Studere juss i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Studere juss

Juss er studiet for deg som ønsker å jobbe med mennesker, lov, rett og juridisk metode. Juss er et svært variert fagfelt da mye i samfunnet er regulert gjennom lover og regler og det kan være greit å vite hvordan man skal forholde seg til ulike situasjoner.
 
Det finnes flere ulike jusstudier i Storbritannia og LLB Law, som da er den vanlige jussen, handler i stor grad om britiske lover og regler. Ønsker du en mer internasjonal forståelse på juss kan du velge enten International Law, European Law eller Legal Studies. Uansett hvilket jusstudie du velger er det viktig å lære riktig bruk og tolkning av lover og regler, og store deler av studiet handler om nettopp dette.
 
Gjennom dette studiet lærer du å finne ut av hva som er gjeldende rett, og å se alle problemstillinger i en sak. I tillegg vil du lære å vurdere på hvilken måte løsningen på en sak kan komme til å påvirke resten av samfunnet.

Studiet

Undervisningsmetodene er ofte gitt ved en kombinasjon av forelesninger, gruppeundervisning i små og større grupper, seminarer og selvstudium. Selve studiet er lagt opp til at du skal få en grundig faglig opplæring, slik at du ved endt studie kan anvende faget på en kritisk og bevisst måte. Studiet fokuserer på at du skal forstå sosiale, politiske og økonomiske sammenhenger gjennom de forskjellige lovene. Ved enkelte universiteter er det muligheter for valgfag og utveksling til utlandet.
 
Juss er et studie for deg som er opptatt av å finne løsninger på store og små problemer og du vil lære om hvordan samfunnsområder blir styrt av lover, regler og normer, basert på hva du kan og ikke kan gjøre. Dersom du ønsker å bli advokat studerer du først juss og blir jurist, og deretter bør du få arbeidserfaring (2 år) hos f.eks. et advokatfirma (advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig) og ta et obligatorisk advokatkurs før du kan få advokatbevilling. Dette gjelder enten du tar utdannelsen i Norge eller Storbritannia.
 
Tar du jusstudiet i Storbritannia, og blir enten Barrister eller Solicitor (og har tatt Legal Practice Course), kan du avlegge en egnethetsprøve på UiO. Dersom du består testen kan du få norsk advokatbevilling. Vær oppmerksom på at kravene om bevilling kan endre seg. Spør veilederen din dersom du ønsker mer informasjon om dette.

Lignende studier og kombinasjoner

Studiet i juss lar seg kombinere med flere andre fagretninger. Ønsker du for eksempel å arbeide med menneskerettigheter, kan du studere juss og menneskerettigheter (Law and Human Rights). Andre kombinasjoner med juss som finnes er blant annet antropologi, finans, HRM, business, ledelse, økonomi, markedsføring, sosiologi og kriminologi. Det finnes også noen unike studier, som blant annet Criminal Law, Abuse Studies og Criminology, Criminal Justice og Oil and Gas Law. Rene jusstudier kalles ofte LLB på bachelornivå, mens kombinasjonsstudier ofte er en Bachelor of Arts (BA).
 
Andre studier som kan være interessante for deg som er interessert i juss: 

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Med en bachelorgrad kan du derfor gå inn i en rekke ulike fagfelt på masternivå, og en mastergrad innen juss trenger ikke nødvendigvis kreve at du har tatt en bachelorgrad innen dette feltet. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg. Selve jusstudiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Jobbmuligheter

Alle advokater er jurister, men ikke alle jurister er advokater. Mange jurister jobber for eksempel innen politiet, som rådgiver i bedrifter, i internasjonale organisasjoner, med menneskerettigheter, internasjonal handel, informasjonsarbeid, som journalist, dommer, konsulent, forsikringsrådgiver, megler, leder eller saksbehandler.
 
En advokat jobber ofte med å skrive juridiske dokumenter (testament, ektepakt, kontrakter osv.) og vurdere saker (f.eks. arv, skilsmisse, nabokonflikt osv.) som klientene kommer med, og gir råd om hvordan saken skal følges opp. Dersom en konflikt bare lar seg løse ved å ta den til retten så blir det da advokat som tar seg av dette og fører saken. Som advokat kan man jobbe med strafferett, som forsvarsadvokat, politiadvokat, statsadvokat, riksadvokat eller bistandsadvokat. Det finnes altså advokater som jobber både statlig og privat.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjenning i Norge

Det er ikke noe problem å utdanne seg som jurist i Storbritannia for å jobbe i Norge, og dette krever ingen godkjenning. Det er helt opp til arbeidsgiver å anse din egnethet. Dersom du ønsker å jobbe som advokatfullmektig, kreves det derimot godkjenning. 
 
Vi anbefaler deg å ta kontakt med NOKUT for være sikker på at utdanningen du tenker å ta holder mål også i Norge.

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.