Studere sammenlignende politikk i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere sammenlignende politikk

Sammenlignende politikk er et masterstudie som driver forskning av høy kvalitet. Gjennom dette studiet vil du møte studenter fra hele verden som har samme interesse som deg! Forskningen er bygget på en kombinasjon av formell forskerutdanning og individuell veiledning innenfor et støttende miljø, med regelmessig samhandling mellom akademikere og studenter.

Verden blir i dag stadig mer sammenvevd og det er derfor viktig å ha et globalt perspektiv på politikk. Gjennom denne mastergraden vil du få en avansert forståelse av de viktigste politiske spørsmålene i vår tid gjennom sammenligning av ulike politiske systemer på tvers av de fem kontinentene. Du vil få teoretisk og empirisk kunnskap som trengs for å håndtere spørsmål i politisk atferd og massedeltakelse. Du vil videre lære om statlige institusjoner, politikkutforming, offentlige verdier, sosiale bevegelser, partier og partisystemer. Denne listen er bare noen av de spennende tingene du vil lære om.

I dette studiet har andre studenter tatt for seg prosjekter innenfor områder som partisystemer, institusjonalisering i den postsovjetiske regionen, virkningen av nye sosiale medier på politisk atferd, støtte for den europeiske union, ledelse og revisjon av gresk nasjonalisme på Kypros.

Lignende studier

Sammenlignende politikk er et studie som kun tilbys som masterstudie. Er du interessert i å ta en bachelorgrad, så tilbyr de fleste av våre partneruniversiteter generell politikk. Andre studier som kan være relevante for deg:

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter

Partneruniversitetene våre som tilbyr studier innenfor politikk og internasjonale relasjoner har dedikerte veiledere som kan hjelpe deg å finne utplasseringsmuligheter i relevante bedrifter og organisasjoner. Studenter ved dette studiet har gått ut i jobber innenfor akademia, lokale og nasjonale myndigheter, og som samfunnskontakter.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer? 

Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelige, og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske etc. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt med en av våre veiledere.

Tilbake til studieoversikten A-Å