperiment fra virkeligheten), og drar nytte av samfunnsvitenskapelige og humanitære fag som sosiologi, historie, filosofi, samfunnsfag, kriminologi, sosialantropologi, psykologi, politisk teori og økonomi, medieteori og kommunikasjonsstudier. Dermed er det beregnet som et tverrfaglig felt som trekker fra flere disipliner, fremfor å være en disiplin i seg selv.

Lignende studier og kombinasjoner

Kulturelle studier er svært vanlig å studere i kombinasjon med andre studier. Vanlige kombinasjoner kan være: Philospohy and Cultural studies, Film and Cultural Studies, Social Antrophology and Cultural studies, Cultural studies and Literature, Cultural Studies and History. Media, Culture and Society, Media and Cultural Studies.

Eller kanskje lignende studier innenfor samfunnsvitenskapelige og humanitære fag passer bedre: 

Som du skjønner finnes det et hav av lignende studier og kombinasjonsstudier innenfor kultur. Er du fortsatt usikker så ta gjerne en nærmere titt på den fullstendige studielisten for inspirasjon! 

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad på ett år

Om du ønsker en mastergrad i kulturelle studier finnes det flere universitet som tilbyr dette. Og det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det vil ikke alltid være et krav. En mastergrad i Storbritannia tar også bare ett år, mot to i Norge. Kontakt oss i Across the Pond for mer informasjon om dette, og vi kan hjelpe deg med dine spørsmål angående inntakskrav og lignende.

Jobbmuligheter

Etter å ha oppnådd en grad i kulturelle studier vil du sitte igjen med en rekke ferdigheter som er viktige å ha når du kommer ut i arbeidslivet. Blant annet vil du bli en dyktig forsker med gode analytiske og problemløsende ferdigheter, og du vil lære deg å tenke kritisk rundt emner du tidligere kanskje tok for gitt. Siden studiet trekker fra flere disipliner og omfavner et bredt utvalg av emner, sitter du igjen med et grunnlag for mange ulike karriereveier. Avhengig av interessen din, og valgfagene du gjennom utdanningen har tatt, kan du for eksempel jobbe innenfor kulturindustrien, sosialt arbeid, veldedige organisasjoner, media og kommunikasjon, journalistikk, publisering, PR, informasjonstjenester, forskning, undervisning, juss, politikk og arbeid i myndighetene. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier, og for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende!

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet