Image
teacher

Lærerstudier i Storbritannia

Som lærer er det din oppgave å videreformidle kunnskap til elever. For denne jobben er det viktig å ha egenskaper som tålmodighet, engasjement for faget og at du trives med å jobbe med barn/unge. En lærer må man også være forberedt på å takle utfordringer som lærevansker og mobbing, i tillegg til å ta hensyn til at alle elever er ulike. Det å være lærer er et krevende og til tider komplekst yrke som er både spennende og utfordrende.

Det finnes mange ulike titler på lærere og disse forteller noe om hvilket nivå en kan undervise på. For å undervise på barneskolen kan en ta en utdannelse innen Education/Primary Education i Storbritannia. Du velger da hvilke fag du vil spesialisere deg i når du søker. Det er viktig å være klar over at det er ikke alle universitetene som tilbyr Primary Education som faktisk tar inn internasjonale studenter, men vi kan fortelle deg hvilke universiteter som er åpne for norske studenter. Det er Utdanningsdirektoratet som godkjenner denne utdannelsen i Norge. Husk at skolesystemet og pedagogikken kan være annerledes i Storbritannia enn i Norge. Derfor finnes det andre måter som kan være enklere for deg som ønsker en utdannelse fra Storbritannia, men som ønsker at det skal være enklest mulig i forhold til godkjennelse i Norge: 

Om du vil undervise på barneskolen, ungdomsskolen, den videregående skole, på folkehøgskole eller innen voksenopplæring kan du også ta utdannelse som gir deg tittelen adjunkt eller lektor. Den enkleste og beste måten å gjøre dette på i forhold til en utdannelse fra Storbritannia er å studere selve undervisningsfagene i Storbritannia, for så å ta pedagogikkdelen i Norge.

For å få tittelen adjunkt (kan undervise helt ned til 1. klasse) kan du ta en bachelorgrad i det faget du vil undervise i, og ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i Norge etterpå. PPU er et ettårig påbygningsstudie som vanligvis krever at du har minst 2 undervisningsfag med minst 60 studiepoeng i hvert fag, men det er lurt å ta kontakt med de norske skolene for å sjekke inntakskravene hos dem.

Kombinasjoner
Det finnes mange muligheter til å kombinere fag i Storbritannia. Om du for eksempel ønsker å undervise i kjemi og historie kan du ta en bachelorgrad som kombinerer disse to fagområdene, slik at du kan undervise i begge fag. Det finnes utallige fagkombinasjoner, vi kan hjelpe deg å finne ut om de fagene du helst vil ta går an å sette sammen.

Inntakskrav
Når det gjelder Education/Primary Education, så vil opptakskravene variere fra universitet til universitet (fra 3-5 i snitt). Det er som nevnt ikke alle universitet som tar inn norske studenter på Education/Primary Education, ettersom plassene er forbeholdt briter slik at de sikrer seg at landet utdanner nok lærere. Vi i Across the Pond har oversikt over hvilke universitet som tar inn norske søkere. Når det gjelder å sette sammen sin egen grad, enten bachelor- eller mastergrad for deretter å ta PPU i Norge, så finnes alle mulige fagkombinasjoner hos de ulike universitetene, og inntakskravene vil dermed variere ut i fra universitet til universitet, og fra studie til studie.

Godkjenning i Norge
Om du ønsker å få tittelen lektor (kan undervise ned til 5. klasse) må du ta en bachelor- og en mastergrad i de fagene du vil undervise i. Etter dette må du ta PPU for å kunne undervise. Dersom du tar bachelor- eller mastergraden i Storbritannia, for så å bygge på med PPU i Norge, så slipper du å måtte søke om godkjennelse for å jobbe i Norge, ettersom PPU-faget man tar i Norge allerede er godkjent. Det finnes også tilsvarende PPU-studier i Storbritannia også (PGCE), men da må du igjen søke godkjennelse fra Utdanningsdirektoratet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Alle studier A-Å