Studere utviklingsstudier i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Utviklingsstudier

Utviklingsstudier er et tverrfaglig studie som ser på hvordan verden har blitt hvordan den er ved å se på globale prosesser, flytningsmønstre, sosiologiske og demografiske spørsmål, og historiske faktorer. Studiene ser på utvikling av den tredje verden, eller utviklingsland, og hvorfor noen deler av verden har utviklet seg fortere og på andre måter. Dette er et studie som har blitt mer og mer aktuelt de siste årene, og som vil være et utrolig viktig tema de neste årene fremover. Å studere utviklingsstudier i Storbritannia vil gi deg muligheter du ikke kan få i Norge, fordi universitetene som tilbyr disse studiene har utrolig mange internasjonale tilknytninger med store organisasjoner, noe som åpner for muligheter for arbeidserfaring og praksistid. 

UtviklingsstudierEn grad i utviklingsstudier gir deg en bred forståelse av utviklingen fra kolonitiden og frem til i dag. Studiet fokuserer på politiske prosesser som settes i gang for å håndtere problem som skyldes fattigdom, hungersnød, katastroer, miljøødeleggelse, diskriminering av kjønn, og andre problemstillinger. 

Utveksling

Ved å studere utviklingsstudier i Storbritannia vil du oppleve at undervisningen og læringsmetodene er lagt opp til å ha en både praktisk og faglig orientering. De fleste universitetene som tilbyr dette studiet gir studentene mulighet til å dra på feltarbeid og studieutveksling til andre land. 

Lignende studier og kombinasjoner

Universitetene som tilbyr dette vil ofte enten tilby kombinasjonsstudier sammen med politikk eller internasjonale relasjoner, eller så kan de også tilby utveksling til et annet land. Da tar du somregel året mellom år 2 og 3 i utlandet ved et partneruniversitet. Andre tilbyr også muligheter for et år i arbeidspraksis, og her er mulighetene uendelige. Hvis du lurer på hvor du kan dra på utveksling, eller hvilke bedrifter univeristetene jobber sammen med, så spør din veileder.

Andre studier som kan være aktuelle for deg som vurderer utviklingsstudier er:

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad på ett år

Du kan søke på en mastergrad i utviklingsstudier med mange ulike bakgrunner og bachelorgrader, og med en bachelorgrad i utviklingsstudier finnes det et hav av ulike masterstudier du kan studere videre. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år!

Jobbmuligheter

Studenter som har fullført en grad i utviklingsstudier finner ofte arbeid innen ikke-kommersiell sektor, enten i Storbritannia eller internasjonalt (se internasjonale politikk/relasjoner for flere forslag). Studenter som velger å arbeide i en bedrift som en del av graden (sandwich) får ofte tilbud om heltidsstilling i denne bedriften ved endt studie. Mange studenter velger også å fortsette studiene sine med en master eller doktorgrad.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå, og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. Studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre veldig vanskelig å liste alle kravene, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Tilbake til studieoversikten A-Å