Image
anthropology

Antropologi / sosialantropologi i Storbritannia

Antropologi er studiet av mennesker og menneskegrupper, fra evolusjon og miljø til psykologiske aspekter og individuelle forskjeller. Sosialantropologi er studiet av hvordan mennesker oppfører seg i forskjellige samfunn, miljøer og kulturer. I antropologistudiet vil du lære å forstå deg på livssyn, religiøs tro og tradisjoner i samfunn rundt omkring i verden – samfunn som ofte er vidt forskjellige fra det du allerede kjenner. Mens du studerer kulturer og menneskegrupper i andre deler av verden, vil du få en unik mulighet til å se din egen kultur utenfra. Mens antropologi er et ganske stort studiefelt som inkluderer sosialantropologi, språklig antropologi, biologisk antropologi, arkeologisk antropologi osv., så er sosialantropologi et langt mer spesialisert studie. Antropologi kan man derfor studere alene, mens sosialantropologi kombinerer man ofte med et annet studie, som for eksempel arkeologi, journalistikk, psykologi, sosiologi, osv. 

Ved å studere sosialantropologi vil du lære om sosial og kulturell adferd, hva det betyr å tilhøre en kulturell gruppe, hvilke verdier og regler som er forskjellige mellom samfunn og mye mer. Du vil få mye kunnskap om ulike menneskegrupper fra hele verden. Studiet fokuserer på sosiale problemer, som variasjoner i familiestrukturer, kulturelle tradisjoner, kjønn og seksualitet, religiøse-, politiske-, og økonomiske systemer og lignende. Et studie i sosialantropologi vil gi deg et solid rammeverk for å forstå hva som er universalt og hva som er variabelt i alle menneskelige samfunn. Dette vil danne et grunnlag for å forstå dilemmaer som har oppstått i den moderne verden, og er derfor et svært aktuelt studie i det 21. århundre. Det internasjonale perspektivet du vil få fra å studere denne typen studier i Storbritannia er en stor fordel. 
 

Lignende studier

Et studie i sosialantropologi har mange kombinasjonsmuligheter. I tillegg kan disse studiene være aktuelle:

Arkeologi
Egyptologi
Filosofi
Fred- og konfliktstudier
Historie
Internasjonale relasjoner/politikk 
Journalistikk
Kriminologi
Media
Menneskerettigheter
Psykologi
Region/områdestudier
Sosiologi
Språk
Teologi/religion
Utviklingsstudier
 

Jobbmuligheter

Med en grad i antropologi eller sosialantropologi har du et grunnlag for mange forskjellige karrierer. Karriereveier inkluderer undervisning, menneskerettigheter, utvikling, veldedige organisasjoner, rådgivning, personalledelse, journalistikk, og media. Noen velger å gå videre til å jobbe for organisasjoner eller i helsesektoren, mens andre har studert videre og blitt jurister. En bachelorgrad i antropologi gir et godt utgangspunkt for enormt mange spennende mastergrader, i allefall i Storbritannia!

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.
 

Alle studier A-Å