Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere konservering og kulturminnevern

Hvis du er interessert i kulturarv og ønsker å bevare og formidle kulturminner, kan Konservering/Kulturminnevern (Conservation Studies) være noe for deg. England er verdens sentrum for kulturminnevern og våre universiteter er blant de beste som tilbyr dette studiet. Hvorfor ikke studere ved et universitet som er et stykke kulturarv i seg selv? Denne utdannelsen gir deg den praktiske og teoretiske kunnskapen og erfaringen som kreves for en karriere innenfor kulturminnevern, konservering, kulturbevaring og kunnskapsformidling om dette. 

Du vil lære om både de moderne og de tradisjonelle metodene for kulturvern, og utvikle din forståelse for den historiske utviklingen av dette håndverket gjennom tidene. Selv om det inngår teoretiske tilnærminger til faget, vil du få mye praktisk arbeidserfaring under studieløpet. Du kan selv velge hvilke moduler du er interessert i og vil spesialisere deg i. På den måten kan du skreddersy studiet til å passe dine egne interesser.  På universitetet har du tilgang til det fremste av teknologisk utstyr i moderne laboratorier.  Du vil få muligheten til bli undervist av noen av de beste og knytte kontakter til internasjonale spesialister innen en rekke felt. 

Jobbmuligheter
Med en slik utdannelse, vil du være godt rustet for å ta fatt på en karriere innen bygnings- og kulturminnevern og gå inn i en stilling som konservator, fylkeskonservator, antikvar, kurator m.m. Denne typen arbeid kan du jobbe med i statlige departementer og direktorater som  Miljøverndepartementet, Riksantikvaren, Fylkeskommunene og Kultur- og kirkedepartementet, men også i Kulturvernforbundet, ved museer, gallerier, biblioteker og arkiver.  

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Tilbake til studieoversikten A-Å