Image
urban

Urbanisering og byutvikling i Storbritannia

Har du noen gang lurt på hvordan og hvorfor urbane miljøer (byer og tettsteder) utvikler seg forskjellig ut i fra hvor du er i verden? Lurer du på hvem som fastsetter vedtak om byutvikling? Har du ønsker om forstå - og å kunne påvirke dette? Da er urbane studier et spennende studie som har fokus på akkurat dette.

Byer og byutvikling er et sentralt fokus for forskning, politikk og offentlig debatt. Det er kanskje ikke så rart når det ifølge FN hevdes at over halvparten av verdens befolkning er bosatt i byer, og at det innen 2050 vil være rundt to tredjedeler. Omfanget og kompleksiteten av denne utviklingen har dermed åpnet opp for et behov for tverrfaglig innflytelse og analyser som kan hjelpe til å løse utfordringer som oppstår i ulike bysamfunn.

Studiet vil introdusere deg for den utviklingen urban planlegging har gått gjennom fram til i dag, og å forstå mønstre og prosesser som bidrar til endringene urbane miljøer går gjennom i samtiden. Man vil bli opplært i å kunne se sammenhenger mellom økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige endringer i byer og tettsteder, og hvordan disse endringene påvirker forholdet mellom for eksempel styresett, boligmarked, arbeidsmarked, kriminalitet, utdanning, helse, og miljø. Dermed vil studiet ofte være sammensatt av både teori- og praksisbaserte elementer som drar nytte av andre samfunnsfag som geografi, sosiologi, byplanlegging og miljøstudier.

Urbane studier kan til en viss grad variere ut ifra hvilket universitet eller studie man går på. I tillegg finnes det ulike kombinasjoner innenfor studiet. Mens noen urbane studier velger å fokusere på byplanlegging, velger andre studier å fokusere på historie, eller å for eksempel spisse kompetansen mot det sosiale, det vil si den ulike påvirkningen byutviklinger har på lokalsamfunn og menneskene i samfunnet. Det er vanlig å kombinere studiet med for eksempel sosiologi. 
 

Mastergrad på ett år

Urbane studier kan tas som bachelor-, master- eller doktorgrad. Mange som har studert samfunnsvitenskapelige fag på bachelornivå velger å fortsette utdannelsen med master innenfor urbane studier. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. En mastergrad i Storbritannia går også over bare ett år, mot to i Norge. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.
 

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning innen urbane studier er man kvalifisert til en rekke ulike karrierer innen både privat og offentlig sektor. Ut i fra studie, kombinasjon eller retning av utdannelsen vil man vil kunne jobbe som for eksempel planlegger, leder, assistent, analytiker, politisk eller økonomisk ekspert/rådgiver innenfor områder som: økonomisk byutvikling, design, urban kunst og kreative næringer, eiendomsutvikling, lokalsamfunn/nabolag og gentrifisering, miljøstyring, folkehelse, ulikhet og sosial rettferdighet, rettigheter for boligeiere og leieboere, eller politiske vedtak.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding