Image
fdg

Samfunnsgeografistudier i Storbritannia

Samfunnsgeografi er en gren av geografifaget som tar for seg forholdet mellom mennesker, sosiale systemer og fysiske strukturer. Studiet ser på hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske betingelser og prosesser virker inn på menneskers handlinger. Samfunnsgeografi er studiet for deg som vil studere sammenhenger mellom det lokale og globale, og engasjere deg i de problemene våre samfunn står overfor, alt fra urbanisering og byplanlegging til de mer sosiale aspektene.
 
Du vil studere de historiske prosessene bak moderne trender, trekke sammen perspektiver fra ulike land og kulturer, samt bruke ulike kilder slik som alt fra kart og statistikk til film, kunst og litteratur. Samfunnsgeografi er et variert fag, der du har muligheten til å utvikle mange ferdigheter som du kan bruke i mange forskjellige yrker. Studieobjektet for samfunnsgeografer kan både være individer, bedrifter, organisasjoner, systemer og steder.
 
Det finnes ulike aspekter innenfor geografi slik som fysisk geografi, som er en samlet betegnelse på den vitenskapen som omhandler jorden (stein, jord, topografi, vann og klima), miljø og globale endringer. Den fysiske geografien beskriver hvilke prosesser som styrer og hvordan disse prosessene påvirker landskapsutviklingen. Du kan studere miljøgeografi som er læren om ressurser og produksjon. Studiet vil gi en innføring i de naturlige og menneskeskapte vitenskapelige aspektene av samfunnets forvaltning av ressurser og miljø på ulike geografiske skalaer (f.eks regionalt, nasjonalt eller globalt). Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging omfatter analyser av foretak og næringer, befolkning og lokalsamfunn, samt politiske, sosiale og kulturelle strukturer.
 
Denne typen studier kan du kombinere med for eksempel engelsk, internasjonal politikk/relasjoner, business, historie, markedsføring, miljøfag, sosiologi eller antropologi. 
 

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg. 
 

Jobbmuligheter

Ved å ta en bachelorgrad i samfunnsgeografi, vil du få en bedre forståelse av viktige samfunnsutfordringer som gir deg muligheter i mange deler av arbeidslivet. Mange samfunnsgeografer jobber i nasjonale og internasjonale organisasjoner som er opptatt av globalisering, innen utviklingsspørsmål, menneskerettigheter, bistand og lignende. Andre jobber i departementer, i NAV, ved universiteter, høgskoler eller i direktorat. 
 
Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding