Studere bibelsk litteratur i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Studere bibelsk litteratur

Studiet bibelsk litteratur er ofte sammensatt med engelsk. Da vil du ha halvparten av modulene dine ved et institutt for filosofi og den andre halvparten i engelsk litteratur. Du vil blant annet jobbe med å dekode Det Gamle- og Det Nye Testamentet, samt lære om tidlig jødedom, introduksjon til Islam, ritualer, og bibelsk gresk og hebraisk. Velger du å ha engelsk litteratur i tillegg, har du fag som renessansen og drama, film og litterær praksis og se frem til!

Ved universitetene våre får du også muligheten til å utvikle spesialiserte interesser i ulike emner innenfor både teologi og religion. Du vil utforske viktige samfunnsrelaterte spørsmål formulert innenfor kulturell verdi, den digitale tidsalder og makt og sosial endring. Foreleserne du vil ha er blant de beste innenfor sine felt. De er gjerne aktive forskere, noe som gjør forelesningene mer informative, relevante og spennende. Du vil lære deg å tenke nøye analytisk og kreativt.

Lignende studier og kombinasjoner
Bibelsk litteratur er ofte kombinert med engelsk litteratur ved våre partneruniversiteter. Andre studier som kan være aktuelle for deg som vurderer bibelsk litteratur kan være: 

Mastergrad
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Noen av våre partneruniversiteter har aktuelle mastere for deg som interesserer deg for bibelsk litteratur, som for eksempel religionsstudier, filosofi, teologi og mange flere. I Storbritannia kan du ta en mastergrad på ett år!

Jobbmuligheter
Å studere bibelsk litteratur vil utvikle din evne til å analysere og fremstille en sak klart, vurdere argumenter og være presis i din tenkning. Disse ferdighetene vil sette deg i en sterk posisjon når det gjelder å finne arbeid eller å videre til andre studier. Det finnes mange ulike yrkesmuligheter, men de mest vanlige med en slik type utdannelse er nok prest, diakon, sosiolog, lærer, historiker eller lignende. Studenter som har gått dette studiet jobber også innenfor juss, sosialt arbeid, databehandling, journalistikk, betalt veldedighetsarbeid, business og embetsverk. Mange velger også å gå videre ved å studere filosofi på et høyere nivå.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om inntakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis er uforpliktende.

Tilbake til studieoversikten A-Å