Image
asfd

Jusstudier i Storbritannia

Juss eller rettsvitenskap er studiet for deg som ønsker å jobbe med mennesker og som samtidig interesserer seg for lov, rett og juridisk metode. Juss er et svært variert fagfelt da mye i samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og det kan være greit å vite hvordan man skal forholde seg til ulike situasjoner. Juss er et studie for deg som er opptatt av å finne løsninger på store og små problemer og du vil lære om hvordan samfunnsområder blir styrt av lover, regler og normer basert på hva du kan og ikke kan gjøre. Veldig mange tror at det å studere juss er det samme som å bli advokat. Å bli advokat er én av mange muligheter å gå videre med dersom man er utdannet jurist. Hvis du drømmer om å bli advokat er det viktig å sette seg inn i hva en advokat faktisk gjør. Videre bør du tenke på hvorvidt det er en slik arbeidshverdag du ønsker, eller om det å jobbe som jurist faktisk er det du drømmer om! 
 
Det finnes veldig mange ulike jusstudier i Storbritannia og den vanlige jussen handler i stor grad om britiske lover og regler. Har du lyst til å ha mulighet til å jobbe internasjonalt og ønsker en mer internasjonal forståelse på juss har du veldig mye å velge mellom. Uansett hvilket jusstudie du velger er det viktig å lære riktig bruk og tolkning av lover og regler, og store deler av studiet handler om nettopp dette. Gjennom dette studiet lærer du å finne ut av hva som er gjeldende rett, og å se alle problemstillinger i en sak. I tillegg vil du lære å vurdere på hvilken måte løsningen på en sak kan komme til å påvirke resten av samfunnet. I Storbritannia tar man først en bachelorgrad og deretter eventuelt en mastergrad. Dette betyr at man for eksempel kan ta en litt mer generell bachelorgrad før man ofte spesialiserer seg på masternivå. Kanskje en bachelorgrad i internasjonal juss og en mastergrad i maritim juss eller menneskerettigheter høres spennende ut?
 
Undervisningsmetodene er ofte en kombinasjon av forelesninger, gruppeundervisning i små og større grupper, seminarer og selvstudium. Noen av universitetene har egne rettssaler hvor man kan øve på å praktisere juss eller driver veiledet rettspraksis på universitetet der man kan få øve seg på ekte klienter fra lokalsamfunnet som trenger og får gratis rettshjelp. Selve studiet er lagt opp til at studentene skal få en grundig faglig opplæring, slik at du ved endt studie kan anvende faget på en kritisk og bevisst måte. Studiet fokuserer på at studentene skal forstå sosiale, politiske og økonomiske sammenhenger gjennom de forskjellige lovene. Ved de fleste universiteter er det muligheter for valgfag og utveksling til utlandet. En bachelorgrad i juss kan brukes til veldig mye forskjellig, og selv om du kanskje ikke ønsker å jobbe som jurist eller gå videre til å bli advokat, så finnes det veldig mange spennende mastergrader du kan velge mellom og jobbmulighetene er veldig mange! Kunnskapen og egenskapene man tilegner seg gjennom et jusstudie er veldig ettertraktet i de aller fleste jobber. 
 

Lignende studier og kombinasjoner

Studiet i juss lar seg kombinere med flere andre fagretninger. Ønsker du for eksempel å arbeide med menneskerettigheter, kan du studere juss og menneskerettigheter. Andre kombinasjoner med juss som finnes er blant annet antropologi, finans, HRM, business, ledelse, økonomi, markedsføring, sosiologi og kriminologi. Det finnes også noen unike studier, som blant annet tar for seg kriminalrett, olje og gass, maritim juss osv. Det er en jungel av jusstudier i Storbritannia, så husk at vi gjerne hjelper deg med å finne det perfekte studiet for deg! Fortell oss gjerne hva drømmejobben er, så hjelper vi deg med å finne veien dit. 
 

Mastergrad

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Med en bachelorgrad i juss kan du derfor gå inn i en rekke ulike fagfelt på masternivå, og en mastergrad innen juss trenger ikke nødvendigvis kreve at du har tatt en bachelorgrad innen dette feltet. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Det finnes også ettårige konverteringsgrader på masternivå, eller toårig juss dersom du allerede har en bachelorgrad. Vi sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg. Selve jusstudiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet. Det er kun hvis du ønsker å praktisere som advokat at du må gå videre og få bevilling før du kan jobbe som advokat. 
 

Godkjenning i Norge

Advokat er et lovregulert yrke og dersom du ønsker å praktisere som advokat i Norge må du ha bevilling fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Jurist er derimot ikke et lovregulert yrke, og med jussutdannelse fra Storbritannia kan du søke på juriststillinger i Norge. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere din søknad opp mot hva på hva de er på jakt etter i en jurist.
 

Jobbmuligheter

Alle advokater er jurister, men ikke alle jurister er advokater. Vi anbefaler deg å bruke litt tid på å sette deg inn i hva en advokat gjør og hva en jurist gjør. Etter å ha studert juss kan du kalle deg jurist og tre inn i veldig mange spennende jobber. Mange jurister jobber for eksempel innen politiet, som rådgiver i bedrifter, i internasjonale organisasjoner, med menneskerettigheter, internasjonal handel, informasjonsarbeid, som journalist, dommer, forsikringsrådgiver, megler, leder eller saksbehandler. Juss er et veldig godt utgangspunkt for enormt mange karriereveier. Veldig ofte får man et godt innblikk i hva man ønsker å jobbe med mens man studerer.
 
En advokat jobber ofte med å skrive juridiske dokumenter (testament, ektepakt, kontrakter osv.) og vurdere saker (f.eks. arv, skilsmisse, nabokonflikt osv.) som klientene kommer med, og gir råd om hvordan saken skal følges opp. Dersom en konflikt bare lar seg løse ved å ta den til retten så blir det da advokat som tar seg av dette og fører saken. Som advokat kan man jobbe med strafferett, som forsvarsadvokat, politiadvokat, statsadvokat, riksadvokat eller bistandsadvokat. Det finnes altså advokater som jobber både statlig og privat. 
 
Dersom du ønsker å bli advokat studerer du først juss og blir jurist, og deretter bør du få arbeidserfaring hos f.eks. et advokatfirma (advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig) og ta et obligatorisk advokatkurs før du kan få advokatbevilling. Du kan søke på stilling som advokatfullmektig (det vil si få den arbeidserfaringen du trenger for videre å bli advokat) med en jussutdannelse fra Storbritannia. Det er helt opp til de ulike advokatfirmaene, hva slags virksomhet de driver og hva de er på jakt etter som vil avgjøre hvem de ansetter. Dersom du ønsker å bli advokat vil vi anbefale deg å ta kontakt med advokatfirmaer for å finne ut hva de trenger og ser etter når de vurderer søkere til advokatfullmektigstillinger. Det er stor konkurranse om disse plassene. Uansett hva du bestemmer deg for åpner en karriere som jurist for veldig mange spennende jobber og muligheter. Du trenger heller ikke gå videre på "advokatruten" med en gang du er ferdig utdannet. 
 
Tar du jusstudiet i Storbritannia, og blir enten Barrister eller Solicitor (og har sertifiseringene som kreves) tilhører det sjeldenhetene at man kan få norsk advokatbevilling uten å ha praktisert som advokatfullmektig og fått erfaringen og kursingen som kreves for å få bevilling. De som "er advokater" i Storbritannia og som søker om bevilling i Norge har tidligere måttet avlegge en egnethetsprøve ved UiO. Dersom du er utdannet/jobber i Storbritannia og ønsker bevilling i Norge må du ta kontakt med Tilsynsrådet og UiO for å finne ut om du kan avlegge en slik egnethetsprøve og deretter får bevilling for å kunne praktisere som advokat i Norge. 
 

VISSTE DU AT….?

🎓 Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

🎓 De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

🎓 Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe annet enn det du har bachelorgrad i!

🎓 Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

🎓 Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det!
 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Stipendmuligheter for dette studiet

For dette studiet finnes følgende stipendmuligheter:
 

STIPEND FRA UNIVERSITETENE

Universitetene tilbyr ulike stipend som alle internasjonale studenter kan søke på.
 
 

STUDIESTØTTE FRA LÅNEKASSEN

Studiet kvalifiserer til studiestøtte fra Lånekassen

Digitalt møte med veileder

Møte med veileder: *Online : Alltid tilgjengelig
Her kan du bestille et digitalt møte med en av våre veiledere som selv har studert i Storbritannia. 

Infomøte: Oppdag masterstudier i Storbritannia

Event: Oslo : Mandag 13. mai, kl. 18-20
Oppdag hvilke studiemuligheter du har på masternivå i Storbritannia via vårt kveldsarrangement i Oslo - deltagelse er gratis!

Digital avreisekaffe med din veileder

Møte med veileder: *Online : Alltid tilgjengelig
Vil du møte din for en "digital kaffe" før avreise til Storbritannia?
Magnus

Jeg tok en bachelor i politisk økonomi ved NTNU Trondheim. Ingen norske universiteter tilbød dette som masterprogram – jeg måtte velge mellom PolSci eller Econ/Finance. Siden jeg ville ha begge deler, var det eneste alternativet å flytte til… Les mer

Å søke på studier i Storbritannia blir overraskende enkelt med gratis veiledning og ekspertise fra Across the Pond til sammenligning med å gjøre dette på egenhånd. Det er likevel noen ting du må tenke på:
 

Søknadsfrister for opptak til britiske universitet

I Storbritannia er det hovedsakelig rullerende opptak - det betyr at det er "førstemann til mølla" frem til studiet er fylt opp. Vi anbefaler derfor at du søker så tidlig du kan, og helst før jul dersom du ønsker å starte studiene høsten etter. Unntak: medisin-, tannlege- og veterinærstudier, samt alle studier på University of Oxford og University of Cambridge i tillegg til utvalgte studier på masternivå. Les mer om når på året du bør søke for å ha størst sjanse for å få innvilget opptak.
 

Hvordan velge studie og universitet

Det å finne ut hva man skal studere og hvilket universitetet som passer best for den enkelte kan være en veldig vanskelig prosess, spesielt når man kanskje ikke har mulighet til å dra og besøke universitetene for å finne ut hvor man liker seg best. Våre veiledere besøker jevnlig universitetene og hjelper hundrevis av studenter med å søke på et bredt spekter av studier hvert eneste år. De vil kunne hjelpe deg med å finne ut hvilke studier og universiteter som passer best for deg basert på din akademiske bakgrunn og universitetenes minimumskrav i tillegg til dine ønsker og behov for hvordan du ønsker at studieopplevelsen din skal se ut.
 

Hvordan søker man på studier i Storbritannia

Vi gjør det veldig enkelt for deg! Vi har vårt eget søknadsskjema (på norsk) som du fyller ut og laster opp søknadsdokumentene dine i. Vi legger denne informasjonen videre inn i universitetenes søknadsskjemaer på engelsk slik at vi kan passe på at alt ser riktig ut. Deretter ser du over at alt har blitt lagt inn riktig før søknaden sendes inn. På den måten slipper du å bekymre deg for at du har gjort noen feil i søknaden som kan medføre at du ikke kommer inn.
 

Hva trenger man for å søke studier i Storbritannia?

For å søke på studier ved britiske universiteter trenger du:

 • Ett akademisk anbefalingsbrev hvis du søker på bachelorstudier, og ofte to hvis du søker på masterstudier. Vi har råd og tips du kan gi til personen som skal skrive dette for deg, slik at vi sammen sikrer at de har med den informasjonen de britiske universitetene er på jakt etter. Mastersøkere kan bli pålagt å sende inn CV. Vær oppmerksom på at hvordan du skriver en CV for opptak til britiske universiteter ikke er helt likt slik man ofte skriver CV når man søker om jobb eller videre studier i Norge. 
   
 • Foreløpige karakterer eller endelig vitnemål (endelig vitnemål ettersendes så snart du har fått det).
   
 • Motivasjonsbrev (Personal Statement). Det er veldig viktig at det er du som har skrevet din personlige tekst, men vi hjelper deg med hva som er viktig å ha med (eller ikke ha med!) basert på hva og hvor du søker, i tillegg til at vi korrekturleser for deg. Dette er en veldig viktig del av søknaden og hvorvidt du kommer inn eller ikke kan avgjøres basert på denne teksten. Noen universiteter og studier har egne tilleggskrav til hva de forventer i motivasjonsbrevet ditt som det er veldig viktig at du følger. Derfor bruker vi mye tid på at din tekst skal bli så god som den kan bli.
   
 • Merk: Noen studier vil i tillegg kreve audition, portfolio og andre opptakstester. 
   

Koster det noe å søke på britiske universiteter?

Når man søker på bachelorstudier kreves et søknadsgebyr som betales til britisk samordna opptak i tillegg til at noen universiteter krever et søknadsgebyr for noen av masterstudiene de tilbyr. Disse søknadsgebyrene betales direkte til universitetet eller britisk samordna opptak og ikke til oss. Vi vil aldri spørre om betalings- eller kortinformasjon fra deg og all hjelp fra oss er gratis.

Noen universiteter vil kreve et depositum for å sikre studieplassen etter at du har blitt innvilget opptak - dette vil senere trekkes fra studieavgiften. Etter du har blitt innvilget opptak og studieplassen er bekreftet, må du betale et gebyr for å søke om studentvisum i tillegg til tilgang på helsetjenester i Storbritannia under studietiden. Hvis du ønsker å bo i universitetets studentboliger, må du søke om å få tildelt et rom før boligsøknadsfristen, og ofte betale et depositum for å sikre deg boligen etter at boligsøknaden din er behandlet. Når du til slutt innrulleres på universitetet, vil du betale studieavgiften. Prisene i Storbritannia varierer veldig og dersom du har spørsmål rundt kostnader ved å studere i Storbritannia, så ta gjerne kontakt. Vi hjelper deg gjerne med å finne prisgunstige alternativer!
 

Hvordan hjelper Across the Pond gjennom søknadsprosessen?

Vi vil lede deg gjennom hvert trinn av søknadsprosessen og hjelpe deg med alt du trenger å vite om og vurdere før du bestemmer deg for hvorvidt du ønsker å søke på studier i Storbritannia. Hvis du velger å gjennomføre en søknad, så hjelper vi deg med absolutt alt fra start til slutt.

Vi er her for å hjelpe deg enten du har spørsmål knyttet til studier i Storbritannia eller ønsker mer informasjon om utvalgte universiteter eller studier. Ta kontakt enten du bare ønsker mer informasjon eller om du er klar for å komme i gang med søknaden din!
 

Søknadsskjema

Lurer du på noe?
Send oss en melding