Generell psykologi

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Få en personlig veileder!

Ta kontakt

Generell psykologi

Generell psykologi er en samlebetegnelse på de mer samfunnsvitenskapelig rettede psykologistudiene. Det vil si at studiet ikke er klinisk rettet, eller rettet mot helsesektoren. I Storbritannia finnes det veldig mange spennende muligheter innen dette fagfeltet som vi kanskje aldri har hørt om engang i Norge, og det finnes enormt mange karrieremuligheter for de som har studert psykologi, men som har valgt å ikke gå den klassiske, kliniske ruten. 

Arbeids- og organisasjonspsykologi
Organisasjonspsykologi er kanskje det studiet innen denne kategorien vi kjenner best til, og det er tett knyttet opp mot studier som HR/personalledelse. Det handler hovedsakelig om hvordan mennesker fungerer sammen i organisasjoner. Typiske temaer som kommer opp er rekruttering og utvelgelse av nyansatte, opplæring, oppfølging, kompetanseutvikling, mestring og motivasjon, og generelt hvordan ledelse skaper et velfungerende arbeidsmiljø.

Les mer om organisasjonspsykologi

Studere psykologi i utlandetYrkes- og karriereveiledning
Et annet alternativ innen arbeidspsykologi er rådgivning knyttet til yrkes- og karrierevalg, hvordan personlighet påvirker yrkesvalg, samt veiledning rundt omskolering eller yrkesskifte. En arbeidspsykolog har fokus på individers ressurser og utviklingsmuligheter for å fremme forholdet mellom en arbeidstaker og arbeidslivets krav, og hvordan forberede denne arbeidstakeren best mulig på å komme seg tilbake til arbeidslivet etter avbrekk grunnet sykdom, skade, nedbemanning eller lignende. 

 
ANDRE GENERELLE PSYKOLOGISTUDIER 
I Storbritannia stopper ikke generell psykologi ved de klassiske arbeids- og organisasjonspsykologimulighetene vi er vant med i Norge. Hvis du ikke ønsker en klassisk, klinisk rute, så finnes det et hav av muligheter! Det finnes også studier som grenser til det mer kliniske studiet, slik som nevropsykologi, biologisk psykologi og lignende typer studier. Dette er studier som ikke vil gi deg muligheten til å jobbe som klinisk psykolog, men du vil kunne jobbe med mennesker i en mer klinisk setting enn andre utdanninger innenfor psykologi. 

Når du kombinerer psykologi med andre fag så kan dette brukes aktivt videre som generell psykologi. Dette er en kjempefin løsning for deg som ønsker å jobbe med mennesker og psykologi, men som ikke ønsker å gjøre det i en klinisk setting, men ute i samfunnet eller i andre sammenhenger. Kombinasjonsmulighetene innenfor psykologi er uendelige. Her finner du noen eksempler på de kombinasjonene og studiemulighetene vi ser er mest populære blant norske studenter:

 
Sosial/samfunnspsykologi - dersom du er interessert i sammenhengene mellom samfunn og psykologi, hvordan samfunnet påvirker enkeltindividet kan kombinasjoner som tar for seg psykologi og sosiologi være perfekt for deg!
 
Kriminalomsorgen/rettspsykologi - dersom du ønsker å jobbe med psykologi i forbindelse med rus- eller kriminalomsorgen, så kan kombinasjonsstudier som tar for seg kriminologi og psykologi være studiet for deg. Kanskje dine interesser ligger i skjæringspunktet mellom psykologi og rettsvesenet? Det finnes mange ulike studiemuligheter her som kombinerer psykologi med juss, kriminologi eller rettsvesenet. 
 
Idrettspsykologi - synes du sammenhengen mellom idrettsprestasjoner og psykologi høres spennende ut? Da burde dette være et kombinasjonsstudie som er verdt å se på. 
 
Helse og ernæringspsykologi - ønsker du å lære mer om hvordan hodet og kroppen henger sammen? Hvordan henger matinntak og hjernen sammen, og hvordan påvirker dette kroppen? Da høres det ut som om kanskje et studie som tar for seg ernæring og helse kombinert med psykologi kan være et spennende alternativ for deg. 
 
Musikkpsykologi - dersom du synes den psykologiske prosessen knyttet til dette med å høre på, skrive eller skape musikk er spennende og noe du ønsker å fordype deg i? Hvordan påvirker det psykologiske hvordan musikk skapes?
 
Vi får spørsmål hver eneste dag om alt man kan kombinere psykologi med, og noen av de mest populære kombinasjonen har vi listet nedenfor. I tillegg til disse finnes også en rekke andre muligheter, så bare ta kontakt for mer informasjon!
 • Antropologi
 • Biologi
 • Business/økonomi
 • Data/IT
 • Filosofi
 • Forensic
 • Historie
 • Idrett
 • Juss/rettsvesen
 • Kriminologi
 • Ledelse/HR
 • Markedsføring/konsum
 • Media/journalistikk/PR
 • Musikk
 • Samfunnsøkonomi/matematikk
 • Sosiologi/samfunn
 • Språk
   

 

 

Andre studier som kan være aktuelle for deg som er interessert i psykologiske aspekter eller ønsker å jobbe med mennesker, men som ikke er på jakt etter et klinisk studie:
Mastergrad
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Det betyr at du f.eks. kan ta en bachelorgrad i psykologi for så å gå videre med en mastergrad innen organisasjonspsykologi, ledelse, idrett eller noe helt annet! Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg. 
 
Jobbmuligheter
Mulighetene innenfor dette faget er veldig store, og det er normalt å gå videre å jobbe med psykologi og problemstillinger innen det sidefeltet man velger sammen med psykologi. Hvis du derimot tenker at du ønsker å bli psykolog, les mer her.
 
Godkjent i Norge
Ikke-kliniske studier som ikke er rettet mot helsevesenet eller stillinger som krever klinisk utdannelse krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.
 
Mer informasjon om psykologi:
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!
 

Tilbake til studieoversikten A-Å​

Få stipend når du studerer i utlandet