Studere sosiologi i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere sosiologi

Sosiologi er studiet for deg som er interessert i mennesker og samfunnet vi lever i. På hvilken måte påvirker mennesket samfunnet og omvendt? Hva gjør at noen er rike, mens andre er fattige? Hvordan har familielivet endret seg i løpet av de siste hundre år? På hvilken måte har sosiale medier endret kontakten mellom mennesker? Dette er noen av spørsmålene som man vil se på når man studerer sosiologi. 

Ved å studere sosiologi lærer du om samfunnet og mennesket, - hvordan mennesket er som individ, og som en del av en gruppe. Det er et bredt studie som gir deg muligheten til å spesialisere deg innenfor den retningen du synes er mest interessant. Sosiologistudiet legger opp til at du som student skal utvikle solide kunnskaper om ulike sosiologiske resonnementer og innen forskning. Du vil få en god innføring i kvalitative og kvantitative metoder. På bakgrunn av dette lærer du å analysere problemer og situasjoner som oppstår i et samfunn.

Sosiologi ser både på individer og på samfunnet som helhet. På den måten ser en på mange ulike områder innenfor politikk, kriminologi, økonomi, media og historie. Studiet tar somregel for seg en rekke emner: sosial ulikhet, makt, innvandring, kriminalitet, samlivs- og familieformer, holisme og individualisme, dannelsen av den moderne stat, utviklingen av nasjonalisme, kultur og kommunikasjon, identitet og etikk osv. Flere av våre samarbeidspartnere har gode utvekslingsmuligheter hvis du ønsker å ta ett semester eller et år av studiene ved et universitet i et annet land (gjelder bachelorstudier).

Lignende studier og kombinasjonsmuligheter

Det finnes et hav av muligheter dersom du ønsker å kombinere sosiologi med et annet studie, for eksempel med psykologi, kriminologi, politikk eller antropologi, så ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.

Andre studier som kan passe for deg:

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Jobbmuligheter

Fordi sosiologi er tverrfaglig har du etter endt utdannelse mulighet til å jobbe innenfor mange ulike yrkesgrupper, både innenfor det offentlige og det private. Sosiologer jobber ofte som rådgivere til kommuner eller til staten for utredninger og til planlegging for strategier. Videre er det mange sosiologer innenfor personalledelse og i media. De mest populære karriereretningene er: sosialt arbeid, arbeid med barn og ungdom, personalledelse i handel eller industri, undervisning, administrasjon i helsetjeneste, publisering, markedsføring eller reklame. Noen søker også en karriere innen forskning, mens andre fortsetter studiene med en master- eller doktorgrad. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet