Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Kontakt oss

Studere tegneseriekunst og karikatur

Dette er ikke et utøvende fag, men et masterstudie der du studerer (britisk) tegneseriekunst og karikatur gjennom historien, og tegneserier og karikatur knyttet til spesielle hendelser. For å komme inn på dette studiet er det nødvendig at du har studert historie eller andre relevante fag som for eksempel arkeologi, internasjonale relasjoner eller politikk.

Historien bak vitsetegning, tegneserier og karikatur strekker seg langt tilbake i tid, da det er å finne blant kunstnere fra 1500-tallet, og har vært en del av pressen siden 1700-tallet. Under andre verdenskrig var de blant annet et viktig redskap for propagandaen til de krigførende. Viktigheten og effekten tegneserier og karikaturer har hatt gjennom historien, og fortsatt har i politiske debatter, er derfor ikke å undervurdere.

Kort sagt er karikatur en framstilling av en person eller et emne som er forenklet eller overdrevent skissert, ofte basert på typiske trekk eller egenskaper ved en person eller en sak. Karikaturer kan brukes til politisk eller sosial satire, men de kan også fungere utelukkende som underholdning og humor. Karikaturtegninger har blitt brukt i pressen siden 1700-tallet, og er i dag å finne i svært mange aviser enten gjennom portrettegninger eller som kommentartegninger til politiske samfunnsdebatter. 

Mastergrad på ett år
Dette studiet tilbys kun som masterstudie. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt, da flere bachelorgrader er relevante i forhold til å komme inn på dette masterstudiet. Kontakt oss i Across the Pond for mer informasjon om dette, og vi kan hjelpe deg med spørsmål angående inntakskrav og lignende.

Lignende studier og kombinasjoner

Jobbmuligheter
Med denne type spesialisering kan man senere jobbe innenfor forskning, undervisning, innen innhenting, bevaring og arkivering av data ved forskjellige virksomheter, jobb innen museum og galleri, ulike veier innenfor journalistikk (avhengig av bakgrunnen din før masterstudiet) og politikk, for å nevne noe. Siden du kan bygge opp mastergraden din i sammenheng med ditt interessefelt innenfor historien i tegneserier og karikatur, er du i stor grad med på å forme yrkesveiene du senere kan gå. 

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. Engelskkunnskapen du utvikler ved å studere i Storbritannia vil dessuten være til stor fordel for din egen karriere og CV.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet