Image
barnevern

Barnevernstudier i Storbritannia

Hovedoppgaven til de som jobber med barnevern er å sikre oppvekstsvilkår for barn og unge, noe som angår beskyttelse mot blant annet vold, utnytting, misbruk og omsorgssvikt. De skal sørge for at barn og unge ikke lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Om nødvendig vil barnevernet kunne sette i gang tiltak som de mener vil trygge oppvekstsvilkårene. 

Studiet i barnevern er i hovedsak rettet mot de med tidligere utdanning i relaterte studier, og erfaring innen barnevern eller lignende arbeid med barn og unge. Studiet tilbys i hovedsak som mastergrad, men det er svært vanlig å studere lignende studier innenfor helse- og sosial, psykologi, sosialpolitikk, menneskerettigheter og lignende, for så å spesialisere seg innen barnevern gjennom en mastergrad senere.

Masterstudiet vil lede deg inn i forskning og praksis innen barnevern for å kunne forbedre ferdighetene og praksisen til deg som skal være involvert i barnevernet eller annet arbeid med barn og unge. Det gir deg en unik mulighet til å kritisk utforske teoretiske rammeverk, forskning, praktiske problemstillinger på tvers av disiplinære grenser, samtidig som du får utviklet et barnesentrert perspektiv i møtet med beskyttelse av barn og unge.

Lignende studier og kombinasjoner
Det finnes en rekke studier som har fokus på lignende fag og problemstillinger som barnevern. Disse tilbys som bachelor- og/eller mastergrader. Eksempler er: Child Welfare, Women and Child Abuse, Domestic Violence, Nursing, Child Nursing, Health and Social Care, Law and Welfare, Social Work, Human Rights, Gender Studies, Women’s Studies, Sociology, Phsycology, Criminology, Social Policy, Law, og en rekke andre helse-og sosialfagstudier.

Mastergrad
Dette studiet tilbys i hovedsak som mastergrad etter endt bachelorutdanning i relaterte emner, og aller helst erfaring i arbeid med barn og unge. I teorien kan du i Storbritannia søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å ha en bachelorgrad innen samme felt, men for enkelte retninger vil det kreves relevant bakgrunn. I Storbritannia kan du fullføre en mastergrad på ett år!

Jobbmuligheter
Dette studiet åpner for flere yrkesveier som har med sosialt arbeid å gjøre. Eksempler er som rådgiver/pedagog i barnevern med direkte kontakt med familier, barn og unge, eller gjennomarbeid i direktorat for barn, likestilling og inkludering som blant annet arbeider med lov, regelverk og retningslinjer for barnevern og andre familierelaterte - og sosiale saker.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjennelse
Studiet krever ikke nødvendigvis godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper du tilegner deg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med mer informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt med en veileder! All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Alle studier A-Å