Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere sykepleie

Vurderer du å ta sykepleierutdanning i utlandet? Hvorfor ikke sjekke mulighetene i Storbritannia? 

Sykepleiestudiet tar for seg områder innenfor anatomi, fysiologi, mikrobiologi, medikamentregning, sykdomslære, psykologi, etikk, helsepolitikk og lovgivning. Dette er en utdanning for deg som er glad i mennesker, liker daglige utfordringer og som fungerer bra i et team.

Sykepleierutdanningen er svært variert og inneholder både teori og praksis. Utdanningen går ut på å lære å gi god og omsorgsfull pleie til mennesker som er utsatt for sykdom, lidelse eller skade, samt til mennesker som er i siste fase av livet. Som sykepleier har man også mange varierte jobbmuligheter som for eksempel somatisk sykehus, sykehjem, psykiatri, barnevernstjenesten osv.

Bli sykepleier i Storbritannia

Studiet
Første året på studiet består av grunnleggende teori, mens andre- og tredjeåret er lagt opp til at studentene lærer teori ved universitetet og har praktisk læring gjennom turnustjenester ved sykehjem i nærheten av universitet. Valgfag gjør det mulig å studere områder av faget som interesserer deg mest.

Gjennom studiet kan du dra nytte av varierte læringsmetoder som turnustjeneste, utveksling og internships/utplasseringer. Studiet er en blanding av teoretisk og praktisk arbeid, noe som gir deg en bred basiskunnskap som er nødvendig for å lykkes i yrkeslivet. Universitetene har også gode samarbeidsavtaler med universiteter i andre land, hvor du kan dra på utveksling i opptil ett år. 

Inntakskrav
Inntakskrav varierer fra ca. 3-4,5 avhengig av universitet, men de ser ikke bare på karakterer. Det kreves minst ett realfag, helst matte og/eller biologi. Det kan være muligheter for at de kan godta matte og naturfag fra 1. klasse også, så lenge resten av søknaden er sterk.

Lignende studier
Dersom du synes sykepleie høres spennende ut, kan følgende studier også være aktuelle for deg: 

Mastergrad på ett år
Mastergrader i Storbritannia går over 12 måneder og man behøver ikke nødvendigvis ta en master i det samme man har tatt en bachelorgrad. Har man en relevant bakgrunn innenfot sykepleie eller kan man gå videre med en mastergrad innen helse/ernæring, psykologi, jordmorstudier, medisin, biomedisin, radiografi, genetikk, fysioterapi, ergoterapi og mye annet. 

Jobbmuligheter
Man har mange muligheter for spesialisering og videreutdanning som utdannet sykepleier, for eksempel kreftsykepleie, anestesisykepleie, psykiatrisk sykepleie, intensivsykepleie, nevrosykepleie, operasjonssykepleie eller barnesykepleie. Helsesøster- og jordmor utdanning er også videreutdanninger for sykepleiere

Godkjenning
Slik som de fleste andre helsefaglige utdannelser i Storbritannia, så er det ikke vanlig å ta inn internasjonale studenter, men vi har likevel universiteter som tar inn noen studenter hvert år. Studiet godkjennes av Helsedirektoratet i Norge. 

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Tilbake til studieoversikten A-Å