Image
sosialt

​Sosialt arbeid i Storbritannia

Sosialt arbeid er et studie som kan tilsvare norske studier innen sosionom, barnevern og lignende. Sosionomer jobber med mennesker som trenger hjelp og støtte i vanskelige situasjoner og dette er da studiet for deg som vil jobbe med å hjelpe mennesker. Utdanningen skal gi grunnlag for å forebygge og løse sosiale problemer for familier og enkeltpersoner på ulike nivåer.

Dette studiet er basert på mange forskjellige disipliner og vanlige emner er samfunnsfag, psykologi, juss og etikk. Du skal også kunne tilegne deg kunnskap om de samfunnsforholdene sosialt arbeid skal fungere i. Det er ikke alle universitetene i Storbritannia som tar inn norske studenter ettersom mange av programmene er finansiert og regulert av den britiske helsetjenesten. Det er derfor lurt å ta kontakt med oss for å finne ut hvor du kan søke og opptakskrav.

Utplassering
Praksis er en viktig del av studiet hvor du øver deg på å håndtere forskjellige situasjoner. Arbeidserfaring og utplassering er også viktig for å opparbeide seg nok erfaring til å takle de vanskelige problemstillingene man skal hjelpe folk gjennom.

Mastergrad
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.                

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjenning i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i f.eks. Storbritannia. Dersom du ønsker å bli sosionom så er det ingen krav om godkjenning fra utlandet, men det kan være lurt å vinkle valgfagene slik at studiet blir mest mulig likt det norske. Dersom dette er av interesse så anbefaler vi å sjekke nettsidene til norske utdanningsinstitusjoner med tanke på hva slags fag de har for å bedre forstå hva du bør velge i Storbritannia, eller ta kontakt med en av våre veiledere.

Vil du vite mer?
Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Alle studier A-Å