Image
da

Komparative politikkstudier i Storbritannia

Komparativ eller sammenlignende politikk er et masterstudie som driver forskning på høyt nivå. Gjennom dette studiet vil du møte studenter fra hele verden som har samme interesse som deg! Forskningen er bygget på en kombinasjon av formell forskerutdanning og individuell veiledning innenfor et støttende miljø, med regelmessig samhandling mellom akademikere og studenter.

Verden blir i dag stadig mer sammenvevd og det er derfor viktig å ha et globalt perspektiv på politikk. Gjennom denne mastergraden vil du få en avansert forståelse av de viktigste politiske spørsmålene i vår tid gjennom sammenligning av ulike politiske systemer på tvers av de fem kontinentene. Du vil få teoretisk og empirisk kunnskap som trengs for å håndtere spørsmål innen politisk atferd og massedeltakelse. Du vil videre lære om statlige institusjoner, politikkutforming, offentlige verdier, sosiale bevegelser, partier og partisystemer. Denne listen er bare noen av de spennende tingene du vil lære om.

I dette studiet har andre studenter tatt for seg prosjekter innenfor områder som partisystemer, institusjonalisering i den postsovjetiske regionen, virkningen av nye sosiale medier på politisk atferd, støtte for den europeiske union, ledelse og revisjon av gresk nasjonalisme på Kypros. Hva ville du skrevet din avhandling om?
 

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.
 

Jobbmuligheter

Universitetene våre som tilbyr studier innenfor politikk og internasjonale relasjoner har dedikerte koordinatorer som kan hjelpe deg å finne utplasseringsmuligheter i relevante bedrifter og organisasjoner. Studenter ved dette studiet har gått ut i jobber innenfor akademia, lokale og nasjonale myndigheter, og som samfunnskontakter.
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding