Image
asfd

Studier innen vold i hjemmet i Storbritannia

Dynamics of Domestic Violence, som omhandler vold i hjemmet, i familien eller nære relasjoner, er et kritisk masterstudie som er rettet mot den som har bakgrunn fra tidligere studier eller relevant erfaring innenfor eksempelvis helse-og sosialfag, rådgiving, sosiologi, psykologi, eller lignende, og som vil spisse sin kompetanse innenfor akkurat dette området. 

Dette studiet søker å utforske årsaker bak - og effekten, av vold i hjemmet. Vold i hjemmet eller i nære relasjoner er et alvorlig problem som rammer både menn, kvinner og barn. Det kan foregå i en rekke former, inkludert fysisk, verbalt, følelsesmessig, økonomisk eller seksuelle overgrep, for eksempel i et ekteskap, samboerskap, eller mellom barn og voksne.

Målet med studiet er at studenten skal etablere en solid kunnskap for praksis som er forankret i teori og politiske lovverk og standarder. Ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver og forskning om årsaksforhold og virkningen av misbruk, vil man kunne bidra til å analysere tiltak eller gi profesjonelle råd, ut fra kulturelle og sosiale sammenhenger.

Lignende studier og kombinasjoner
Dette studiet tilbys vanligvis som masterstudie, men det finnes mange andre studier som har fokus på lignende fag og problemstillinger. Disse tilbys både som bachelor- og mastergrad, og kan være perfekt å ha som bachelor før man eventulet er interessert i å ta master i Domestic Violence.

Eksempler på andre studier:

Mastergrad på ett år
Dette faget tilbys for øyeblikket kun som masterstudie, etter at du har tatt bachelor innenfor relevante studier, eller har relevant erfaring. Men det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. En mastergrad i Storbritannia går også over bare ett år, mot to i Norge. Kontakt oss i Across the Pond for mer informasjon om dette, og vi kan hjelpe deg med dine spørsmål angående inntakskrav og lignende.

Jobbmuligheter
Nyutdannede har gått inn i yrker innenfor politiske forum, det administrative, eller ”på gulvet” ved ulike institusjoner, forskning, frivillige organisasjoner, kampanjer og aktivisme, samt lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner som arbeider rundt dette temaet. På grunn av at vold, misbruk og overgrep skjer på tvers av kultur og landegrenser, har problemet en dimensjon som brer seg utover en internasjonal basis for folkehelse og menneskerettigheter, noe som gjør studiet internasjonalt relevant.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper og forståelsen man tilegner seg ved å studere i utlandet. Engelskkunnskapen man utvikler seg vil dessuten være til fordelaktig for sin egen karriere og CV.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om inntakskrav, hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg med din bakgrunn og ønsker. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivå er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å