Image
jordmor

Jordmorstudier i Storbritannia

Det er få yrker i verden som oppleves like givende som det å være jordmor. Jordmødre sørger for hjelp, veiledning og støtte til kvinner og deres familier gjennom graviditeten, under fødselen og i tiden etter fødselen. Som jordmor vil du ta del i og være med å forme en av livets viktigste opplevelser. For å kunne gjøre denne jobben på best mulig måte, bør du ha kunnskap om vanlige fødselsprosedyrer og hva som må gjøres ved potensielle komplikasjoner. Jordmorutdanningen vil gi deg kunnskapen og egenskapene som kreves for å kunne tilby jordmortjenester av god kvalitet til mødre og familier fra ulike bakgrunner. Dette er en utdanning for deg som er glad i mennesker, liker daglige utfordringer og fungerer bra i et team.

Utdannelsen vil forberede deg på jordmoryrket gjennom både teoretiske og kliniske studier. For å sørge for at du føler deg trygg på både teori og praksis, vil du ofte tilbringe oppimot halvparten av studieåret i praksisrettede kontekster – for eksempel i spesialbygde føderom hvor undervisningen går ut på simulerte fødsler, både i sykehuskontekst og hjemmefødsel. 

Du vil utvikle en forståelse for gravide kvinners behov og få innsikt i hvordan man best kan gi den pleie som trengs. Gjennom studiet vil du også få erfaring i å gi pleie til kvinner, både før, gjennom og etter fødselen. Du vil også utvikle nødvendige verdier innenfor denne delen av helsevesenet – omsorg, empati, kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt respekt for kvinners privatliv og verdighet. 

Undervisning
Studiet undervises i hovedsak av forelesere i jordmorfag som har ulike bakgrunner fra  jordmoryrket, undervisning og forskning. For at du skal får en underholdende og stimulerende undervisning, tas det i bruk en rekke forskjellige undervisningsmetoder. Disse inkluderer blant annet forelesninger, dataundervisning, mindre gruppearbeid, mentoroppfølging, simulerte fødselssituasjoner og annen praksis.

Det første året vil du introduseres til jordmoryrket og lære om vanlig jordmorpraksis. Gjennom fag som lærer deg om mellommenneskelige relasjoner i jordmoryrket og kroppens utvikling under graviditet, vil du få grunnleggende kunnskap å bygge videre på de neste årene.

Det andre året går ut på å videreutvikle kunnskapen fra det første året og gi deg innsikt i mer komplekse medisinske behov. Eksempelvis vil du lære om tilstander som gjør det nødvendig å henvise pasienten til andre helseinstitusjoner.

Det siste året vil du få mulighet til å spesialisere din kompetanse i jordmoryrket og forberede deg for ulike stillinger. Du kan for eksempel ta lederkurs, som vil forberede deg på å kunne ta styringen i en fødselssituasjon. 

Lignende studier
Dersom du synes jordmorfag høres spennende ut, kan disse studieretningene også være aktuelle for deg:

Mastergrad
Jordmorstudier tilbys både på bachelor- og masternivå. I Storbritannia behøver man ikke nødvendigvis ta en master i det samme man har tatt en bachelorgrad. Har man en relevant bakgrunn innenfor jordmorfag kan man gå videre med en mastergrad innenfor helse/ernæring, psykologi, sykepleie, medisin, biomedisin, radiografi, genetikk, fysioterapi, ergoterapi og mye annet.

Jobbmuligheter
Som jordmor kan du jobbe både i offentlige og private helsetjenester. Jordmorfag er naturligvis rettet mot en karriere som jordmor, men som utdannet jordmor finnes det muligheter for å utvikle seg i ulike retninger gjennom spesialisering og videreutdanning. Gjennom å tilegne seg spesialkompetanse innenfor en rekke ulike felter, for eksempel familieplanlegging eller bistand for gravide kvinner med ulike diagnoser, har jordmødre mulighet til å utvikle sine karrierer. Det finnes også yrkesmuligheter innenfor undervisning og forskning.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjenning
Slik som de fleste andre helsefaglige utdannelser i Storbritannia, så er det ikke vanlig å ta inn internasjonale studenter, men vi har likevel universiteter som tar inn noen studenter hvert år. Studiet godkjennes av Helsedirektoratet i Norge. 

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om inntakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er helt gratis!

Alle studier A-Å