Image
refugee

Flyktningearbeid og migrasjon i Storbritannia

Studiet i flyktningearbeid og migrasjon passer for deg som vil lære om utsatte menneskegrupper som blir drevet på flukt av krig, fattigdom eller naturkatastrofer, og hvordan det påvirker samfunnet og menneskene som rammes.

I en verden i stadig endring øker antall flyktninger og tvungne migranter hele tiden, og denne økningen har en vesentlig innvirkning på de økonomiske, politiske og sosiale interessene mellom forskjellige land, private og statlige organisasjoner og menneskerettighetsgrupper. Dette studiet tar for seg årsakene og konsekvensene for tvungen migrasjon i verdensbildet, og hvordan nasjonale og internasjonale tiltak kan brukes for å forebygge konflikter og administrere bistand.

Ved å studere flyktningearbeid og migrasjon vil man lære hvordan migrasjon påvirker mennesker, både som grupper og enkeltindivider, ved å ta for seg forskjellige aspekter av flyktningeopplevelsen; som diskriminering, integrering og menneskerettigheter. Ved fokus på større menneskegrupper tar studentene for seg problemstillinger og utfordringer til nasjonale og internasjonale bistandsorganisasjoner, og hvordan utforming og forvaltning av politiske vedtak og programmer kan bistå flyktninger og tvungne migranter. Studiet fokuserer på enkeltindividet, og gjennom en akademisk tilnærming vil studenter bli introdusert for terapeutiske og psykososiale perspektiver for å forstå den multidimensjonale kompleksiteten av flyktningsopplevelsen.

Noen av våre samarbeidspartnere tilbyr utplassering og observasjon på institusjoner og asylmottak. På denne måten kan studentene få en praktisk tilnærming til problemstillingene, og samtidig få et innblikk i organisasjoner og grupper som jobber med flyktninger og migranter.
 

Mastergrad på ett år

Studiet i flyktningearbeid og migrasjon tilbys kun som mastergrad i Storbritannia. Selv om universitetene foretrekker en relevant bachelorgrad er det mulig å søke på dette masterstudiet med andre bachelorgrader eller annen relevant erfaring, noe som ofte krever et skriftlig arbeid og/eller dokumentert arbeidserfaring. I Storbritannia kan du fullføre en mastergrad på ett år, mot to i Norge.
 

Jobbmuligheter

Studenter som fullfører en master i flyktningearbeid og migrasjon går ofte inn i stillinger både i statlige og frivillige bistand- og menneskerettighetsorganisasjoner. Med dette studiet kan man gå inn Utenriksdirektoratet eller andre departementer i staten, eller videre i internasjonale organisasjoner som FN. Man kan arbeide i bistandsorganisasjoner som jobber direkte med utsatte mennesker, som for eksempel Røde Kors og andre organisasjoner. Mange studenter går videre til doktorgrader og research-stillinger innenfor flyktningearbeid og migrasjon.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding