Image
osteopati

Osteopatistudier i Storbritannia

Osteopati er et relativt nytt behandlingstilbud her i Norge, men er faktisk den eldste manuelle behandlingsformen som er satt i et lærbart system. Osteopati er en av de klassiske grenene innen manuell medisin sammen med f.eks. fysioterapi.

De mest vanlige problemene en osteopat behandler er muskel- og skjelettplager, men også mange følgetilstander som kan komme av sykdommer og skader. Selve behandlingen bygger på to prinsipper – at hele kroppen fungerer som en enhet, og at kroppen har en egen evne til å lege seg selv. Det fokuseres på sammenhenger mellom muskel- og skjelettsystemet og andre deler av kroppen, som bindevevsnettverket og kroppens sirkulasjonssystemer.

Dette er et fireårig studie, og alle studenter som fullfører denne graden vil automatisk fullføre en mastergrad i osteopati (dette er altså en integrert mastergrad). Studiet vil gi deg de ferdighetene og den kompetansen som er nødvendig for å bli en registrert (godkjent) osteopat. Du vil opparbeide deg en solid dose klinisk arbeidserfaring, samt en innføring i Business Management (ledelse) for å forberede deg på og gi deg kunnskap om hvordan man driver en privat praksis. 

 
Studere osteopati i utlandetStudiet

Studiet består av forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, og arbeidserfaring på universitetets tilknyttede kliniske klinikker ledet av kliniske veiledere/mentorer. Du vil bli vurdert igjennom skriftlige og praktiske eksamener. Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk og patologi. Studiet inneholder mange ulike moduler som utforske strukturen og funksjonen av menneskekroppen (inkludert psykologi). Noen av modulene som studiet inneholder er anatomi, patofysiologi, terapi, osteopatiske ferdigheter, personlig og faglig utvikling, ledelse, psykologi og sosiologi / helsepsykologi og f.eks. klinisk biomekanikk. Som osteopat må du like å omgås mennesker, og du må ha et ønske om å hjelpe og kunne tilegne deg gode manuelle osteopatiske ferdigheter.
 
I løpet av det fireårige studiet vil man sitte igjen med minst 1200 timer med klinisk praksis/erfaring som er det som kreves for å kunne registre seg med General Osteopathic Council (GOSC). Etter bestått eksamen må du bli medlem av General Osteopathic Council for å kunne jobbe som osteopat i Storbritannia. 
 
Lignende studier
Andre studier som kanskje passer for deg som synes dette virker spennende: 
 
Jobbmuligheter
En osteopat kan være selvstendig næringsdrivende og drive egen virksomhet eller være ansatt i et helsesenter. Osteopatene jobber tett med leger, kiropraktorer, fysioterapeuter og andre yrkesgrupper innenfor helse. Alternativ behandling har mange tilhengere, men der fortsatt et litt omstridt tema. Ingen yrkesgrupper som utøver alternativ behandling har i dag autorisasjon som helsepersonell. Lov om alternativ behandling av sykdom, m.v. regulerer alternativmedisinske yrker, og skal bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling. Målet er også å regulere adgangen til å utøve denne typen behandling.
 
Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 
Godkjenning
Du må være godkjent osteopat i Storbritannia for å kunne søke om autorisasjon i Norge, og det er Helsedirektoratet som godkjenner utdannelsen din og gir autorisasjon i Norge.
 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!