Image
geography

Geografistudier i Storbritannia

Geografi er et studie som handler om mye mer enn å lære hvor Nilen renner eller hvor Machu Picchu ligger. Det er et studie av mennesker, samfunn, natur og sammenhengen mellom disse. Det handler også om jorden, og hvordan vi mennesker påvirker den. Geografistudiet passer for deg som vil lære mer om folks levevilkår og hvordan det kan forklares ut fra lokale, nasjonale og globale forhold og prosesser. Om du vil vite mer om jorden, klimaet og naturprosessene så kan dette studiet passe for deg også. 
 
Med en bachelor i geografi kan du bli geograf. Geografene fordeler seg på to undergrupper: naturgeografer og samfunnsgeografer. I løpet av bachelorgraden kommer du til å lære om temaer som klima-, landskaps- og miljøendringer, sted- og næringsutvikling samt miljø og utvikling. Sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur er noe av det du kommer til å lære mest om og du vil ha emner innenfor sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold som alle virker inn på steder, men også emner om jorden, klimaet og naturprosessene. Du vil lære om hvordan man lager og tolker kart i tillegg til hvordan vannets, isens og vindens arbeid endrer landskapet vi lever i.
 

Lignende studier og kombinasjoner

Studiet kan kombineres med andre studier, som for eksempel antropologi, arkeologi, samfunnsøkonomi, business, ledelse, biologi, miljøfag eller språk. Dersom du synes geografi virker spennende, så kan det kanskje være verdt å vurdere følgende studier:
 

Antropologi
Arkeologi
Biologi
Historie
Miljøfag
Region- og områdestudier
Samfunnsgeografi
Sosiologi
 

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.
 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!