Image
sdf

Arkeologistudier i Storbritannia

Er du interessert i feltarbeid og å lære om kulturer og tidsepoker som eksisterte for hundrevis av år siden, så er arkeologi et studie for deg. På et arkeologifelt vil man kunne undersøke alt fra byer og boplasser, til havbunnen. Det er her arkeologer gjør sine funn og finner rester etter mennesker som levde før oss.

Det finnes flere oppgaver som er vanlige å gjøre som arkeolog. Det de fleste ser for seg er at store deler av jobben går ut på å gjøre arkeologiske utgravinger eller registrering av eldre levninger. Dette er bare begynnelsen. Beskrivelse og analysere av funn, for å kunne beskrive kulturen og samfunnet gjenstandene kommer fra, er en enda større del av arbeidet.

Studere arkeologi i utlandetArkeologistudiet har ofte fokus på både praktisk og teoretisk arbeid. Som student vil du kunne opparbeide deg kunnskap innenfor arkeologiske begreper, datasett og eldre historie, samt praktisk arbeid som ekskursjoner og feltarbeid. Det å kunne stille kritiske spørsmål rundt ulike funn er også noe du kommer til å lære. Spørsmål slik som hvorfor sporene etter mennesker fra ulike tider og miljøer ser ulike ut er kanskje et hovedspørsmål. Et viktig mål med en utdannelse innenfor arkeologi er at studentene skal tilegne seg kunnskap om samfunnsutvikling i forhistorisk og tidlig historisk tid. Arkeologiens rolle i dagens samfunn er det også viktig å få lærdom om.

Studiet har mange spesialiseringsmuligheter hvor du kan velge de fagene som interesserer deg mest. Vanlige spesialiseringer er enten innenfor forskjellige arkeologiske metoder eller læren om bestemte perioder og regioner. Dette er studiet for deg som har interesse for kulturminner og deres betydning. Arkeologer kan ha andre stillingstitler, som konservator, konsulent eller rådgiver. Det er helt avhengig av hvor du jobber.

På bachelornivå kan du kombinere arkeologi med andre studier, noe som er vanlig å gjøre i Storbritannia. Kombinasjonsmulighetene er ulike fra universitet til universitet, men du kan generelt kombinere arkeologi med følgende studier: klassisk sivilisasjon, antropologi og egyptologi. Alle disse er vanlige og populære kombinasjonsmuligheter.

Flere av våre universiteter har samarbeidsavtaler med universiteter i andre land og gir studentene mulighet til å dra på utveksling i løpet av år 2 eller 3. Populære studieland i forbindelse med arkeologistudiet er Italia og Hellas. Yrkesmulighetene er mange. Det er mange som finner arbeid med arkeologiske enheter, muséer, kulturarvsentere eller innenfor media, auksjonshus, i publisering eller undervisning. 
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding