Image
passion

Kulturstudier i Storbritannia

Kultur danner banen for hverdagen vår på godt og vondt, og er en stor del av identiteten og tilhørigheten vår. Men hvordan kan det ha seg? Hvorfor har populærkulturen så stor innflytelse på oss? Et sentralt fokus innen kulturstudier er å utforske hvordan mennesker opplever og konstruerer sine liv og sin plass i samfunnet, og å forstå hvordan kulturelle krefter er bundet opp mot systemer av makt og kontroll.

Ta media som eksempel: overalt popper det opp bilder av kjønn- og kroppsideal i tradisjonelle medier og sosiale medier, enten det er kjendiser, modeller eller bloggere. Påvirker disse bildene tankene til unge jenter og gutter og deres syn på kropp og identitet? Hvordan er kultur vevd sammen med oppfatningen vi har av kjønn, seksualitet, kropp og helse? I hvilken grad påvirker eller forsterker media idéene vi i vår kultur – og andres kultur, har rundt dette?

Det er akkurat disse spørsmålene, og mange flere, som kulturelle studier ønsker å analysere, tolke og forstå, for så å sette de i en større sammenheng. Studiet vurderer innvirkningen kultur og tilhørende problemstillingene har for hvordan vi tenker, lever og opplever – og hvordan normer i samfunnet blir styrt i sammenheng med dette.

For å tenke kritisk rundt problemstillingene nevnt ovenfor består kulturelle studier av både teoretisk, politisk og empirisk kulturanalyse (vitenskapelige undersøkelser/eksperiment fra virkeligheten), og drar nytte av samfunnsvitenskapelige og humanitære fag som sosiologi, historie, filosofi, samfunnsfag, kriminologi, sosialantropologi, psykologi, politisk teori, økonomi, medieteori og kommunikasjonsstudier. Dermed er kulturstudier regnet som et tverrfaglig studie som trekker inn temaer fra flere disipliner, fremfor å være en disiplin i seg selv.

Kulturelle studier er svært vanlig å studere i kombinasjon med andre studier. Vanlige kombinasjoner kan være: filosofi, film, sosialantropologi, litteratur, historie, media o.l.
 

Mastergrad på ett år

Om du ønsker en mastergrad i kulturelle studier finnes det flere universitet som tilbyr dette. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det vil ikke alltid være et krav. En mastergrad i Storbritannia tar også bare ett år, mot to i Norge. Kontakt oss i Across the Pond for mer informasjon om dette, og vi kan hjelpe deg med dine spørsmål angående inntakskrav og lignende.
 

Jobbmuligheter

Etter å ha oppnådd en grad i kulturelle studier vil du sitte igjen med en rekke ferdigheter som er viktige å ha når du kommer ut i arbeidslivet. Blant annet vil du bli en dyktig forsker med gode analytiske- og problemløsningsevner. Du vil lære deg å tenke kritisk rundt emner du tidligere kanskje tok for gitt. Siden studiet henter innspill fra flere disipliner og omfavner et bredt utvalg av emner, sitter du igjen med et grunnlag for mange ulike karriereveier. Avhengig av interessen din, og valgfagene du har tatt gjennom utdanningen, kan du for eksempel jobbe innenfor kulturbransjen, sosialt arbeid, veldedige organisasjoner, media og kommunikasjon, journalistikk, publisering, PR, informasjonstjenester, forskning, undervisning, juss, politikk og arbeid i myndighetene. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding