Studere flyktningearbeid i utlandet

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Flyktningearbeid og migrasjon

Studiet i flyktningearbeid og migrasjon passer for deg som vil lære om utsatte menneskegrupper som blir drevet på flukt av krig, fattigdom eller naturkatastrofer, og hvordan det påvirker samfunnet og menneskene som rammes.

I en verden i stadig endring øker antall flyktninger og tvungne migranter hele tiden, og denne økningen har en vesentlig innvirkning på de økonomiske, politiske og sosiale interessene mellom forskjellige land, private og statlige organisasjoner og menneskerettighetsgrupper. Dette studiet tar for seg årsakene og konsekvensene for tvungen migrasjon i verdensbildet, og hvordan nasjonale og internasjonale tiltak kan brukes for å forebygge konflikter og administrere bistand.

Studiet
Ved å studere flyktningearbeid og migrasjon vil man lære hvordan migrasjon påvirker mennesker, både som grupper og enkeltindivider, ved å ta for seg forskjellige aspekter av flyktningeopplevelsen; som diskriminering, integrering og menneskerettigheter. Ved fokus på større menneskegrupper tar studentene for seg problemstillinger og utfordringer til nasjonale og internasjonale bistandsorganisasjoner, og hvordan utforming og forvaltning av politiske vedtak og programmer kan bistå flyktninger og tvungne migranter. Studiet fokuserer også på enkeltindividet, og gjennom en akademisk tilnærming vil studenter bli introdusert for terapeutiske og psykososiale perspektiver for å forstå den multidimensjonelle kompleksiteten av flyktningsopplevelsen.

Noen av våre samarbeidspartnere tilbyr utplassering og observasjon på institusjoner og asylmottak. På denne måten kan studentene få en praktisk tilnærming til problemstillingene, og samtidig få et innblikk i organisasjoner og grupper som jobber med flyktninger og migranter.

Lignende studier og kombinasjoner
Andre studier som kan være relevante for deg:

Mastergrad på ett år
Studiet i flyktningearbeid og migrasjon tilbys kun som mastergrad i Storbritannia. Selv om universitetene foretrekker en relevant bachelorgrad er det mulig å søke på dette masterstudiet med andre bachelorgrader eller annen relevant erfaring, noe som ofte krever et skriftlig arbeid og/eller dokumentert arbeidserfaring. I Storbritannia kan du fullføre en mastergrad på ett år, mot to i Norge.

Jobbmuligheter
Studenter som fullfører en master i flyktningearbeid og migrasjon går ofte inn i stillinger både i statlige og frivillige bistand- og menneskerettighetsorganisasjoner. Men denne graden kan man også gå inn Utenriksdirektoratet eller andre departementer i staten, eller videre i internasjonale organisasjoner som FN. Man kan arbeide i bistandsorganisasjoner som jobber direkte med utsatte mennesker, som for eksempel Røde Kors og andre organisasjoner. Mange studenter går også videre til doktorgrader og research-stillinger innenfor flyktningearbeid og migrasjon.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen formell godkjennelse i Norge, og en utdannelse fra Storbritannia vil gi deg gode forutsetninger for jobb eller videre studier i en internasjonal sammenheng.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om inntakskrav, hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg med din bakgrunn og ønsker. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivå er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Tilbake til studieoversikten A-Å