Image
dg

Fredsbyggingstudier i Storbritannia

Vil du bidra til å skape en fredeligere verden? Norge og nordmenn er kjent for å spille nøkkelroller i fredsprosesser og fredsbygging. Ved å studere fredsbygging lærer du om å skape og bevare fred, men også om å forebygge at konflikter oppstår. Ved våre universiteter finner du noen av de beste studietilbudene for å lære mer om dette, i tillegg til at du får verdifull erfaring med i å jobbe i internasjonale miljøer og på engelsk. I dette studiet vil du fordype deg i teorier knyttet til fredsbygging og forsoningsprosesser, se på hvordan disse teoriene har utviklet seg, samt analysere praktiske eksempler fra historien og nåtiden hvor disse teoriene har blitt utprøvd. 

Hvordan kan mennesker som har opplevd folkemord tilgi sine overgripere? Hvordan kan forhold mellom rivaliserende grupper bedres? Hvordan kan folks minner og traumer benyttes for å finne ut sannheten om hva som har skjedd i en konflikt? Hvordan skal straffe- og forsoningsprosesser foregå? Hvordan kan land gjenoppbygges og utvikle seg på en måte som gjør at konflikter unngås? Å diskutere og reflektere rundt slike spørsmål er en sentral del av studiet. 

I studieløpet vil du få innsikt i temaer knyttet til fredsbygging innen mange forskjellige disipliner: sosiologi, antropologi, politikk, menneskerettigheter, juss, historie m.m. En utdanning i fredsbygging gir deg kunnskap innen et bredt spekter av fagfelt og dermed et godt utgangspunkt for videre utdanning hvis du vil spesialisere deg innen andre fagområder. En utdannelse innen fredsbygging vil gjøre deg rustet for en rekke yrkesmuligheter innen diplomati, politikk, organisasjoner, forskning m.m. Det er liten tvil om at en internasjonal utdanning vil være en styrke i en slik stilling. 

I Storbritannia har du mange muligheter for å jobbe som praktikant på hovedkontorene til de største organisasjonene i verden som driver med utvikling- og fredsarbeid. Noen velger å gjøre dette en eller to dager i uken ved siden av studiene, men husk at studiene må komme først! Men det er ikke til å komme utenom at mulighetene for å få reell arbeidserfaring innen fredsbygging er gode og verdifulle. 

Innholdet i studieprogrammene varierer fra universitet til universitet. Noen vil tilby mer fleksibilitet rundt det å skreddersy sin egen utdanning, mens andre vil gi færre valgmuligheter i å velge hvilke fag man vil ta. Det er derfor viktig å lese gjennom studiebeskrivelsen til hvert universitet slik at man søker seg til rett studie. Veilederen din vil gjøre sitt beste for å hjelpe deg med å finne frem til det perfekte studiet for deg.
 

Lignende studier

Lignende studier som kan være aktuelle for deg: 

Antropologi
Filosofi
? Fred- og konfliktstudier
Historie
Kriminologi
Menneskerettigheter
Område- og regionsstudier
Politikk/internasjonale relasjoner
PPE
Religion
Sosiologi
Utviklingsstudier
 

Vil du vite mer?

​Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Alle studier A-Å