Image
afg

Teologi- og religionsstudier i Storbritannia

Teologi og religionsvitenskap (noen ganger kalt «Divinity» på engelsk) er en av de eldste formene for intellektuell og akademisk virksomhet, men også fortsatt en veldig aktuell og relevant disiplin. Religion- og teologistudier finnes på både bachelor- og masternivå. Studiene vil ta for seg ulike temaer, teorier og problemstillinger som vil bli diskutert og gjort undersøkelser rundt. Det er en del kombinasjonsmuligheter som tilbys og dette er fordi det er et såpass fleksibelt studie som lett kan kombineres med andre studier. Studiene vil ta for seg ulike tekster og områder innen for religion og det vil bli fokus på teorier både for og imot gud. Det første året av bachelorgraden vil ta for seg det mest grunnleggende i studiet som tekster, historie, diskusjonsformer – rett å slett og lære deg mer om studiet og hva det går ut på. I 2. og 3. året vil det bli mer rom for å spesialisere seg innen de temaene og den retningen du ønsker å gå.

På universitetet vil du møte et imøtekommende, akademisk miljø bestående av anerkjente akademikere og nysgjerrige medstudenter, med og uten trossyn. Sammen vil dere studere en rekke forskjellige fag innen bibelstudier, kristen teologi, historie, tenkere, samt sosiologiske og antropologiske tilnærminger til religion. 

Utvalget av fagkombinasjoner du kan velge er stort. Om du helst vil lære om det gamle testamentet, moderne kristendom, buddhistisk filosofi, Israels historie, hvem Jesus er innen Islam, kjønnsroller i Bibelen, homofile tilnærminger til kristendom- og religionstudier, mytologi, Paulus budskap, eller kristne tenkere står du ofte fritt til å velge selv. På den måten kan du i stor grad skreddersy studieløpet etter dine egne interesser. Ved siden av forelesninger vil det inngå mye samarbeid og diskusjon i mindre grupper, men du vil også gjennomføre selvstendige prosjekter og presentasjoner hvor du ofte kan velge tema selv. 

For å gi deg fullt utbytte av studiet tilbys det «study-skill» programmer, en form for sideundervisning som gir deg opplæring i grunnleggende ferdigheter innen skriving, fremføring, kommunikasjon og analytisk tenkning. Det er gode muligheter for å ta utveksling i utlandet. Dette er selvfølgelig valgfritt, det er jo nok å se og gjøre i Storbritannia som tross alt har mange flotte steder av teologisk interesse og enorme samlinger kristen kulturarv. 
 

Lignende studier og kombinasjoner

Du kan kombinere studiet med blant annet filosofi, politikk, internasjonale relasjoner, litteratur, sosiologi, sosialantropologi, media og kommunikasjon eller lignende. Det finnes også litt mer uvanlige studier som kombinerer religion/teologi med idrett , keltisk sivilisasjon, eller musikk , samt andre spennende og unike kombinasjoner!
 

Jobbmuligheter

Uteksaminerte studenter ved våre universiteter er godt forberedt på arbeidslivet og går ofte raskt ut i arbeid etter å ha fullført utdanningen. En bachelor i teologi er i hovedsak starten på en presteutdanning, men den kan også kvalifisere deg til jobber innen staten, næringslivet og det sivile samfunn, eksempelvis innen kirke, misjon, bistand, kulturliv, handel, kirke- og kulturdepartementet eller annet samfunnsliv. Det finnes mange ulike yrkesmuligheter, men de mest vanlige med en slik type utdannelse er nok å gå videre for å bli prest, diakon, sosiolog, lærer, historiker eller lignende. Dersom du ønsker å praktisere som prest eller diakon i Norge, trenger du godkjennelse. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. 
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding