Studere teologi i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere teologi

Teologi og religionsvitenskap (noen ganger kalt «Divinity» på engelsk) er en av de eldste former for intellektuell og akademisk virksomhet, men er fortsatt en veldig aktuell og relevant disiplin. Hvis du vil studere teologi og religion har vi de beste studiestedene! Studiet er tilgjengelig på bachelor- og masternivå på gode universiteter over hele Storbritannia, og mange av våre universiteter ligger på toppen av listene over de ledende institusjonene på dette feltet. 

På universitetet vil du møte et imøtekommende akademisk miljø bestående av anerkjente akademikere og nysgjerrige medstudenter, med og uten trossyn. Sammen vil dere studere en rekke forskjellige fag innen bibelstudier, kristen teologi, historie, tenkere, samt sosiologiske og antropologiske tilnærminger til religion. 

Utvalget av fagkombinasjoner du kan velge er stort. Om du helst vil lære om det gamle testamentet, moderne kristendom, buddhistisk filosofi, Israels historie, hvem Jesus er innen Islam, kjønnsroller i Bibelen, homofile tilnærminger til kristendom- og religionstudier, mytologi, Paulus budskap, eller kristne tenkere, står du ofte fritt til å velge selv. På den måten kan du i stor grad skreddersy studieløpet etter dine egne interesser. Ved siden av forelesninger vil det inngå mye samarbeid og diskusjon i mindre grupper, men du vil også gjennomføre selvstendige prosjekter og presentasjoner hvor du ofte kan velge tema selv. 

For å gi deg fullt utbytte av studiet tilbys det «study-skill» programmer, en form for sideundervisning/leksehjelp som gir deg opplæring i grunnleggende ferdigheter innen skriving, fremføring, kommunikasjon og analytisk tenkning. 

Det er gode muligheter for å ta utveksling i utlandet. Dette er selvfølgelig valgfritt, det er jo nok å se og gjøre i Storbritannia som tross alt har mange flotte steder av teologisk interesse og enorme samlinger kristen kulturarv. 

Lignende studier

Andre studier som kan passe for deg:

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter

Uteksaminerte studenter ved våre partneruniversiteter er godt foreberedt på yrkesslivet og går ofte raskt ut i arbeid etter å ha fullført utdanningen. En bachelor i teologi i hovedsak en presteutdanning, men den kan også kvalifisere deg til yrker innen staten, næringslivet og det sivile samfunn, eksempelvis innen kirke, misjon, bistand, kulturliv, handel, kirke- og kulturdepartementet og annet samfunnsliv. Med en bachelorgrad fra Storbritannia står du fritt til å søke jobb i Norge eller utlandet. Du kan selvfølgelig også velge å spesialisere kompetansefeltet ditt og studere videre helt til doktorgradsnivå. Undervisning og forskning er også mulige yrkesveier med en slik utdanningsbakgrunn. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet