Image
optiker

Optikerstudier i Storbritannia

Studerer du optometri kan du jobbe som optiker. En optikers hovedoppgave er å undersøke, diagnostisere, og behandle synsfeil. En optiker jobber også ofte med tilpasning av optiske hjelpemidler og salg av disse, og vil ofte være første ledd ved mistanke om øyesykdommer. Som optiker bør du ha høy faglig og etisk standard, nøyaktighet og tekniske ferdigheter, samt interesse for mennesker, helse og omsorg.

Optikerutdanningen er vanligvis 3 år, altså en bachelorgrad, men en kan også gå videre og ta masterstudier i optikerfaget. Første året av studiene gir deg en grunnleggende forståelse av naturfaglige prinsipper. Du lærer om øyets anatomi og hvordan synsprosessen fungerer i hjernen. Du får også jobbe i laboratorium og prøve ut undersøkelsesteknikker på medstudenter! Andre året lærer du mer inngående om hvordan en optikers instrumenter fungerer samt om øyesykdommer og spesifikk synsfeil. Du blir også tilbudt arbeidserfaring, ofte i et klinisk miljø på et lokalt sykehus, der du får jobbe direkte med pasienter. Tredje året har full fokus på arbeidserfaring og du har praksis ved en lokal klinikk, samt hos en optiker. I tredjeåret blir du også introdusert til yrkesfaglige emner som lov og rett samt profesjonell praksis. I tillegg skal du fordype deg i ett emne innenfor optometri og skrive en oppgave om dette. På masternivå har du muligheten til å fordype deg i ett område av optometrien, som for eksempel skjeve hornhinner, øyesykdommer, kontaktlinser eller produksjon av hjelpemidler for optometrien.

Inntakskrav
For å komme inn på optometri bør du ha et karaktersnitt på 5 fra videregående, og du bør ha meget gode realfagskarakterer. Du bør ha 5 i biologi, og minst ett annet realfag, fortrinnsvis matte. Det er ikke mange kombinasjonsmuligheter for deg om vil studere optometri, men studiet tilbyr endeløse muligheter for spesialisering innenfor emnet, som for eksempel etiske aspekter med optometri, øyesykdommer, eller folkeopplysning.

Hvis optometri er interessant for deg, kan andre aktuelle studier også være:

Mastergrad på ett år
Etter endt bachelor i optometri kan du gå videre til å ta en master i faget om du ønsker å spesialisere seg. Du kan også for eksempel velge i ta en master i Business Management, om du vil starte din egen optikerforretning eller en master i pedagogikk/utdanning om du vil lære bort optometri. I Storbritannia står du ganske fritt når det kommer til valg av master, uansett hvilken bachelorgrad du tar. I tillegg tar en mastergrad bare ett år i Storbritannia, mot to i Norge.

Jobbmuligheter
Med bachelor i optometri kan man jobbe på øyeavdelinger på sykehus, i en optikerforretning eller på hjelpemiddelsentraler for synshemmede. Mange velger også å jobbe innen utdanning og forskning, i samarbeid med øyeleger, eller i brilleglass- og kontaktlinseproduksjon, for de som er mest teknisk anlagt.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjenning
Slik som de fleste andre helsefaglige utdannelser i Storbritannia, så er det ikke vanlig å ta inn internasjonale studenter, men vi har likevel universiteter som tar inn noen studenter hvert år. Studiet godkjennes av Helsedirektoratet i Norge.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å