Image
fysio

Fysioterapistudier i Storbritannia

Fysioterapeutens arbeid går hovedsakelig ut på å forebygge og diagnostisere skader, vurdere ulike handlingstyper og sørge for at rehabilitering av sykdom og skader går som det skal. Det er et variert yrke, noe som du også vil oppleve i studiet. Man må være klar over at dette studiet ikke bare handler om behandling innen idrett, men veldig mye rehabilitering etter ulykker, eldre og lignende. Dersom du utelukkende er interessert i sport, så kan studier innen idrett og rehabilitering også være noe for deg (spør oss gjerne om hvilke muligheter du har innen idrett og rehabilitering/terapi). Men det er selvsagt også de som går videre og jobber innen idrett.

Studiet er lagt opp til at de første årene er teoribaserte og det siste året mer er praktisk utøvende. Du vil allikevel ha arbeidspraksis som en del av undervisningen de første årene også. Felles for alle våre partner-universiteter er at fysioterapistudiet består av både teoretisk og praktisk læring. Studiet består blant annet av fagene anatomi, fysiologi og psykologi, samt problemstillinger innen helse, sykdom og uførhet.

Har du allerede en fysioterapiutdanning, men ønsker å spesialisere deg eller lære mer, tilbys fysioterapistudiet også på masternivå. Det er også mulig å studere fysioterapi på masternivå (2 år) med en bakgrunn fra en annen type bachelorgrad, for eksempel en bachelorgrad i idrettsfag, sykepleier eller helsefag. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette, og hvem som tilbyr slike mastergrader.

Inntakskrav
Krav til karaktersnitt fra videregående varierer noe, men 4 eller høyere i snitt vil gi best sjanser for å komme inn på fysioterapi i Storbritannia. I tillegg krever universitetene ofte at man har minst to realfag fra videregående (inkludert biologi) samt en del relevant arbeidserfaring, som for eksempel at du har hatt en sommerjobb eller deltidsjobb på rehabiliteringssenter, sykehus, el.l. Det finnes også muligheter for deg som kun har matte og naturfag fra videregående, så ikke nøl med å ta kontakt.

Husk også å søke tidlig på dette studiet, for det fylles som oftest opp allerede på høsten grunnet få plasser for internasjonale studenter! Vær også obs på at flere av universitetene vil kreve intervju som vil være avgjørende for opptak, og noen vil kreve en engelsktest uansett hva slags engelskkarakter du har. Det er også verdt å merke seg at selv om et universitet i Storbritannia tilbyr fysioterapi, så betyr IKKE det at de tar inn norske studenter. De fleste universitetene gjør nemlig ikke det, ettersom plassene er forbeholdt britiske studenter. Så for å unngå å søke på skoler som ikke tar inn norske studenter, så spør en av våre veiledere hvilke skoler de faktisk tar inn norske studenter på.

Lignende studier og kombinasjoner
Om du vil utdanne deg som fysioterapeut er det ikke mulighet for å kombinere fysioterapi med et annet studie. I Skottland vil du likevel kunne velge støttefag i tillegg til utdanningen.

Andre aktuelle studier for deg som er interessert i fysioterapi kan være:

Jobbmuligheter
Mange nyutdannede begynner å arbeide som idrettsfysioterapeuter, fortsetter utdanningen, eller starter en karriere innenfor forskning. Det er alltid behov for fysioterapeuter både i Norge og i utlandet, og årslønnen er som oftest godt over landets gjennomsnitt. Det er en spennende og velansett karriere som byr på varierte arbeidsdager og mange utfordringer.

Ved fullført studie kan du arbeide som fysioterapeut i ”National Health Service” (NHS), både på sykehus og privat praksis, eller du kan vende hjem til Norge og – etter å ha fullført turnustjeneste og fått godkjenning - og jobbe som autorisert fysioterapeut. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjenning
Alle våre universiteter tilbyr fysioterapistudier som er godkjent av CPS (Chartered Society of Physioteraphy), som betyr at man blir godkjent fysioterapeaut i Storbritannia ved gjennomført studie. For å bli autorisert fysioterapeut i Norge, må du ha fullført en 3-årig bachelorgrad samt hatt ett år veiledet turnustjeneste. Tar du bachelorgraden i Storbritannia, må du søke om autorisasjon fra Helsedirektoratet for å kunne praktisere i Norge. Har du tatt utdanning i Storbritannia, kan du søke om å ta turnustjenesten i Norge, men vær da obs på at du må sende inn søknad til Helsedirektoratet innen 1. september, for turnusstart 15. august året etter, så dette vil innebære ekstra ventetid. Les mer om dette hos Helsedirektoratet her

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Alle studier A-Å