Image
classic

Klassiske studier i Storbritannia

Klassiske studier er for deg som er interessert i litteratur, historie, kunst og den materielle kulturen fra det antikke Hellas og oldtidens Roma. Latin og gresk er de viktigste språkene i Vestens historie – særlig disse språkenes rolle i litteraturhistorien og moderne filosofi. Dette studiet vil gi deg en dypere forståelse av disse gamle greske og romerske sivilisasjonene, og hvordan de har bidratt til å forme dagens moderne sivilisasjon. Mange er uvitende om hvor fundamentalt viktige disse epokene har vært for utviklingen av dagens samfunn, og kunnskap rundt de klassiske sivilisasjonene er fortsatt viktig.

Studiet er tilgjengelig på både bachelor- og mastergradsnivå. Et typisk førsteår av en bachelor vil gi deg grunnleggende innføring i litteraturen, kunsten, samfunnet, historien og sentrale historiske skikkelser fra antikkens Hellas og oldtidens Roma. Herunder inngår temaer som demokrati, slaveri og frihet, makt og dynasti, kjønn og seksualitet, og særlig hvordan disse politiske og kulturelle elementene kom til uttrykk i kunsten og litteraturen.  

Du vil studere historiske skikkelser som har fascinert menneskeheten gjennom historien: Ramses II, Alexander Den Store, Cæsar, samt verkene til store litterære figurer som Homer, Vergil, Sappho, Platon, og mange flere. Hvis du har temaer du er særskilt interessert i kan du velge å fordype deg i disse – ofte kan du velge å gjøre dette tidlig i studieløpet. Det kan være temaer som  kjønn og seksualitet i antikkens Hellas, romersk maktpolitikk, diktekunsten til Aristofanes, Epikur, Sofokles, Euripedes eller Juvenals satiriske skrifter. Det finnes naturligvis en rekke andre valgfrie fag innen religion, myter og mytologi, retorikk, politikk, kunst og litteratur. Dine valg og fagkombinasjoner gir deg unik kompetanse som kan åpne vidt forskjellige dører når du skal ut på arbeidsmarkedet. Du kan også velge å lære latin eller gresk på nybegynner, viderekommet eller avansert nivå når som helst i utdanningsløpet. 

De fleste studiene tilbyr gode muligheter for utveksling til andre land som en del av studiet, men om ikke du vil ta utveksling inngår ofte studieturer til Roma, Aten eller andre relevante destinasjoner.
 

Jobbmuligheter

Med en utdannelsesbakgrunn i klassiske studier er det typisk å søke på stillinger innen museumsverdenen, kulturbevarende oppgaver i offentlig sektor, informasjons- og kulturformidling, eller en akademisk karriere innen undervisning eller forskning. Mange velger likevel helt andre yrkesretninger, og med en bakgrunn i klassiske studier kan du sikte deg inn på en rekke forskjellige kunst, historie, eller andre samfunnsfaglige karriereveier. Eventuelt kan du gå videre med å studere en mastergrad.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding