Image
classic

Klassiske studier i Storbritannia

Klassiske studier er for deg som er interessert i litteratur, historie, kunst og den materielle kulturen fra det antikke Hellas og oldtidens Roma. Latin og gresk er de viktigste språkene i Vestens historie – særlig disse språkenes rolle i litteraturhistorien og moderne filosofi. Dette studiet vil gi deg en dypere forståelse av disse gamle greske og romerske sivilisasjonene, og hvordan de har bidratt til å forme dagens moderne sivilisasjon. Mange er uvitende om hvor fundamentalt viktige disse epokene har vært for utviklingen av dagens samfunn, og kunnskap rundt de klassiske sivilisasjonene er fortsatt viktig.

Studiet er tilgjengelig på både bachelor- og mastergradsnivå. Et typisk førsteår av en bachelor vil gi deg grunnleggende innføring i litteraturen, kunsten, samfunnet, historien og sentrale historiske skikkelser fra antikkens Hellas og oldtidens Roma. Herunder inngår temaer som demokrati, slaveri og frihet, makt og dynasti, kjønn og seksualitet, og særlig hvordan disse politiske og kulturelle elementene kom til uttrykk i kunsten og litteraturen.  

Du vil studere historiske skikkelser som har fascinert menneskeheten gjennom historien: Ramses II, Alexander Den Store, Cæsar, samt verkene til store litterære figurer som Homer, Vergil, Sappho, Platon, og mange flere. Hvis du har temaer du er særskilt interessert i kan du velge å fordype deg i disse – ofte kan du velge å gjøre dette tidlig i studieløpet. Det kan være temaer som  kjønn og seksualitet i antikkens Hellas, romersk maktpolitikk, diktekunsten til Aristofanes, Epikur, Sofokles, Euripedes eller Juvenals satiriske skrifter. Det finnes naturligvis en rekke andre valgfrie fag innen religion, myter og mytologi, retorikk, politikk, kunst og litteratur. Dine valg og fagkombinasjoner gir deg unik kompetanse som kan åpne vidt forskjellige dører når du skal ut på arbeidsmarkedet. Du kan også velge å lære latin eller gresk på nybegynner, viderekommet eller avansert nivå når som helst i utdanningsløpet. 

De fleste studiene tilbyr gode muligheter for utveksling til andre land som en del av studiet, men om ikke du vil ta utveksling inngår ofte studieturer til Roma, Aten eller andre relevante destinasjoner.
 

Lignende studier og kombinasjoner

Våre universiteter tilbyr forskjellige faglige kombinasjonsmuligheter og andre lignende studier. Andre studier du kan vurdere hvis du liker denne type studier: 

Arkeologi
Egyptologi
Historie
Kunsthistorie
Lingvistikk 

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.
 

Jobbmuligheter

Med en utdannelsesbakgrunn i klassiske studier er det typisk å søke på stillinger innen museumsverdenen, kulturbevarende oppgaver i offentlig sektor, informasjons- og kulturformidling, eller en akademisk karriere innen undervisning eller forskning. Mange velger likevel helt andre yrkesretninger, og med en bakgrunn i klassiske studier kan du sikte deg inn på en rekke forskjellige kunst, historie, eller andre samfunnsfaglige karriereveier. Eventuelt kan du gå videre med å studere en mastergrad.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.
 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Alle studier A-Å