Image
dg

Fredsbyggingstudier i Storbritannia

Vil du bidra til å skape en fredeligere verden? Norge og nordmenn er kjent for å spille nøkkelroller i fredsprosesser og fredsbygging. Ved å studere fredsbygging lærer du om å skape og bevare fred, men også om å forebygge at konflikter oppstår. Ved våre universiteter finner du noen av de beste studietilbudene for å lære mer om dette, i tillegg til at du får verdifull erfaring med i å jobbe i internasjonale miljøer og på engelsk. I dette studiet vil du fordype deg i teorier knyttet til fredsbygging og forsoningsprosesser, se på hvordan disse teoriene har utviklet seg, samt analysere praktiske eksempler fra historien og nåtiden hvor disse teoriene har blitt utprøvd. 

Hvordan kan mennesker som har opplevd folkemord tilgi sine overgripere? Hvordan kan forhold mellom rivaliserende grupper bedres? Hvordan kan folks minner og traumer benyttes for å finne ut sannheten om hva som har skjedd i en konflikt? Hvordan skal straffe- og forsoningsprosesser foregå? Hvordan kan land gjenoppbygges og utvikle seg på en måte som gjør at konflikter unngås? Å diskutere og reflektere rundt slike spørsmål er en sentral del av studiet. 

I studieløpet vil du få innsikt i temaer knyttet til fredsbygging innen mange forskjellige disipliner: sosiologi, antropologi, politikk, menneskerettigheter, juss, historie m.m. En utdanning i fredsbygging gir deg kunnskap innen et bredt spekter av fagfelt og dermed et godt utgangspunkt for videre utdanning hvis du vil spesialisere deg innen andre fagområder. En utdannelse innen fredsbygging vil gjøre deg rustet for en rekke yrkesmuligheter innen diplomati, politikk, organisasjoner, forskning m.m. Det er liten tvil om at en internasjonal utdanning vil være en styrke i en slik stilling. 

I Storbritannia har du mange muligheter for å jobbe som praktikant på hovedkontorene til de største organisasjonene i verden som driver med utvikling- og fredsarbeid. Noen velger å gjøre dette en eller to dager i uken ved siden av studiene, men husk at studiene må komme først! Men det er ikke til å komme utenom at mulighetene for å få reell arbeidserfaring innen fredsbygging er gode og verdifulle. 

Innholdet i studieprogrammene varierer fra universitet til universitet. Noen vil tilby mer fleksibilitet rundt det å skreddersy sin egen utdanning, mens andre vil gi færre valgmuligheter i å velge hvilke fag man vil ta. Det er derfor viktig å lese gjennom studiebeskrivelsen til hvert universitet slik at man søker seg til rett studie. Veilederen din vil gjøre sitt beste for å hjelpe deg med å finne frem til det perfekte studiet for deg.
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding