Image
mikrobiologi

Mikrobiologistudier i Storbritannia

Mikrobiologi er studiet for deg som liker å se verden gjennom lupen og fascineres av å studere på mikronivå. I mikrobiologi studerer man organismer som er for små til å kunne sees med det blotte øye, som for eksempel bakterier, sopp, virus, eller alger. Man studerer ikke bare på hvordan mikrober forårsaker smitte og sykdom i mennesker, dyr og planter, men også de fordelaktige sidene ved mikrober og hvordan disse kan brukes til å forbedre livskvaliteten i alt levende. Som mikrobiolog jobber man på frontlinjen for fremskritt innen medisin, teknologi og miljø.  

Opplæringsmetodene i dette faget er ofte varierte og undervisningen kan foregå i form av tradisjonelle forelesninger, eksperimentering i laboratoriet, interaktive workshops, seminarer, gruppearbeid, eller selvstendig forskningsarbeid.

Det første året vil du introduseres til faget gjennom opplæring i vitenskapelig teori og praktisk innføring i  arbeidsteknikk i laboratoriet. Studiemodulene du vil bli kurset i det første året, vil gi deg en god forståelse for grunnleggende prinsipper og konsepter innenfor mikrobiologi. Typiske fag for det første året er for eksempel molekylærbiologi, protein-biokjemi, cellestrukturer- og funksjoner og genetikk. Ved siden av de obligatoriske fagene vil du allerede det første året kunne velge en rekke fag selv. Det tilbys en rekke forskjellige fag innenfor Molekylærbiologi, Evolusjon og Biologisk Mangfold, Biokjemi, Biomedisin, Farmakologi, Fysiologi, Molekylær Teknologi, Bioteknolgi, Virologi, og mye mer.

I tillegg til at du vil videreutvikle dine praktiske kunnskaper med laboratoriearbeid, vil du også få anledning til å gjennomføre et større selvstendig forskningsprosjekt. Ved noen universiteter kan du få mulighet til å samarbeide med verdensledende forskningsgrupper.

Lignende studier og kombinasjoner
Våre partneruniversiteter tilbyr en rekke kombinasjonsmuligheter og lignende studier. Lignende studier som kan passe for deg: 

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Etterspørselen for biologer og mikrobiologer har aldri vært større, og de fleste studentene ved våre partneruniversiteter går rett ut i jobb etter endt utdanning.  Mikrobiologi er en disiplin som er i sterk utvikling, og etterhvert som nye oppdagelser gjøres og fagfeltet utvides, skapes også nye arbeidsplasser. Ettersom du selv i stor grad velger hvilken retning du vil spesialisere deg i, har du en rekke yrkesmuligheter etter endt studium.

En grad i mikrobiologi vil kunne lede til en rekke forskjellige karrieremuligheter innen for eksempel biologisk eller kjemisk forskning innen mikrobiologi, biomedisin, toksikologi, økologi, virologi  eller lignende. Du vil være aktuell for stillinger i bioteknologi- eller farmasøytindustrien, laboratorium-baserte stillinger, matindustrien, bioteknologinemnda, sykepleien, kriminalteknikk/etterforskning, for å nevne noe. Enkelte studenter har brukt de anvendelige og overførbare egenskapene de har fått gjennom en utdanning i biokjemi i helt andre yrkesretninger, som juss, business, naturvern, undervisning, forskning, teknisk brygg, m.m. Du kan også velge å studere videre til en master- eller doktorgrad, hvilket vil gjøre deg særlig egnet for en karriere innen forskning.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjenning i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å