Studere urbane studier i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere urbane studier

Har du noen gang lurt på hvordan og hvorfor urbane miljøer (byer og tettsteder) utvikler seg forskjellig ut i fra hvor du er i verden? Og hvem som gjør vedtak om byutviklinger? Har du ønsker om forstå - og å kunne påvirke dette? Da er urbane studier et spennende studie som har fokus på akkurat dette.

Byer og byutvikling er et sentralt fokus for forskning, politikk og offentlig debatt. Det er kanskje ikke så rart når det ifølge FN hevdes at over halvparten av verdens befolkning er bosatt i byer, og at det innen 2050 vil øke til tre fjerdedeler. Omfanget og kompleksiteten av denne utviklingen har dermed åpnet opp for et behov for tverrfaglig innflytelse og analyser som kan hjelpe til å løse utfordringer som oppstår i ulike bysamfunn.

Studiet vil introdusere deg for den utviklingen urban planlegging har gått gjennom fram til i dag, og å forstå mønstre og prosesser som bidrar til endringene urbane miljøer går gjennom i samtiden. Man vil også bli opplært i å kunne se sammenhenger mellom økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige endringer i byer og tettsteder, og hvordan disse endringene påvirker forholdet mellom for eksempel styresett, boligmarked, arbeidsmarked, kriminalitet, utdanning, helse, og miljø. Dermed vil studiet ofte være sammensatt av både teori og praksis-baserte elementer som drar nytte av fag som samfunnsfag, geografi, sosiologi, byplanlegging og miljøstudier.

Lignende studier og kombinasjoner

Urbane studier kan til en viss grad variere ut ifra hvilket universitet eller grad man går på. I tillegg finnes det ulike kombinasjoner innenfor studiet. Mens noen urbane studier velger å fokusere på byplanlegging, velger andre studier å fokusere på historie eller den ulike påvirkningen byutvikling har på lokalsamfunn og menneskene i samfunnet.

Andre studier som kan være av interesse:

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad på ett år

Urbane studier er mest tilgjengelig som masterstudie. Ofte velger mange som har studert samfunnsvitenskapelige fag på bachelornivå å fortsette utdannelsen med master innenfor urbane studier, som er en mastergrad mange universiteter i Storbritannia tilbyr. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. En mastergrad i Storbritannia går også over bare ett år, mot to i Norge. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter

Med en grad innen urbane studier er du kvalifisert til en rekke ulike karrierer innen både privat og offentlig sektor. Ut i fra grad, kombinasjon eller retning av utdannelsen vil du vil kunne jobbe som for eksempel planlegger, direktør, assistent, analytiker, politisk eller økonomisk ekspert/rådgiver innenfor områder som: økonomisk byutvikling, design, urban kunst og kreative næringer, eiendomsutvikling, lokalsamfunn/nabolag og gentrifisering, miljøstyring, folkehelse, ulikhet og sosial rettferdighet, rettigheter for boligeiere og leieboere, eller politiske vedtak.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om inntakskrav, hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg med din bakgrunn og ønsker. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivå er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet