Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder!

Ta kontakt

Studere psykologi (klinisk)

Psykologi er studiet av menneskesinnet og hvordan det fungerer, og er et veldig populært studie. I motsetning til studiet i Norge, vil et psykologistudie i Storbritannia ha flere muligheter innenfor utveksling og arbeidspraksis, samt at flere av våre universiteter er ledende i verden når det kommer til forskning!

Når det gjelder psykologi, så skilles det mellom klinisk psykologi og arbeidspsykologi. Det norske profesjonsstudiet i psykologi er et klinisk studie. Mulighetene innenfor psykologifeltet er utallige, og du utdanner deg ikke bare til å sitte og snakke med folk, men et hav av andre muligheter åpner seg med en utdannelse innenfor dette feltet. Derfor er det viktig å vite hva du vil gjøre med en psykologigrad, eller hvert fall hva du ikke vil gjøre. 
 
Studere psykologi i utlandet
Det er et klart skille mellom grader som er en god forberedelse til egen praksis rettet mot diagnoser (klinisk psykologi) og det en som regel forbinder med psykologi/profesjonsstudie i Norge - og grader som gir andre typer ekspertise, f.eks. organisasjonspsykologi, barnevern, sosialvesen, markedsføring, salg, sosialpsykologi og mange, mange flere. Dette kan du lese mer om under arbeidspsykologi.
 
Om du ikke er 100 % sikker på om du skal bli klinisk psykolog, eller er interessert i andre ting innenfor psykologi (det er mange flere felt enn i Norge), er det mange andre valgmuligheter og meget spennende studier tilgjengelige. Du kan fortsatt jobbe innenfor psykologi (bare ikke som klinisk praktiserende) innen så å si et hvert annet felt. Et vanlig bachelorstudie lar deg gjerne teste flere ulike felt de årene du tar psykologi, og så kommer det spesialisering/klinisk studie på master-/doktorgradsnivå. En utdannelse innen psykologi er aldri bortkastet, og er noe du vil dra nytte av nesten uansett hva du ønsker å jobbe med. Så hvis du er i tvil om du ønsker å gå den kliniske veien eller ikke, så velger de fleste å starte med en klinisk rettet bachelorgrad og etter at man får et større innblikk i studiet og de ulike fagfeltene, så legger man opp veien deretter. 
 
Inntakskrav og kostnader
Det er stor forskjell mellom inntakskrav og kostnader avhengig av spesialisering. Inntakskrav for klinisk psykologi vil variere veldig fra universitet til universitet, og vil ligge på alt fra 3,0 til 5,5, de aller fleste vil kreve matte og kan se etter alt fra 2-5 i mattekarakter, og flere av universitetene godtar 4 i engelsk i stedet for engelsktest. Noen få universiteter krever også 2 realfag. Spør oss gjerne om hvor du har mulighet til å komme inn med dine karakterer og din bakgrunn!
 
Psykologi kan inneholde en del biologi og tall dersom du skal jobbe mot klinisk retning. Vitenskapelige studier er mer klinisk anlagt med høyere skolepenger. Her kan det være lurt å satse på de universitetene Lånekassen har klassifisert som eliteuniversiteter dersom man har karakterene og bakgrunnen til dette, men de fleste klarer seg uansett helt fint på pengene fra Lånekassen. Karrieremulighetene er mange og varierte, men ligger ofte innen alt fra praktiserende psykolog, til sosialvesen, utdanning, barnevern, handel, salg, markedsføring, forskning, media osv. 
 
Når det kommer til studieforløp, og hvor lang tid dette kommer til å ta, så kan dette variere noe basert på hvordan du legger det opp, og hva slags kompetanse du har/får. Dersom en tar profesjonsstudiet i Norge så vil dette ta 6 år, og i Storbritannia tar jo bachelorgraden + doktorgrad normalt sett 6 år. Men det vil ta litt lenger tid hvis man tar en mastergrad i mellomtiden (1 eller 2 år) eller arbeidserfaring (det får man betalt for). Når du blir godkjent psykologi i Norge, vil du stille på lik linje med alle andre, kanskje til og med bedre med tanke på at du kan lettere jobbe i internasjonale sammenhenger, og det vil være lettere å få jobb i utlandet hvis du ønsker å gjøre det i fremtiden siden du er flytende i engelsk. I tillegg er britiske universiteter blant verdens mest kjente universiteter, og det er universiteter med stor tyngde.
 
Godkjenning
Det som er veldig viktig å  tenke på med tanke på godkjenning, er at studiet du tar i Storbritannia er godkjent av British Psychological Society. Dette er viktig i forhold til godkjenning i Norge etter du har fullført studiene dine, og så å si alle universitetene våre er BPS-
godkjente. For å finne ut hvilke som er BPS-godkjente, kontakt en av våre veiledere.
 
For å bli godkjent klinisk psykolog i Norge, så må du først bli godkjent klinisk psykolog i Storbritannia. For å bli godkjent i Storbritannia bør man da først gå en klinisk rettet bachelorgrad og deretter ta en doktorgrad innenfor det forskningsfeltet man ønsker å satse på. Noen velger å ta en mastergrad før de søker seg inn på doktorgrad, eller få seg litt arbeidserfaring. De som vet at de vil gå den kliniske veien skaffer seg somregel erfaring underveis i bachelorstudiet ved utplasseringer, relevante jobber eller å assistere forskere på universitetet der de går. Slik erfaring vil øke sjansene for å komme inn på en doktorgrad.
 
Studiet godkjennes av Helsedirektoratet i Norge. Det som anbefales hvis man skal bli klinisk psykolog – er å sørge for at fagene man tar underveis i studieforløpet tilsvarer det norske profesjonsstudiet i så stor grad som mulig. For å søke om godkjennelse må du ha dokumentasjon for alle fag (fra universitetet) som du har tatt i løpet av studieforløpet, og det er altså lurt å prøve å velge et så tilnærmet likt psykologistudie som du ville gått på hjemme i Norge. I Storbritannia er muligheten for kombinasjonsstudier, samt det er en mye større mengde valgfag å velge mellom, derfor er det lurt å planlegge studiene sine nøye, og velge valgfag med omhu. Kombinasjonsstudier slik som psykologi og sosiologi er mye vanskeligere å få godkjent enn et rent psykologistudie, derfor anbefaler vi  at om du ønsker å jobbe som klinisk psykolog at du ikke søker kombinasjonsstudier. 
 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå, og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre veldig vanskelig å liste alle kravene, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!
 

Tilbake til studieoversikten A-Å​

Få stipend når du studerer i utlandet