Image
tegne

Tegneseriekunst og karikatur i Storbritannia

Dette er ikke et utøvende fag, men et masterstudie der du studerer (britisk) tegneseriekunst og karikatur gjennom historien, og tegneserier og karikatur knyttet til spesielle hendelser. Historien bak vitsetegning, tegneserier og karikatur strekker seg langt tilbake i tid ettersom de er å finne blant kunstnere fra 1500-tallet, og har vært en del av media siden 1700-tallet. Under andre verdenskrig var det blant annet et viktig redskap for propagandaen til de krigførende. Viktigheten og effekten tegneserier og karikaturer har hatt gjennom historien, og fortsatt har i politiske debatter, er derfor ikke å undervurdere.

Kort sagt er karikatur en framstilling av en person eller et emne som er forenklet eller overdrevent skissert, ofte basert på typiske trekk eller egenskaper ved en person eller en sak. Karikaturer kan brukes til politisk eller sosial satire, men de kan også fungere utelukkende som underholdning og humor. Karikaturtegninger har blitt brukt i pressen siden 1700-tallet, og er i dag å finne i svært mange aviser enten gjennom portrettegninger eller som kommentartegninger til politiske samfunnsdebatter. 
 

Lignende studier og kombinasjoner

Hvis du ønsker å vurdere andre studier på masternivå, eller er på jakt etter bachelorstudier, kanskje noen av disse kan være aktuelle?

Arkeologi
Historie
Internasjonale relasjoner
Journalistikk
Kunsthistorie
Liberal arts
Media
Politikk
 

Mastergrad på ett år

Dette studiet tilbys kun som masterstudie og det er nødvendig at du har studert historie eller andre relevante fag som for eksempel arkeologi, internasjonale relasjoner eller politikk. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år! Kontakt gjerne Across the Pond slik at vi kan hjelpe deg med spørsmål angående inntakskrav og lignende.
 

Jobbmuligheter

Med denne type spesialisering kan man senere jobbe innenfor forskning, undervisning, innen bevaring og arkivering av data ved forskjellige virksomheter, jobb innen museum og galleri, ulike veier innenfor journalistikk (avhengig av bakgrunnen din før masterstudiet) eller for eksempel politikken. Siden du kan bygge opp mastergraden din i sammenheng med ditt interessefelt innenfor historien i tegneserier og karikatur, er du i stor grad med på å forme yrkesveiene du senere kan gå. 
 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å