Image
kriminologi

Kriminologistudier i Storbritannia

Kriminologi er et studie som vil gi deg et godt innblikk i alt som har med kriminalitet og samfunn å gjøre. Her handler det først og fremst om "samfunnets skyggesider", og det er ikke nok å vite at det er de som kan sies å være ressurssvake som ofte sitter i fengsel, men her handler det om å spørre seg selv hvorfor. Dette er et spørsmål man må stille seg selv, for er det bare de såkalte ressurssvake som begår lovbrudd?

Kriminologi handler om å utfordre det som samfunnet ofte ser på som antatte "sannheter", spesielt når det gjelder graffiti, vold, gjengkriminalitet, psykiatri, politi, straff, domstoler, fengsler og alt det som er knyttet til det sosiale hjelpeapparatet. Et spørsmål man kan stille seg selv er feks: "Er graffiti kriminalitet, eller er det egentlig kunst?" "Er stoff - eller rusmisbruk å anse som kriminalitet, eller er det en sykdom?" (eller kanskje ingen av delene?) Øker volden? Kriminologer deltar aktivt i den kriminalpolitiske debatten når det gjelder kunnskap og synspunkter, og de bringer nye perspektiver på banen. 

Kriminologien vil gi deg sterke faglige forutsetninger for fordypning når det gjelder forholdet mellom kriminalitet, kontroll og samfunn. Hvorfor blir noen kriminelle og andre ikke? Hvordan kan man bekjempe kriminalitet? Kriminologer arbeider med denne type spørsmål, og gjerne innen sosial- eller kriminalomsorgen. De hjelper med planlegging eller forvaltning når det gjelder media, rettsapparatet, undervisning eller forskning. 

Dersom du synes kriminologi høres spennende ut, spør oss gjerne om ulike kombinasjoner som kan være aktuelle for deg! Kombinasjonen av kriminologi og psykologi eller sosiologi har blitt veldig populære de siste årene. 
 

Mastergrad på ett år

Med en bachelorgrad i kriminologi finnes det veldig mange ulike mastergrader du kan gå videre på, både innen psykologi og andre samfunnsorienterte fag som sosiologi, ledelse, sosialt arbeid og mye annet. Du kan ta en mastergrad i kriminologi dersom du har en bachelorgrad innen veldig mange ulike felt, alt fra sosialt arbeid, barn og ungdom samt psykologi til sosiologi eller helse. I Storbritannia kan du ta en mastergrad på ett år.
 

Jobbmuligheter

Veldig mange kriminologer har hovedinteressen sin innenfor forskning og utredning, men flere kriminologer retter seg inn mot byråkratiet og statlige stillinger. Typiske arbeidsmuligheter vil være i departementer, Statistisk Sentralbyrå, ungdomsarbeid, rusmiddelomsorg, men også ofte i fengsler innen undervisning og i alle former for organisasjonsarbeid.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding