Studere fred- og konfliktstudier i utlandet

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Fred- og konfliktstudier

Fred- og konfliktstudier er studiet for deg, som er interessert i politikk, men som ønsker å spesialisere deg innenfor verdens konflikter. I hele verdens historie har krig vært med å skape verden slik vi kjenner den og dessverre er det i den moderne tid fremdeles konflikter, som preger verdensbildet.

I dette studiet vil du fokusere på hva som skaper konflikter i verden, både historisk sett og i den moderne tid. Historie er en viktig del av studiet slik at en også kan forstå hvorfor konflikter startet og hvorfor de er vanskelige å løse. Videre vil du lære politiske virkemidler som kan benyttes for å forhindre, eller for å løse, konflikter. Dette kan være virkemidler som fredsmekling, internasjonale organisasjoner eller sanksjoner. Du vil også lære hvordan konflikter har endret seg opp igjennom og hvordan også verdenssamfunnets reaksjoner har blitt påvirket av dette.

Lignende studier
Lignende studier som kan være aktuelle for deg: 

Jobbmuligheter
Med en utdannelse innenfor freds- og konfliktstudier kan du jobbe innenfor staten, som i UD. En kan også jobbe innenfor internasjonale organisasjoner, som FN, eller hjelpeorganisasjoner, som Røde Kors. Det er mulig å ta en master innenfor dette fagområdet, eller du kan ta en master i en mer generell retning, som i politikk eller innen internasjonale relasjoner.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet er anerkjent over hele verden, og krever ingen godkjenning i Norge.

Vil du vite mer?
Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

 Tilbake til studieoversikten A-Å