Studere filosofi i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Studere filosofi

Filosofi er studiet av problemstillinger rundt emner som virkelighet, eksistens, årsak, verdier, moral, kunnskap, og tanker.

Dette spennende studiet er spesielt fordi det ikke retter seg mot en spesiell karriere eller spesielle evner eller kunnskap. Filosofistudiet vil ikke forberede deg på kun en karriere, men en hvilken som helst karriere du måtte ønske å prøve deg på! Gjennom filosofistudiene vil du tilegne deg evnen til å stille kritiske spørsmål samt å se alle mulige situasjoner fra flere forskjellige vinkler. Studiet er en tankevekkende affære, og studenter som har studert filosofi henger ofte høyt på ønskelistene til arbeidsgivere i mangfoldige jobbsammenhenger nettopp fordi evnene du tilegner deg er meget viktige og høyt verdsatt i vår profesjonelle verden.

Typiske fag innen filosofi inkluderer etikk, metafysikk, filosofisk skrivining og tenkning, rettferdighet, estetikk, politikk, språkfilosofi, realfagsfilosofi, kvantefysikk, medisin, logikk, religion, selvstudium og diverse samfunnsfag. I tillegg vil du lære om diverse filosofiske teorier og kjente filosofiske tenkere. De fleste filosofistudier tilbyr også utveksling til andre land. Det er mange som velger å studere filosofi nettopp fordi de er usikre på hva det er de har lyst til å ende opp med.

Det er viktig å være klar over at ex.phil og ex.fac ikke tilbys i andre land enn Norge (med mindre det er på norsk i regi av norske skoler). Disse forberedende fagene er særnorske og den eneste grunnen til at nordmenn som vil ta sin bachelor/mastergrad i Norge må ta disse fagene er at de er nevnt i den norske grunnlov. De er altså verken påkrevd eller eksisterende i andre land, inkludert Storbritannia.

Lignende studier og kombinasjoner

Det finnes utallige kombinasjonsmuligheter med filosofi, men her er noen av de mest populære fagene du kan kombinere med: politikk, økonomi, historie, religion, sosiologi, antropologi, psykologi, kreativ skrivning og journalistikk. Du har også kombinasjonsstudiet PPE (Politics, Philosophy and Economics), som er populært.

Det finnes ingen umiddelbart relevante studier til filosofi, men de fagene nevnt over kan være aktuelle for studier for deg som vurderer filosofi i tillegg til:

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter

Filosofistudiet gjør at du tilegner deg en rekke verdifulle evner og kunnskaper, inkludert meget gode kommunikasjonsevner, god skriftlig og muntlig bruk av språk, evnen til å jobbe både på lag og selvstendig, evnen til å analysere og oppsummere omfattende materiale og problemstillinger, samt fantastisk kreativ tenkningsevne og problemløsning. Som filosofiutdannet har du derfor helt ubegrensede karriereprospekter. Det er helt opp til deg hva du vil ende opp med å jobbe med, men vi vil likevel nevne noen av de vanligste feltene som filosofiutdannede arbeider i: undervisning, journalistikk og media, markedsføring/PR, advokat, diplomati, politikk og som offentlig tjenesteperson – eksempelvis innen politiet.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Tilbake til studieoversikten A-Å