Image
wheelchair

Trener for funksjonshemmede i Storbritannia

Dette studiet har blitt opprettet for en ny generasjon trenere, dedikert til prinsippene om inkluderende idrett. På dette studiet vil du møte svært erfarne medarbeidere, en rekke inkluderende idrettsanlegg og fremtidsrettede undervisningsmetoder.

Studiet idrettstrener for funksjonshemmede tar for seg de viktigste prinsippene innenfor trening, som pedagogikk og praksis, samt mer skreddersydde fag for områder knyttet til å trene funksjonshemmede idrettsutøvere. Ved studiet vil du møte eksperter innenfor alt av idrettsutvikling, fra grasrota til den paralympiske pyramiden. Du vil få arbeidsbaserte læringsmuligheter som vil bygge opp erfaring, og samtidig forbedre arbeidsevnen din.

Studiet tar for seg fag som motorisk læring og kunnskapsbygging tilpasset fysisk aktivitet, problemer i idrett, ernæring, vitenskapelig analyser, gruppedynamikk, global og olympisk idrett.

Videre er det også mulig med arbeidspraksis, hvor du får prøvd deg som trener. Her er det mulig å både ta det over ett eller to semestre.

Lignende studier
Andre studier som kan være relevante for deg som vurderer trener for funksjonshemmede: 

Mastergrad på ett år
Du kan ta en mastergrad i idrettsstudier i Storbritannia selv om du ikke nødvendigvis har studert idrettsrelaterte studier på bachelornivå. I Storbritannia står man nemlig langt mer fritt i forhold til hvordan man ønsker å bygge opp utdannelsen sin; man følger ikke et rigid system som man ofte er nødt for i Norge. Det er også fullt mulig å søke seg videre på en mastergrad i Storbritannia etter at du har fullført en bachelorgrad i Norge.

Det finnes masterstudier som idrettsledelse, idretts og treningspsykologi og lignende. Det er videre mulig å ta en 2-årig master i fysioterapi om du har tatt bachelor i idrettsvitenskap og oppnådd gode karakterer.

Jobbmuligheter
Studiet gir et godt grunnlag for et bredt spekter av yrker innenfor idrettsutvikling, kroppsøving, undervisning, forskning, folkehelse, helse- og kondisjonsledelse, og profesjonell idrett. Studenter som har spesialisert seg på idrett for funksjonshemmede har gått videre til å jobbe med uføre, voksne med nedsatt funksjonsevne, og andre med spesielle behov.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ikke nødvendigvis godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet. Noen studier vil kreve godkjennelse, f.eks. hvis du vil jobbe som klinisk psykolog eller som lærer. Spør oss gjerne om dette.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om inntakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å