Image
asd

Demensomsorgstudier i Storbritannia

Det økende antallet eldre omsorgspasienter i verden har skapt en større etterspørsel etter fagpersonell og sosialarbeidere med kompetanse innenfor demensomsorg og alderspsykiatri. Mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser har behov for spesielle pleie-og omsorgstilbud på tvers av sosial- og helsetjenesten, noe som krever økt kompetanse i demensomsorg innenfor en rekke profesjoner i helsesektoren. Studiet passer for deg som vil arbeide innenfor klinisk demensomsorg, spesialisthelsetjenester eller utvikling av pleie- og omsorgstiltak i helsesektoren.

Målet med utdanningen er å gi studentene en gjennomgående forståelse av utfordringene og problemstillingene med demens og alderspsykiatriske lidelser, og hvordan det påvirker både samfunnet og enkeltmennesket. Studiet fokuserer på å skape en høy yrkesetisk og solidarisk standard for å kunne ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og alderspsykiatriske lidelser. Ved å ta for seg og videreutvikle behandlingsmetoder innenfor samtaleterapi, berøring, musikk og palliativ pleie, legges det stor vekt på en individuell og verdig behandling av demenspasienter.  

I tillegg til klinisk kompetanse, tar studiet for seg etiske og sosiale problemstillinger innenfor alderspsykiatrien med sikte på å forbedre og utvikle statlige og kommunale tilbud for mennesker med demens. Gjennom fokus på forskning og utviklingsarbeid innenfor demens og alderspsykiatri, tilegnes studentene nødvendig kompetanse og kunnskap for å møte den økte etterspørselen for demensomsorg i helsesektoren.  

Lignende studier og kombinasjoner
Lignende studier: 

Mastergrad på ett år
Studiet i demensomsorg tilbys kun som mastergrad i Storbritannia. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across The Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Studenter som fullfører en master i demensomsorg er ofte helsearbeidere med klinisk kompetanse innenfor sykepleie, hjelpepleie, psykologi og andre stillinger i helsesektoren. Men man trenger ikke nødvendigvis helsefaglig utdanning for å studere demensomsorg, og andre jobbmuligheter i offentlig og privat sektor inkluderer frivillig arbeid, sosialhelsetjenester, aktivitør, forskning, undervisning og mye mer.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ikke nødvendigvis godkjennelse i Norge, men hvis du ønsker å bruke graden som en del av en klinisk autorisasjon må du få autorisasjon fra Helsedirektoratet. Ta kontakt med oss i Across The Pond så kan vi hjelpe deg med dette.

Vil du vite mer?
Ta kontakt for mer informasjon om inntakskrav, hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg med din bakgrunn og ønsker. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivå er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Alle studier A-Å