Studere medisin i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder!

Ta kontakt

Studere medisin

Det å være lege er et svært varierende og utfordrende yrke, men felles for alle leger er at du bør ha en sterk vilje til å ville hjelpe andre. Uansett hva slags lege du ønsker å bli; for eksempel allmennlege, barnelege, kirurg, radiolog eller psykiater, må du først og fremst ta en medisinutdannelse og så kan en spesialisere seg innenfor den retningen du ønsker å gå etterpå. Den normale medisinutdannelsen i Storbritannia går over 5 år. I løpet av denne perioden vil du ha praksis ved sykehus, legekontor og lignende.
 
Storbritannia er et svært populært studieland for folk fra hele verden. For å sikre seg at landet utdanner nok leger til eget land er det ikke alle universitet som tar inn internasjonale studenter, som nordmenn, på medisinstudiet. De som gjør det tar inn veldig få, noe som betyr at det er svært hard konkurranse om disse studieplassene.

Studere medisin i utlandetInntakskrav

Det finnes ikke et eksakt karaktersnitt du må ha ettersom universitetene ikke bare ser på karakterer, men du bør ha minst 5 i snitt og 5 (helst 6) i alle realfag. De fleste universitetene krever at du har matte og biologi (noen godtar kjemi) fra videregående og ikke fysikk. Noen universiteter tar kun inn studenter som har gått International Baccalaureate (IB). For medisin krever universitetene en engelsktest og intervju vil være avgjørende.
 
I tillegg til gode karakterer er det svært viktig at du har mye og relevant arbeidserfaring. Dette kan du skaffe deg ved å jobbe for eksempel på et eldresenter i helger og ferier. Det er ikke satt noe krav til akkurat hvor mye erfaring du må ha, men jo mer du har, jo bedre er det. De aller fleste britiske universitet krever også at du tar en UCAT-, eller BMAT-test, som er en slags personlighetstest hvor en tester hvor godt du egner deg til studiet og til yrket. Det er viktig at du forbereder deg godt til denne testen, som du må ta før du søker
 
Det er kjempevanskelig å komme inn på medisin, men det er mulig å ta en bachelorgrad i et lignende fagområde, som for eksempel biomedisin. Etter en slik bachelorgrad kan du søke deg inn på Graduate Entry i medisin, som er et fireårig intensivt medisinstudie. Det er fremdeles vanskelig å komme inn, men det gir deg en ny sjanse om du ikke kommer inn direkte fra videregående. Derfor vil vi anbefale deg å søke på både biomedisin eller lignende, og medisin.

VIKTIG:

Søknadsfrist til medisin er 15. oktober hvert år for opptak til høsten året etter (både for det normale 5-årige medisinstudiet, og for den 4-årige intensive varianten)!

Skolepenger

Det er verdt å merke seg at skolepengene for medisin er høyere enn andre studier, så du må her betale en del av egen lomme. For noen universiteter finnes det også ekstra støtte man kan få fra Lånekassen, men selv ikke det vil dekke hele summen.

Godkjenning

Studiet må godkjennes av Helsedirektoratet i Norge, og du søker om godkjenning når du er ferdigutdannet. Helsedirektoratet forhåndsgodkjenner aldri studier i utlandet.

Tilbake til studieoversikten A-Å​

Få stipend når du studerer i utlandet