Image
nursing

Sykepleiestudier i Storbritannia

Vurderer du å ta sykepleierutdanning i utlandet? Hvorfor ikke sjekke mulighetene i Storbritannia? 

Sykepleiestudiet tar for seg områder innenfor anatomi, fysiologi, mikrobiologi, medikamentregning, sykdomslære, psykologi, etikk, helsepolitikk og lovgivning. Dette er en utdanning for deg som er glad i mennesker, liker daglige utfordringer og som fungerer bra i et team.

Sykepleierutdanningen er svært variert og inneholder både teori og praksis. Utdanningen går ut på å lære å gi god og omsorgsfull pleie til mennesker som er utsatt for sykdom, lidelse eller skade, samt til mennesker som er i siste fase av livet. Som sykepleier har du mange varierte jobbmuligheter, som for eksempel på somatiske sykehus, sykehjem, i psykiatri, barnevernstjeneste osv.

Når du skal studere sykepleie i Storbritannia kan du allerede på bachelorgraden velge å fordype deg som en spesiell type sykepleier. Det kan være greit å tenke på hva du har mest lyst til å jobbe med før du bestemmer deg for hvilken retning du vil gå, da det kan være vanskelig å gå fra én retning til en annen når du er ferdig utdannet. De fire mest vanlige retningene innenfor sykepleie i Storbritannia er:

  • Adult
  • Child
  • Mental Health
  • Learning disabilities

"Adult Nursing" er den mest generelle retningen innenfor sykepleie du kan velge i Storbritannia. Studiet har fokus på voksne personer – altså alle over 18 år. Her vil du jobbe med voksne mennesker med både langtidssykdommer og akutte plager, promotere god helse, og lære å være støttende både for pasienter og familien deres. Det vil være flere muligheter for å velge spesialiseringer senere i graden din når det gjelder hvilket felt du vil gå videre med. 

Ønsker du å vite mer om de andre retningene og hvilke studier som gir deg autorisasjon som sykepleier i Norge, så spør din veileder i Across the Pond.

Bli sykepleier i Storbritannia

Studiet
Det første året på sykepleiestudiet består av grunnleggende teori, mens andre- og tredjeåret er lagt opp til at studentene lærer teori ved universitetet og har praktisk læring gjennom turnustjenester ved sykehjem i nærheten av universitet. Valgfag gjør det mulig å studere områder av faget som interesserer deg mest.

Gjennom studiet kan du dra nytte av varierte læringsmetoder som turnustjeneste, utveksling og internships/utplasseringer. Studiet er en blanding av teoretisk og praktisk arbeid, noe som gir deg en bred basiskunnskap som er nødvendig for å lykkes i yrkeslivet. Universitetene har også gode samarbeidsavtaler med universiteter i andre land, hvor du kan dra på utveksling i opptil ett år. 

Inntakskrav
Inntakskrav varierer fra ca. 3-4,5 avhengig av universitet, men de ser ikke bare på karakterer. Det kreves minst ett realfag, helst matte og/eller biologi. Det kan være muligheter for at de kan godta matte og naturfag fra 1. klasse også, så lenge resten av søknaden er sterk.

Lignende studier
Dersom du synes sykepleie høres spennende ut, kan følgende studier også være aktuelle for deg: 

Mastergrad på ett år
Mastergrader i Storbritannia går over 12 måneder og du behøver ikke nødvendigvis ta en master i det samme du har tatt en bachelorgrad i. Har du relevant bakgrunn innenfor sykepleie eller helsefag, kan du gå videre med en mastergrad innen helse/ernæring, psykologi, jordmorstudier, medisin, biomedisin, radiografi, genetikk, fysioterapi, ergoterapi og mye annet. 

Jobbmuligheter
Du har mange muligheter for spesialisering og videreutdanning som utdannet sykepleier, for eksempel kreftsykepleie, anestesisykepleie, psykiatrisk sykepleie, intensivsykepleie, nevrosykepleie, operasjonssykepleie eller barnesykepleie. Helsesøster- og jordmorutdanning er også videreutdanninger for sykepleiere. 

Når du skal jobbe som sykepleier, må du for øvrig være forberedt på at mange av jobbmulighetene som finnes er turnusstillinger. Dette betyr at hvis du ønsker å jobbe som sykepleier på f.eks. et sykehus, så bør du være forberedt på at dette ikke nødvendigvis er en 8-16-jobb. Det finnes også jobbmuligheter for de som ikke ønsker turnusstillinger, men det er færre av disse, f.eks. arbeid på helsestasjon eller lignende.

Godkjenning
Slik som de fleste andre helsefaglige utdannelser i Storbritannia, så er det ikke vanlig å ta inn internasjonale studenter, men vi har likevel universiteter som tar inn noen studenter hvert år. Studiet godkjennes av Helsedirektoratet i Norge. 

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å