Studere demensomsorg i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Kontakt oss

Studere demensomsorg

Det økende antallet eldre omsorgspasienter i verden har skapt en større etterspørsel etter fagpersonell og sosialarbeidere med kompetanse innenfor demensomsorg og alderspsykiatri. Mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser har behov for spesielle pleie-og omsorgstilbud på tvers av sosial- og helsetjenesten, noe som krever økt kompetanse i demensomsorg innenfor en rekke profesjoner i helsesektoren. Studiet passer for deg som vil arbeide innenfor klinisk demensomsorg, spesialisthelsetjenester eller utvikling av pleie- og omsorgstiltak i helsesektoren.

Målet med utdanningen er å gi studentene en gjennomgående forståelse av utfordringene og problemstillingene med demens og alderspsykiatriske lidelser, og hvordan det påvirker både samfunnet og enkeltmennesket. Studiet fokuserer på å skape en høy yrkesetisk og solidarisk standard for å kunne ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og alderspsykiatriske lidelser. Ved å ta for seg og videreutvikle behandlingsmetoder innenfor samtaleterapi, berøring, musikk og palliativ pleie, legges det stor vekt på en individuell og verdig behandling av demenspasienter.  

I tillegg til klinisk kompetanse, tar studiet for seg etiske og sosiale problemstillinger innenfor alderspsykiatrien med sikte på å forbedre og utvikle statlige og kommunale tilbud for mennesker med demens. Gjennom fokus på forskning og utviklingsarbeid innenfor demens og alderspsykiatri, tilegnes studentene nødvendig kompetanse og kunnskap for å møte den økte etterspørselen for demensomsorg i helsesektoren.  

Lignende studier og kombinasjoner

Lignende studier: 

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad på ett år

Studiet i demensomsorg tilbys kun som mastergrad i Storbritannia. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across The Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter

Studenter som fullfører en master i demensomsorg er ofte helsearbeidere med klinisk kompetanse innenfor sykepleie, hjelpepleie, psykologi og andre stillinger i helsesektoren. Men man trenger ikke nødvendigvis helsefaglig utdanning for å studere demensomsorg, og andre jobbmuligheter i offentlig og privat sektor inkluderer frivillig arbeid, sosialhelsetjenester, aktivitør, forskning, undervisning og mye mer.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon om inntakskrav, hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg med din bakgrunn og ønsker. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivå er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Tilbake til studieoversikten A-Å