Image
trener

Trenerutdanning i Storbritannia

Det å være trener er en givende og til tider utfordrende rolle, enten om de man trener søker å forbedre helse og velvære eller de ønsker å finne glede i idretten. En god trener kan få folk til å nå drømmene sine – og det kan bli deg!

Under dette studiet vil du lære å være trener fra en rekke perspektiver, utvikle forståelse av de vitenskapelige teknikkene som styrker effektiv trening, samt de bredere sosiale og kulturelle faktorene som kan påvirke den sportslige reisen. På dette studiet vil du møte svært erfarne medarbeidere, en rekke moderne idrettsanlegg og fremtidsrettede undervisningsmetoder. Du vil ha fag som utendørsaktiviteter, trening av barn og unge, ernæring, ytelseanalyser og treningsmetoder.

Videre er det også mulig med arbeidspraksis, hvor du får prøvd deg som trener. Her er det mulig å både ta det over ett eller to semestre.

Lignende studier
Andre studier som kan være relevante for deg som vurderer trenerstudiet, er utendørs aktivitetsledelse- og styring, idrettsutvikling og trening, forretningsledelse innenfor idrett, lærer/pedagogikk eller vitenskapsfag som kjemi eller biologi.

Studier som også kan være relevante for de som finner interesse i idrettsstudier er:

Mastergrad på ett år
Du kan ta en mastergrad i idrettsstudier i Storbritannia selv om du ikke nødvendigvis har studert idrettsrelaterte studier på bachelornivå. I Storbritannia står du nemlig langt mer fritt i forhold til hvordan du ønsker å bygge opp utdannelsen din; du følger ikke et rigid system som du ofte er nødt til i Norge. Det er også fullt mulig å søke seg videre på en mastergrad i Storbritannia etter at du har fullført en bachelorgrad i Norge.

Det finnes masterstudier som idrettsledelse, idrett- og treningspsykologi og lignende. Det er videre mulig å ta en 2-årig master i fysioterapi om du har tatt bachelor i idrettsvitenskap og oppnådd gode karakterer.

Jobbmuligheter
Studiet gir et godt grunnlag for et bredt spekter av yrker innenfor idrettsutvikling, kroppsøving undervisning, forskning, folkehelse, helse- og kondisjonsledelse, og profesjonell idrett. Ofte får studenter som har tatt en trenerutdannelse jobb både innenlands og utenlands.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ikke godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet. 

Vil du vite mer?
Ta kontakt for mer informasjon om inntakskrav, hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg med din bakgrunn og ønsker. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivå er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Alle studier A-Å