Image
sdf

Arkeologistudier i Storbritannia

Er du interessert i feltarbeid og å lære om kulturer og tidsepoker som eksisterte for hundrevis av år siden, så er arkeologi et studie for deg. På et arkeologifelt vil man kunne undersøke alt fra byer og boplasser, til havbunnen. Det er her arkeologer gjør sine funn og finner rester etter mennesker som levde før oss.

Det finnes flere oppgaver som er vanlige å gjøre som arkeolog. Det de fleste ser for seg er at store deler av jobben går ut på å gjøre arkeologiske utgravinger eller registrering av eldre levninger. Dette er bare begynnelsen. Beskrivelse og analysere av funn, for å kunne beskrive kulturen og samfunnet gjenstandene kommer fra, er en enda større del av arbeidet.

Studere arkeologi i utlandetArkeologistudiet har ofte fokus på både praktisk og teoretisk arbeid. Som student vil du kunne opparbeide deg kunnskap innenfor arkeologiske begreper, datasett og eldre historie, samt praktisk arbeid som ekskursjoner og feltarbeid. Det å kunne stille kritiske spørsmål rundt ulike funn er også noe du kommer til å lære. Spørsmål slik som hvorfor sporene etter mennesker fra ulike tider og miljøer ser ulike ut er kanskje et hovedspørsmål. Et viktig mål med en utdannelse innenfor arkeologi er at studentene skal tilegne seg kunnskap om samfunnsutvikling i forhistorisk og tidlig historisk tid. Arkeologiens rolle i dagens samfunn er det også viktig å få lærdom om.

Studiet har mange spesialiseringsmuligheter hvor du kan velge de fagene som interesserer deg mest. Vanlige spesialiseringer er enten innenfor forskjellige arkeologiske metoder eller læren om bestemte perioder og regioner. Dette er studiet for deg som har interesse for kulturminner og deres betydning. Arkeologer kan ha andre stillingstitler, som konservator, konsulent eller rådgiver. Det er helt avhengig av hvor du jobber.
 

Lignende studier og kombinasjoner

På bachelornivå kan du kombinere arkeologi med andre studier, noe som er vanlig å gjøre i Storbritannia. Kombinasjonsmulighetene er ulike fra universitet til universitet, men du kan generelt kombinere arkeologi med følgende studier: klassisk sivilisasjon, antropologi og egyptologi. Alle disse er vanlige og populære kombinasjonsmuligheter.

Dersom du synes arkeologi høres spennende kan også disse studiene være aktuelle: 

Antropologi
Biologi
Egyptologi
Filosofi
Historie
Klassiske studier
Område- og regionsstudier
Rettsmedisin
Sosiologi
Utviklingsstudier

Flere av våre universiteter har samarbeidsavtaler med universiteter i andre land og gir studentene mulighet til å dra på utveksling i løpet av år 2 eller 3. Populære studieland i forbindelse med arkeologistudiet er Italia og Hellas. Yrkesmulighetene er mange. Det er mange som finner arbeid med arkeologiske enheter, muséer, kulturarvsentere eller innenfor media, auksjonshus, i publisering eller undervisning. 
 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.
 

Alle studier A-Å