Image
fsd

Farmasistudier i Storbritannia

Farmasøyter er eksperter på legemidler, og flesteparten av dagens farmasøyter arbeider på sykehus og apotek med å finne frem til riktige medisiner og gi helseråd til pasienter. Siden apotek er en av helsetjenestene som vokser raskest, er det en økende etterspørsel etter kvalifiserte farmasøyter til å arbeide innen denne industrien.
 
Farmasøytyrket er delt opp i to; og begge er beskyttede titler: 
  • Provisorfarmasøyt-tittelen får du ved å oppnå en bachelor- og mastergrad
  • Reseptfarmasøyt-tittelen krever kun en bachelorgrad i farmasi. 
     
Farmasøyt er altså en samlebetegnelse for provisor- og reseptfarmasøyter. Farmasistudiene i Storbritannia varer normalt i fire år. Studiet i farmasi/farmakologi gir en bred, vitenskapelig og klinisk kunnskap om farmasi, slik at du som nyutdannet vil være trygg i det arbeidet som skal gjøres når du kommer ut på arbeidsmarkedet. Utdanningen legger også vekt på personlig egenskaper som er nødvendige for lykkes innen farmasiyrket, slik som å være fortrolig med alle aspekter av apotekindustrien, gode kommunikasjonsevner og evnen til å sette pris på både den faglige og sosiale delen ved yrket.
 
Lignende studier og kombinasjoner
Studiet inneholder blant annet fag som introduksjon til medisin, biologi for mennesker, helsestudier, patologi, kommunikasjon og juss. Det er få muligheter for å kombinere farmasi/farmakologi med andre studier, rett og slett fordi dette studiet er veldig spesifikt og man trenger full konsentrasjon på dette studiet uten andre distraksjoner om man skal kunne bli en best mulig ekspert på medisiner i tillegg til at dette er et yrkesrettet studie og derfor kreves det at man har visse fag for at dette skal kunne kvalifiseres til å kunne kalles farmasi.
 
Andre studier som kan være aktuelle for deg som vurderer farmasi:
 
Jobbmuligheter
Ved endt utdannelse i farmasi kan man arbeide i apotek, på sykehus eller innen farmasiindustrien. Mange fortsetter også studiene med master eller doktorgrad innen emnet. Ønsker du å arbeide i Storbritannia må du arbeide litt i praksis før du er godkjent kvalifisert farmasøyt. For å få tittelen provisorfarmasøyt (beskyttet tittel) må man som tidligere nevnt ta en mastergrad i farmasi etter fullført bachelorgrad. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjennelse i Norge
Farmasøyt er som sagt en samlebetegnelse for provisor- og reseptfarmasøyter. For å kunne praktisere som farmasøyt/reseptar i Norge må studiet bli godkjent av Helsedirektoratet, og for å få denne autorisasjonen må studiet i Storbritannia være godkjent av Royal Pharmaceutical Society of Great Britain før det godkjennes av Helsedirektoratet. Denne prosessen må alle gjennom for å få autoriasasjon i Norge, og det er ikke slik at du automatisk får dette godkjent selv om andre norske har gått samme studie på samme skole tidligere og fått dette godkjent. Godkjennelsen/autorisasjonen kan kun gis etter man er ferdig med studiet og Helsedirektoratet kan ikke forhåndsgodkjenne studiet.
 

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Alle studier A-Å