Studere filosofi i utlandet

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Studere filosofi

Filosofi er studiet av problemstillinger rundt emner som språk, virkelighet, eksistens, årsak, verdier, moral, kunnskap, og tanker.

Dette spennende studiet er spesielt fordi det ikke retter seg mot en spesiell karriere eller spesielle evner eller kunnskap. Filosofistudiet vil ikke forberede deg på kun en karriere, men en hvilken som helst karriere du måtte ønske å prøve deg på! Gjennom filosofistudiene vil du tilegne deg evnen til å stille kritiske spørsmål samt å se alle mulige situasjoner fra flere forskjellige vinkler. Studiet er en tankevekkende affære, og studenter som har studert filosofi henger ofte høyt på ønskelistene til arbeidsgivere i mangfoldige jobbsammenhenger nettopp fordi evnene du tilegner deg er meget viktige og høyt verdsatt i vår profesjonelle verden.

Typiske fag innen filosofi inkluderer etikk, metafysikk, filosofisk skrivining og tenkning, rettferdighet, estetikk, politikk, språkfilosofi, realfagsfilosofi, kvantefysikk, medisin, logikk, religion, selvstudium, og diverse samfunnsfag. I tillegg vil du lære om diverse filosofiske teorier og kjente filosofiske tenkere. De fleste filosofistudier tilbyr også utveksling til andre land. Det er mange som velger å studere filosofi nettopp fordi de er usikre på hva det er de har lyst til å ende opp med.

Det er viktig å være klar over at ex.phil og ex.fac ikke tilbys i andre land enn Norge (med mindre det er på norsk i regi av norske skoler). Disse forberedende fagene er særnorske og den eneste grunnen til at nordmenn som vil ta sin bachelor/mastergrad i Norge må ta disse fagene er at de er nevnt i den norske grunnlov. De er altså verken påkrevd eller eksisterende i andre land, inkludert Storbritannia.

Inntakskrav
Inntakskrav for bachelorgrader varierer fra universitet til universitet, så alt fra 3 til 5 i snitt. For mastergrader bør man ha et snitt på C, mens noen universiteter vil kreve B i snitt. Spør oss om dette, så kan vi gi deg tips til hvor du bør søke basert på din bakgrunn og dine ønsker.

Lignende studier og kombinasjoner
Det finnes utallige kombinasjonsmuligheter med filosofi, men her er noen av de mest populære fagene du kan kombinere med: politikk, økonomi, historie, religion, sosiologi, antropologi, psykologi, kreativ skrivning og journalistikk.

Det finnes ingen umiddelbart relevante studier til filosofi, men de fagene nevnt over kan være aktuelle for studier for deg som vurderer filosofi i tillegg til:

Jobbmuligheter
Filosofistudiet gjør at du tilegner deg en rekke verdifulle evner og kunnskaper, inkludert meget gode kommunikasjonsevner, god skriftlig og muntlig bruk av språk, evnen til å jobbe både på lag og selvstendig, evnen til å analysere og oppsummere omfattende materiale og problemstillinger, samt fantastisk kreativ tenkningsevne og problemløsning. Som filosofiutdannet har du derfor helt ubegrensede karriereprospekter. Det er helt opp til deg hva du vil ende opp med å jobbe med, men vi vil likevel nevne noen av de vanligste feltene som filosofiutdannede arbeider i: undervisning, journalistikk og media, markedsføring/PR, advokat, diplomati, politikk og som offentlig tjenesteperson – eksempelvis innen politiet.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet er anerkjent over hele verden, og krever ingen godkjenning i Norge. 

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Tilbake til studieoversikten A-Å