Image
sosio

Sosiologistudier i Storbritannia

Sosiologi er studiet for deg som er interessert i mennesker og samfunnet vi lever i. På hvilken måte påvirker mennesket samfunnet og omvendt? Hva gjør at noen er rike, mens andre er fattige? Hvordan har familielivet endret seg i løpet av de siste hundre årene? På hvilken måte har sosiale medier endret kontakten mellom mennesker? Dette er noen av spørsmålene som man vil se på når man studerer sosiologi. 

Ved å studere sosiologi lærer du om samfunnet og mennesket, - hvordan mennesket er som individ, og som en del av en gruppe. Det er et bredt studie som gir deg muligheten til å spesialisere deg innenfor den retningen du synes er mest interessant. Sosiologistudiet legger opp til at du som student skal utvikle solide kunnskaper om ulike sosiologiske temaer og innen forskning. Du vil få god innføring i kvalitative og kvantitative metoder. På bakgrunn av dette lærer du å analysere problemer og situasjoner som oppstår i et samfunn.

Sosiologi ser både på individer og på samfunnet som helhet. På den måten ser man på mange ulike områder innenfor politikk, kriminologi, økonomi, media og historie. Studiet tar som regel for seg en rekke emner: sosial ulikhet, makt, innvandring, kriminalitet, samlivs- og familieformer, holisme og individualisme, dannelsen av den moderne stat, utviklingen av nasjonalisme, kultur, kommunikasjon, identitet og etikk osv. Flere av våre samarbeidspartnere har gode utvekslingsmuligheter hvis du ønsker å ta ett semester eller et år av studiene ved et universitet i et annet land (gjelder bachelorstudier). Det finnes et hav av muligheter dersom du ønsker å kombinere sosiologi med et annet studie, så ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.
 

Lignende studier

Kanskje du er usikker på om sosiologi er det perfekte studiet for deg? Det finnes veldig mange spennende samfunnsfaglige studier i Storbritannia, og vi hjelper deg med glede å finne det perfekte studiet og universitetet for deg! Du kan lese om noen av studiene her: 

Barn og ungdom
Filosofi
Flyktningearbeid og migrasjon
Historie
Internasjonale relasjoner
Kriminologi
Kulturstudier
Juss
Media
Organisert kriminalitet, terrorisme og sikkerhet
Politikk
Psykologi
Samfunnsgeografi
Samfunnsøkonomi
Sosialantropologi
Sosialt arbeid
Ungdomsrett
? Vold i hjemmet
 

Mastergrad på ett år

Med en bachelorgrad i sosiologi finnes det veldig mange ulike mastergrader du kan gå videre på innen samfunnsorienterte fag som psykologi, ledelse, kriminologi, sosialt arbeid og mye annet. Du kan ta en mastergrad i sosiologi dersom du har en bachelorgrad innen veldig mange ulike felt, alt fra sosialt arbeid, barn og ungdom samt psykologi til kriminologi eller helse. I Storbritannia kan du ta en mastergrad på ett år.
 

Jobbmuligheter

Fordi sosiologi er et tverrfaglig studie har du etter endt utdannelse mulighet til å jobbe innenfor mange ulike yrkesgrupper, både innenfor det offentlige og det private. Sosiologer jobber ofte som rådgivere i kommuner eller staten og bidrar med alt fra utredninger til strategiplanlegging. Videre er det mange sosiologer innenfor personalledelse og i media. De mest populære karriereretningene er: sosialt arbeid, organisasjonsarbeid, arbeid med barn og ungdom, personalledelse, undervisning, administrasjon i helsetjeneste, publisering, markedsføring eller reklame. Noen søker en videre karriere innen forskning, mens andre fortsetter studiene med en master eller doktorgrad. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Alle studier A-Å