Studere sosialt arbeid i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere sosialt arbeid

En bachelorgrad i sosialt arbeid tilsvarer norske utdanninger som kvalifiserer deg til å bli sosionom. Sosionomer jobber med mennesker som trenger hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Dette er en utdanning for deg som vil jobbe med å hjelpe mennesker. Utdanningen gir deg profesjonelt grunnlag til å forebygge og løse sosiale problemer for familier og enkeltpersoner på ulike nivåer. 

Dette studiet er basert på mange forskjellige disipliner. Sentrale emner er samfunnsfag, psykologi, juss og etikk. Du skal tilegne deg kunnskap om de ulike samfunnsforholdene som påvirker den enkeltes situasjon og lære deg å jobbe innenfor dette rammeverket. Dette er en samfunnsnyttig og viktig oppgave som byr på en spennende og givende arbeidshverdag.  

Det er ikke alle universitetene i Storbritannia som tar inn norske studenter på dette studiet. Mange av studiene er finansiert og regulert av den britiske helsetjenesten, og er reservert for britiske studenter. Det er derfor lurt å ta kontakt med oss for å finne ut hvor du kan søke som internasjonal student, og hvilke inntakskrav som er gjeldende.  

Utplassering

I løpet av studiet vil du få muligheten til å tilegne deg arbeidserfaring gjennom en utplassering. Arbeidserfaring og utplassering er viktig for å opparbeide seg nok erfaring til å håndtere de vanskelige problemstillingene man skal hjelpe folk gjennom. 

Lignende studier

Andre studier som kan passe for deg:

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Godkjent i Norge

Studiet krever ingen  godkjenning i Norge, og en utdanning i utlandet vil være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i f.eks. Storbritannia.

Dersom du ønsker å bli sosionom så er det ingen krav om godkjenning fra utlandet, men det kan være lurt å vinkle  valgfagene  slik at studiet blir mest mulig likt det norske. Dersom dette er av interesse så anbefaler vi å  sjekke nettsidene til norske utdanningsinstitusjoner  med tanke på hva slags fag de har for å bedre forstå hva du bør velge i Storbritannia, eller ta kontakt med en av våre veiledere.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Tilbake til studieoversikten A-Å

 

Få stipend når du studerer i utlandet