Image
spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk i Storbritannia

Spesialpedagogikk er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Dette kan være vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken finner man barn og voksne med lese- og skrivevansker, språk- og talevansker, syns- og hørselsvansker og ulike sosiale og emosjonelle problemer. Spesialpedagogikken retter seg også mot mennesker med ulike typer fysiske og psykiske funksjonshemminger. Dette er et studie som tilbys på masternivå.

Spesialpedagogen fungerer ofte som en støtte for læreren, og tilpasser planer og opplæringsprogrammer for elever med særskilte behov. Det er også vanlig at spesialpedagoger jobber med å gi opplæring til lærere, førskolelærere og foreldre.

Studiet egner seg for deg som ønsker å være med på å skape en meningsfull hverdag i utdanning og arbeide med barn, unge og voksne med særskilte behov. Studiet er spesielt tilpasset lærere og andre utdannede fagfolk som jobber innenfor en rekke pedagogiske områder og fagfelt. Målet med studiet er blant annet å gi deg mulighet til å engasjere deg og reflektere over pensum for å vurdere og forbedre læringsprosessen til barn og unge med støttebehov. Studiet gir deg analytisk kompetanse og handlingsberedskap som gjør deg i stand til å tilrettelegge gode læringsmiljøer som ivaretar elevenes faglige, personlige og sosiale utvikling. Vanlige moduler for dette studiet dekker ofte temaer som undervisning og læring i spesialpedagogikk, inkluderende opplæring, språk og lesevansker, autisme, atferd og emosjonell og sosial utvikling.

Lignende studier
Andre studier som kan passe for deg:

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.    

Jobbmuligheter
​Spesialpedagoger jobber gjerne på skoler og oftest på de lavere klassetrinnene. Behovet for spesialpedagoger er likevel stort på alle nivåer, og mange spesialpedagoger jobber på skoler spesielt tilrettelagt for barn med ekstra behov for hjelp. Det er også arbeidsmuligheter ved pedagogisk-psykologisk rådgivningstjenester, kompetansesentre eller i helse- og sosialsektoren. I helsesektoren er det et spesielt behov for personer med kompetanse til å hjelpe personer i spesielle livssituasjoner. Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning. Noen jobbe innen kriminal- og rusomsorg, politikk, integrering og kultur.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å