Image
fdg

Samfunnsgeografistudier i Storbritannia

Samfunnsgeografi er en gren av geografifaget som tar for seg forholdet mellom mennesker, sosiale systemer og fysiske strukturer. Studiet ser på hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske betingelser og prosesser virker inn på menneskers handlinger. Samfunnsgeografi er studiet for deg som vil studere sammenhenger mellom det lokale og globale, og engasjere deg i de problemene våre samfunn står overfor, alt fra urbanisering og byplanlegging til de mer sosiale aspektene.
 
Du vil studere de historiske prosessene bak moderne trender, trekke sammen perspektiver fra ulike land og kulturer, samt bruke ulike kilder slik som alt fra kart og statistikk til film, kunst og litteratur. Samfunnsgeografi er et variert fag, der du har muligheten til å utvikle mange ferdigheter som du kan bruke i mange forskjellige yrker. Studieobjektet for samfunnsgeografer kan både være individer, bedrifter, organisasjoner, systemer og steder.
 
Det finnes ulike aspekter innenfor geografi slik som fysisk geografi, som er en samlet betegnelse på den vitenskapen som omhandler jorden (stein, jord, topografi, vann og klima), miljø og globale endringer. Den fysiske geografien beskriver hvilke prosesser som styrer og hvordan disse prosessene påvirker landskapsutviklingen. Du kan studere miljøgeografi som er læren om ressurser og produksjon. Studiet vil gi en innføring i de naturlige og menneskeskapte vitenskapelige aspektene av samfunnets forvaltning av ressurser og miljø på ulike geografiske skalaer (f.eks regionalt, nasjonalt eller globalt). Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging omfatter analyser av foretak og næringer, befolkning og lokalsamfunn, samt politiske, sosiale og kulturelle strukturer.
 

Lignende studier og kombinasjoner

Denne typen studier kan du kombinere med for eksempel engelsk, internasjonal politikk/relasjoner, business, historie, markedsføring, miljøfag, sosiologi eller antropologi. Det finnes mange spennende studier, men hvis du er usikker på om samfunnsgeografi er studiet for deg, så kan du vurdere noen av disse: 

Antropologi
Filosofi
Geografi
Geologi
Historie
Miljøfag
Områdestudier
Politikk/internasjonale relasjoner
Sosiologi
Utviklingsstudier
 

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg. 
 

Jobbmuligheter

Ved å ta en bachelorgrad i samfunnsgeografi, vil du få en bedre forståelse av viktige samfunnsutfordringer som gir deg muligheter i mange deler av arbeidslivet. Mange samfunnsgeografer jobber i nasjonale og internasjonale organisasjoner som er opptatt av globalisering, innen utviklingsspørsmål, menneskerettigheter, bistand og lignende. Andre jobber i departementer, i NAV, ved universiteter, høgskoler eller i direktorat. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!