Image
optoptist

Ortoptiststudier i Storbritannia

Ortoptiststudiet, eller Orthoptics som det heter på engelsk, spesialiserer seg innen problemer relatert til skjeling, dobbeltsyn, samsynsproblemer og nystagmus​. En ortoptist er altså ikke det samme som en øyelege eller en optiker. 

Dette studiet finnes ikke i Norge, så norske ortoptister er utdannet i andre land som for eksempel Storbritannia.

Synsproblemer og skjeling kan personer i alle aldre ha, så en ortoptist jobber derfor med alle aldersgrupper og bistår ofte andre øyeleger med tester og behandlinger. Andre roller for en ortoptist kan innebære å undersøke pasienter som har hatt slag eller gjøre andre tester av øyebevegelser.

I løpet av bachelorstudiet får du den vitenskapelige forståelsen for det normale øyet, sammen med introduksjon om optikk og binokulært syn. Binokulært syn er det vi mennesker har, hvor vi bruker to øyne og skaper ett bilde av det vi ser. Det blir også mer i dybden av ortoptiske abnormiteter og sykdommer, og noen studier inneholder arbeidspraksis hvor du vil jobbe i ortoptiske avdelinger rundt om i Storbritannia.

Lignende studier
Andre studier som kan være av interesse:

Mastergrad på ett år!
Om du vil fortsette spesialiseringen som ortoptist etter endt bachelorgrad, så går det an å gå videre som masterstudent. Du har mange muligheter når det kommer til masterstudier i Storbritannia, siden du stort sett fritt kan velge master uansett hvilken bachelorgrad du har. Så om du vil ha en bachelor i Orthoptics fulgt etter med en master i Business and Marketing, så er det fullt mulig.

Jobbmuligheter
Etter endt studie har ortoptister god sjanse for å fortsette arbeid i Storbritannia, samt andre land setter denne utdannelsen høyt og har jobbmuligheter i andre land som Australia, USA, Hong Kong eller Danmark for å nevne noen. I Norge vil en ortoptist blant annet jobbe sammen med øyeleger, optikere, synspedagoger og helsesøstre.   

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Inntakskrav
Universiteter i Storbritannia har vært strenge ved inntak av internasjonale studenter til helsefaglige studier. De har etter hvert blitt mer åpne for dette og våre samarbeidspartnere tar inn søkere gjennom oss. Ortoptist-studiet krever mellom 4-5 i karaktersnitt fra videregående med helst karakter 5 i biologi og minst ett annet realfag. Det kan også være krav til engelskkarakter eller engelsktest, men det varierer fra studie til studie og universitet til universitet. Spør din veileder om mer informasjon når det gjelder inntakskrav.

Godkjenning
For å jobbe som ortoptist i Norge etter endt studie må studiet godkjennes av Helsedirektoratet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav og hvilke universiteteter som tilbyr studiet. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å