Image
da

Komparative politikkstudier i Storbritannia

Komparativ eller sammenlignende politikk er et masterstudie som driver forskning på høyt nivå. Gjennom dette studiet vil du møte studenter fra hele verden som har samme interesse som deg! Forskningen er bygget på en kombinasjon av formell forskerutdanning og individuell veiledning innenfor et støttende miljø, med regelmessig samhandling mellom akademikere og studenter.

Verden blir i dag stadig mer sammenvevd og det er derfor viktig å ha et globalt perspektiv på politikk. Gjennom denne mastergraden vil du få en avansert forståelse av de viktigste politiske spørsmålene i vår tid gjennom sammenligning av ulike politiske systemer på tvers av de fem kontinentene. Du vil få teoretisk og empirisk kunnskap som trengs for å håndtere spørsmål innen politisk atferd og massedeltakelse. Du vil videre lære om statlige institusjoner, politikkutforming, offentlige verdier, sosiale bevegelser, partier og partisystemer. Denne listen er bare noen av de spennende tingene du vil lære om.

I dette studiet har andre studenter tatt for seg prosjekter innenfor områder som partisystemer, institusjonalisering i den postsovjetiske regionen, virkningen av nye sosiale medier på politisk atferd, støtte for den europeiske union, ledelse og revisjon av gresk nasjonalisme på Kypros. Hva ville du skrevet din avhandling om?
 

Lignende studier

Komparativ politikk er et studie som kun tilbys som masterstudie. Er du interessert i å ta en bachelorgrad, så tilbyr de fleste av våre partneruniversiteter generell politikk eller internasjonale relasjoner. Andre studier som kan være relevante for deg:

?Historie
?Internasjonale relasjoner
?Journalistikk
?Media
?Menneskerettigheter
?Områdestudier
?Politikk
?Samfunnsøkonomi
?Sosialantropologi
?Sosiologi
?Språk
 

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.
 

Jobbmuligheter

Universitetene våre som tilbyr studier innenfor politikk og internasjonale relasjoner har dedikerte koordinatorer som kan hjelpe deg å finne utplasseringsmuligheter i relevante bedrifter og organisasjoner. Studenter ved dette studiet har gått ut i jobber innenfor akademia, lokale og nasjonale myndigheter, og som samfunnskontakter.
 

Vil du vite mer? 

Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelige, og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske etc. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt med en av våre veiledere.

Alle studier A-Å