Image
kriminologi

Kriminologistudier i Storbritannia

Kriminologi er et studie som vil gi deg et godt innblikk i alt som har med kriminalitet og samfunn å gjøre. Her handler det først og fremst om "samfunnets skyggesider", og det er ikke nok å vite at det er de som kan sies å være ressurssvake som ofte sitter i fengsel, men her handler det om å spørre seg selv hvorfor. Dette er et spørsmål man må stille seg selv, for er det bare de såkalte ressurssvake som begår lovbrudd?

Kriminologi handler om å utfordre det som samfunnet ofte ser på som antatte "sannheter", spesielt når det gjelder graffiti, vold, gjengkriminalitet, psykiatri, politi, straff, domstoler, fengsler og alt det som er knyttet til det sosiale hjelpeapparatet. Et spørsmål man kan stille seg selv er feks: "Er graffiti kriminalitet, eller er det egentlig kunst?" "Er stoff - eller rusmisbruk å anse som kriminalitet, eller er det en sykdom?" (eller kanskje ingen av delene?) Øker volden? Kriminologer deltar aktivt i den kriminalpolitiske debatten når det gjelder kunnskap og synspunkter, og de bringer nye perspektiver på banen. 

Kriminologien vil gi deg sterke faglige forutsetninger for fordypning når det gjelder forholdet mellom kriminalitet, kontroll og samfunn. Hvorfor blir noen kriminelle og andre ikke? Hvordan kan man bekjempe kriminalitet? Kriminologer arbeider med denne type spørsmål, og gjerne innen sosial- eller kriminalomsorgen. De hjelper med planlegging eller forvaltning når det gjelder media, rettsapparatet, undervisning eller forskning. 
 

Lignende studier og kombinasjoner

Dersom du synes kriminologi høres spennende ut, spør oss gjerne om ulike kombinasjoner som kan være aktuelle for deg! Kombinasjonen av kriminologi og psykologi har blitt veldig populære de siste årene. Kombinasjoner (eller studier) som kan være aktuelle for deg er:

Barn og ungdom
Filosofi
Forensic Investigations/Science
Historie
Internasjonale relasjoner
Juss
Media
Organisert kriminalitet, terrorisme og sikkerhet
Politikk
Psykologi
Samfunnsøkonomi
Sosialantropologi
Sosialt arbeid
Sosiologi
Ungdomsrett
? Vold i hjemmet
 

Mastergrad på ett år

Med en bachelorgrad i kriminologi finnes det veldig mange ulike mastergrader du kan gå videre på, både innen psykologi og andre samfunnsorienterte fag som sosiologi, ledelse, sosialt arbeid og mye annet. Du kan ta en mastergrad i kriminologi dersom du har en bachelorgrad innen veldig mange ulike felt, alt fra sosialt arbeid, barn og ungdom samt psykologi til sosiologi eller helse. I Storbritannia kan du ta en mastergrad på ett år.
 

Jobbmuligheter

Veldig mange kriminologer har hovedinteressen sin innenfor forskning og utredning, men flere kriminologer retter seg inn mot byråkratiet og statlige stillinger. Typiske arbeidsmuligheter vil være i departementer, Statistisk Sentralbyrå, ungdomsarbeid, rusmiddelomsorg, men også ofte i fengsler innen undervisning og i alle former for organisasjonsarbeid.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.
 

Alle studier A-Å