Studere menneskerettigheter i utlandet

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere menneskerettigheter

Studiet i menneskerettigheter gir deg som student muligheten til å studere et av dagens store praktiske og teoretiske problemer. Beskyttelsen av menneskerettigheter omfatter et bredt læringsområde der juridiske, sosiale, politiske og filosofiske problemstillinger står sentralt. Studiet i menneskerettigheter gjenspeiler alle disse emnene gjennom en tverrfaglig tilnærming.

Ved å studere menneskerettigheter lærer du om; i hvilken grad menneskerettigheter danner et grunnlag for nasjonal og internasjonal lov, hvilke utfordringer og krav som har kommet av at flyktninger, asylsøkere og innvandrere flykter fra konflikter for å søke et bedre liv, hvordan konflikter har ført til betydelige brudd på menneskerettighetene og lignende.

Flere av våre samarbeidspartnere har også tilbud om arbeidspraksis eller utveksling til et annet land inkludert i studiet. Her kan du arbeide i en bedrift for å lære om hva det vil si å arbeide med menneskerettigheter i praksis. 

Lignende studier og kombinasjoner
Dette studiet er vanligvis et studie som kombineres med andre fag, men noen universiteter tilbyr et rent menneskerettighetsstudie. Du kan for eksempel kombinere studiet med språk/områdestudier, psykologi, politikk, historie, journalistikk, sosiologi og juss. For å finne ut hvilke kombinasjonsmuligheter som finnes, ta kontakt med en av våre veiledere.

Andre studier som kan være relevante for deg som vurderer menneskerettigheter:

Mastergrad på ett år
Det er ikke så mange universiteter i Storbritannia som tilbyr menneskerettigheter på bachelornivå, men det finnes noen. På masternivå finnes det derimot mange flere muligheter, og studenter søker seg inn på slike mastergrader med veldig mange ulike bachelorstudier. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. I Storbritannia kan du også fullføre en mastergrad på ett år, mot to i Norge. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Mulighetene for deg etter du har studert menneskerettigheter er mangfoldige. Du kan studere videre og kombinere studiet med andre fagfelt som journalistikk, politikk, sosiologi og lignende, eller du kan søke deg rett inn i arbeidslivet. Mange finner sine karrierer innen FN-systemet, eller i humanitære eller politiske ikke-statlige organisasjoner som journalister eller politiske analytikere, eller innen fagforeninger eller forskning. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer? 
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet